Categorie: Uncategorized

Wie wil het bestuur versterken?

KIST vol verhalen is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter en een tijdelijke vervanger
van onze secretaris.
Onze huidige secretaris Aad de Wit is voorlopig uitgevallen. Hij herstelt in Heliomare van een
hersenbloeding. We wensen hem veel beterschap!
Rita Springer, de huidige voorzitter, wil eind mei haar taken neerleggen, en dan mist KIST twee
belangrijke mensen in het bestuur.
Wanneer deze functies niet vervuld worden is het bestaan van KIST in gevaar.
De projectleiders kunnen veel zelf, echter hebben vaak het vehicle van een stichting nodig voor
bijvoorbeeld subsidieaanvragen en dat kan niet zonder bestuur.
Belangrijk dus om nieuwe bestuursleden te vinden.
Wil je dat mooie “KISTprojecten” gerealiseerd blijven worden kom dan ons bestuur versterken
en zorg dat KIST, vol verhalen kan voortbestaan. Ben je, of weet je iemand, die geïnteresseerd is, mail dan naar info@stichtingkist.nl.
Nieuwe voorzitter gezocht
Wegens persoonlijke omstandigheden heeft Rita Springer besloten de voorzittershamer van KIST vol verhalen neer te leggen.

We zoeken een voorzitter die:

  • Inspirerend is en mee wil denken over de uitvoering van de projecten.
  • die in staat is om effectief te communiceren met diverse belanghebbenden.
  • vergaderingen (een maal per kwartaal) in goede banen kan leiden.
Interim secretaris gezocht
Wegens ziekte van de huidige secretaris
zijn wij op zoek naar iemand die hem
voor minimaal 1 jaar kan vervangen.We zoeken een secretaris die:

  • Inspirerend is en mee wil denken over de uitvoering van de projecten.
  • die accuraat is en de in- en uitgaande post bijhoudt.
  • kan ondersteunen bij het aanvragen van subsidies en verslaglegging (van zowel vergaderingen als projectafrondingen) kan doen.

In memoriam, Ilja Beudel

IN MEMORIAM, ILJA BEUDEL

Ilja was de oprichtster van stichting KIST. Zij was enthousiast over de film ‘Soldaat onder het zand’, die wij met veel mensen samen gemaakt hebben. Het was een project met mensen uit het dorp Castricum en waar tijdens de première het hele dorp voor was uitgelopen. Ze wilde mij graag steunen om meer van dit soort projecten mogelijk te maken. Met dat doel hebben we een stichting opgericht en dat werd Stichting KIST.
Met een projectgroep discussieerden we over een goede naam en de missie en visie van de stichting. We kwamen uit op: ‘Stichting KIST, ken je verleden, weet waar je heen gaat. Inmiddels is het geworden ‘KIST, vol verhalen’.

Ilja is de eerste zes jaar dat KIST bestond, heel actief geweest. Ze heeft mij enorm geholpen bij het project ‘Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal’ met educatieve projecten, vertelbijeenkomsten en de documentaire ‘Zicht op water’.
Menigmaal stonden we samen op het podium bij vertelbijeenkomsten in IJmuiden en Velsen. Ilja was nergens bang voor, geen probleem was haar te groot. Op die manier was zij een enorme steun voor mij en heb ik mede dankzij haar mooie projecten kunnen uitvoeren.
Zij is een aantal jaar voorzitter geweest. In 2019 heeft ze het stokje als voorzitter doorgegeven aan Rita Springer.
Op de achtergrond bleef ze voor mij een adviseur en coach. Bovenal is ze een goeie vriendin geworden die ik onbeschrijfelijk ga missen.

Dag lieve Ilja, met je stralende lach, dank voor wat je allemaal voor Stichting KIST hebt gedaan!
Pauline van Vliet

Zagen op de Wind, 2023-2024

 

Cornelis Corneliszoon van Uitgeest leefde 450 jaar geleden en is een relatief onbekend figuur. Zijn bekendste uitvinding is de toepassing van de krukas in windmolens, waardoor het mogelijk werd om dertig keer zo snel hout te zagen. Zijn uitvinding is in de hele Zaanstreek overgenomen, en betekende een grote vooruitgang in de welvaart voor Nederland.

Toch weten we maar heel weinig over Cornelis Corneliszoon. Een van de weinige bronnen die we hebben over de persoon Cornelis, zijn de aan hem verleende octrooien. Daarnaast noemt beroemd uitvinder Leeghwater Corneliszoon in zijn ‘Een kleyne chronycke’, meer dan 40 jaar na Cornelis’ overlijden. 

Met het project ‘Zagen op de Wind’ willen wij de lege plekken in de geschiedenis inkleuren, om Cornelis een gezicht te geven. Het doel is niet om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen, maar om een voor het publiek memorabel en levendig beeld te maken van de persoon Cornelis. Omdat wij weinig weten over Corneliszoon lopen feit en fictie in elkaar over en waar nodig maken wij, waar de geschiedenis niet eenduidig is of ontbreekt, een keuze. Hieronder wordt kort het historisch kader geschetst waar wij in het project vanuit gaan.

De voornaamste bron hierbij is het boek van H. Bonke et al., ‘Cornelis Corneliszoon van Uitgeest: uitvinder aan de basis van de Gouden Eeuw’.

Wij vinden het belangrijk om verbinding te realiseren voor de inwoners van Uitgeest en veel mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met een belangrijke Uitgeester uit de geschiedenis. Zo leren zij iets over het Uitgeester erfgoed en zijn ze tegelijkertijd samen om een gezellige tijd te hebben. 

Hieronder schetsen wij kort de levensloop waar wij in het project vanuit gaan. De voornaamste bron hierbij is het boek van H. Bonke et al., ‘Cornelis Corneliszoon van Uitgeest: uitvinder aan de basis van de Gouden Eeuw’.

Het precieze geboortejaar van Cornelis Corneliszoon is niet vast te stellen, maar ligt tussen 1540 en 1570. Voor dit project nemen we de fictieve datum van 15 juni 1550 aan. Ook is niet bekend hoe Cornelis Corneliszoon eruit heeft gezien. Cornelis zal door 3 verschillende acteurs gespeeld worden en krijgt dus 3 verschillende gezichten.

Corneliszoon woonde en werkte op de Meldijk in Uitgeest. Waarschijnlijk heeft hij nauwelijks onderwijs gehad. Dit blijkt uit de tekeningen die hij maakte voor zijn octrooien. Zijn buurman was Pieter Dirckszoon. Zij kenden elkaar goed en mogelijk hielp Corneliszoon met de herbouw van de afgebrande molen. Corneliszoon trouwde met de dochter van Pieter Dirckszoon, Trijntje. In een octrooi uit 1593 staat ‘mit wijff ende kinderen dairmede hij is belast’ waaruit blijkt dat Cornelis en Trijntje kinderen hadden. Met de zoons van Dirckszoon werkte hij samen aan zijn uitvindingen, Cornelis’ zwager Cornelis Pieterszoon staat genoemd op een octrooi op een rosmolen uit 1599.

De welbekende waterbouwkundige Adriaansz Leeghwater schrijft in 1649 dat de eerste windzaagmolen gemaakt is door een Uitgeester boer die hij “seer wel gekent ende gesproken heeft”. Cornelis overleed tussen januari 1602 en juli 1607, waarschijnlijk in de eerste helft van 1607. Voor dit project gaan we uit van de fictieve datum van 8 april 1607. 

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni 2024 zal in Uitgeest de theaterwandeling plaatsvinden.

Deze start in Dorpshuis De Zwaan en eindigt op Erfgoedpark ‘De Hoop’, waar een tentoonstelling over Cornelis en zijn uitvinding is. Onderweg komen de bezoekers 6 scènes en een aantal acts tegen. De route is 1,7 kilometer lang en de wandeling zal ongeveer 90 minuten duren.

Parallel wordt op de Uitgeester basisscholen een educatief programma uitgevoerd zodat ook de jeugd van Uitgeest bekend raakt met deze historie. 

Organisatie

Initiatiefnemer is Rosanne Eschweiler-Soest van Schot in de Roos theater. Zij is inwoner van Uitgeest en heeft eerder een toneeluitvoering gemaakt over een andere markante Uitgeester, Pastoor van der Loos. Zij heeft mensen om zich heen verzameld voor het creatieve proces en voor de organisatie.

Het bestuur van Stichting KIST is opdrachtgever en verantwoordelijk ten opzichte van financiers. Voor de voorbereiding en uitvoering van het project stelt het bestuur een projectleider aan. De projectleider stelt een projectteam samen. Hierbinnen worden rollen verdeeld en de planning uitgewerkt.

Het projectteam

Rosanne Eschweiler-Soest (projectleider, initiatiefnemer, bedenker, scenario en regie)

Carmen Lopez Brea (regie-assistentie)

Marleen Ton (productie)

René Polle (productie)

 

KAARTVERKOOP GESTART, MOGELIJK VIA DEZE LINK

Hulp gezocht Zagen op de Wind theaterwandeling

De theaterwandeling van Cornelis Corneliszoon loopt van Dorpshuis de Zwaan tot Erfgoedpark de Hoop, waar het verhaal van Cornelis en de ontwikkeling van zijn houtzaagmolen zich ontvouwt. Het is een project voor het dorp.

De regie is in handen van Uitgeester Rosanne Eschweiler-Soest. Rosanne wordt ondersteund door Carmen Lopez-Brea en het productieteam, bestaande uit René Polle en Marleen Ton.

 

Meedoen

Iedereen uit Uitgeest en omstreken (dus ook Castricum)  kan meehelpen om Zagen Op De Wind een succes te maken. De organisatie is op zoek naar spelers en muzikanten, maar ook naar kostuummakers, decorbouwers, fotografen, kappers en grimeurs en helpende handen op de dag zelf. Tijdens de voorbereiding gaan we gezellig samen aan het werk en helpen we elkaar.

 

Audities

Op donderdagavond 2 november en zondagmiddag 5 november zijn de audities voor de scènes van de theaterwandeling. De audities zijn in de vorm van kennismakingsrepetities. Er zijn veel grote en kleinere rollen te vullen en iedereen is welkom, ongeacht ervaring. We bouwen de scènes met elkaar. Je hoeft geen tekst uit je hoofd te leren. En je hoeft niets voor te bereiden voor de audities. Tijdens de kennismakingsrepetities kijken wij wie er goed past in welke rol. Natuurlijk kun je ook zelf een voorkeur aangeven voor jouw favoriete rol.

 

Niet alleen mensen uit Uitgeest, maar ook uit de omliggende dorpen zijn welkom om te helpen. Voor meer informatie, aanmelden voor de kennismakingsrepetities of een vrijwilligersrol: kijk op www.schotinderoostheater.nl/zagenopdewind of stuur een berichtje naar contact@zagenopdewind.nl

 

De kaartverkoop start in 2024.

Geur

Het doel van het project Geur is om kinderen bewust te maken van de betekenis en invloed van geuren op onze herinnering.

Leerlingen vangen hun meest opvallende, meest dierbare, of indrukwekkendste geur in een potje. Deze potjes worden tentoongesteld in geurenkabinet, bij voorkeur op een openbare plek zoals een bibliotheek, stadhuis of museum.

In het geurenkabinet lezen de bezoekers op het label bij het potje welke herinnering erin zit, en kunnen ook de geur opsnuiven.

Het project sluit aan bij geschiedenis, biologie, Nederlands, oriëntatie op de maatschappij, handvaardigheid en techniek. Daarnaast is er ook aandacht voor de persoonlijke geschiedenis en belevingswereld.

Meerdere scholen in een dorp of stad kunnen  meedoen aan het project.

Heeft u interesse voor dit project? Neem dan contact op met stichting KIST, E-mail: info@stichtingkist.nl

 

PRESENTATIE FILMS OORLOG IN DE DUINEN VIA CASTRICUM-TV

In deze coronatijd gaat alles anders dan gepland. Op 22 april zou de presentatie zijn van de filmpjes die gemaakt zijn met de leerlingen van groep 7 van de Cuneraschool. We kunnen nu helaas geen voorstellingen in De Hoep houden. Gelukkig wil Castricum TV de films wel uitzenden, zodat toch veel mensen ze kunnen zien. Het gaat om zes filmpjes van vijf minuten. In elk filmpje staat een ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog centraal. Deze ooggetuige is in de klas komen vertellen en er zijn leerlingen bij hem of haar langs geweest. De leerlingen interviewden hen over hun persoonlijke ervaringen in Castricum en de duinen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is voor leerlingen moeilijk voor te stellen hoe het is om in een oorlog te leven. De persoonlijke verhalen maken het iets meer voorstelbaar. Temeer omdat de meeste ooggetuigen op dezelfde plek woonden als de kinderen nu en toen ongeveer de leeftijd van de kinderen hadden.  Zo beseffen de kinderen beter wat oorlog en wat vrijheid is.

Een uitgebreide aankondiging vindt u in deze film. Bij C-TV kunt vanaf woensdag 29 april de filmpjes bekijken: er zal elke dag een ander filmpje vertoond worden, vijf keer per dag. Zorg dat u het niet mist!

Dit project is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van de gemeente Castricum, het V-fonds, het Prins Bernardcultuurfonds en de PWN.

Hierbij de aankondiging van Castricum-TV:

Alle films zijn terug te kijken op het YouTube kanaal van Castricum TV en op de website www.castricum75jaarvrij.nl

Expositie in De Stut in Heemskerk

De Vlinder in Heemskerk sluit af
Het project ‘Thuis toen ik tien was’ is succesvol afgerond op basisschool De Vlinder in Heemskerk. De laatste lesdag was tevens de eindexpositie, waar ouders en grootouders de kans kregen om te zien wat de leerlingen uit groep 6 en 7 hebben gemaakt.

Met veel plezier hebben de leerlingen hun interviews verwerkt in twee tekeningen, waarin ze het contrast tussen hun eigen leven en het leven van hun opa, oma of ouders toen zij tien waren, hebben uitgebeeld. Dit resulteerde in een boeiende expositie die veel belangstelling trok, niet alleen vanuit de familie, maar ook van de pers. Het project stond zelfs de volgende dag op de voorpagina van het Noordhollands Dagblad. De leerlingen waren dolenthousiast over deze geweldige afsluiting van het project, aldus leerkracht Rik: “Wat een fantastisch einde van het project! Het was ontzettend leuk!”

Expositie in de Stut
Op 20 juni nodigen wij alle ouderen uit de omgeving van het Europaplein uit om in ontmoetingscentrum De Stut de prachtige expositie van de kinderen te bewonderen. Het is een bijzondere gelegenheid, want op deze dinsdagmiddag zal de eerste vertelbijeenkomst plaatsvinden voor de ouderen die zijn geïnterviewd over hun jeugd door de leerlingen van De Vlinder. Het is een unieke kans om samen te komen en herinneringen uit te wisselen, te genieten van elkaars gezelschap en te luisteren naar verhalen over vervlogen tijden. Breng gerust vrienden, kennissen en buren mee. Ook de daaropvolgende drie dinsdagen, namelijk op 27 juni, 4 juli en 11 juli, kan men langskomen bij De Stut.
Het project gaat verder in Amsterdam
Op woensdag 14 juni zal het project van start gaan op de Burgemeester de Vlugtschool in Amsterdam. We zijn verheugd dat dit project wordt ondersteund door de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam), waar de expositie van deze basisschool te bewonderen zal zijn.
Vormgeving en concept lesmateriaal
Gaia Nuissl ( GaiaLab) heeft een grote bijdrage geleverd aan het project. Haar inzet voor de vormgeving van het lesmateriaal en de affiches en haar creatieve input voor het concept van zowel het lesmateriaal als de expositie zijn van onschatbare waarde.  Zij stopt met het project, maar wij willen haar oprecht bedanken voor haar inspanningen en bijdragen en zijn blij dat wij met haar opzet verder kunnen.

THUIS toen ik tien was

In dit project ontdekken de leerlingen van drie basisscholen wat belangrijk is aan hun ‘thuis’. Ze leren hoe ieders thuis verschilt en ze gaan terug in de tijd naar het ‘thuis’ van hun opa of oma of vader of moeder.
De leerlingen ontdekken via diverse spelletjes en opdrachten wat belangrijk is in hun eigen thuis. Daarna gaan ze elkaar bevragen over ‘thuis’ en leren ze interviewen.

Lees meer…