Auteur: Website Beheerder

PRESENTATIE FILMS OORLOG IN DE DUINEN VIA CASTRICUM-TV

In deze coronatijd gaat alles anders dan gepland. Op 22 april zou de presentatie zijn van de filmpjes die gemaakt zijn met de leerlingen van groep 7 van de Cuneraschool. We kunnen nu helaas geen voorstellingen in De Hoep houden. Gelukkig wil Castricum TV de films wel uitzenden, zodat toch veel mensen ze kunnen zien. Het gaat om zes filmpjes van vijf minuten. In elk filmpje staat een ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog centraal. Deze ooggetuige is in de klas komen vertellen en er zijn leerlingen bij hem of haar langs geweest. De leerlingen interviewden hen over hun persoonlijke ervaringen in Castricum en de duinen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is voor leerlingen moeilijk voor te stellen hoe het is om in een oorlog te leven. De persoonlijke verhalen maken het iets meer voorstelbaar. Temeer omdat de meeste ooggetuigen op dezelfde plek woonden als de kinderen nu en toen ongeveer de leeftijd van de kinderen hadden.  Zo beseffen de kinderen beter wat oorlog en wat vrijheid is.

Een uitgebreide aankondiging vindt u in deze film. Bij C-TV kunt vanaf woensdag 29 april de filmpjes bekijken: er zal elke dag een ander filmpje vertoond worden, vijf keer per dag. Zorg dat u het niet mist!

Dit project is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van de gemeente Castricum, het V-fonds, het Prins Bernardcultuurfonds en de PWN.

Hierbij de aankondiging van Castricum-TV:

Alle films zijn terug te kijken op het YouTube kanaal van Castricum TV en op de website www.castricum75jaarvrij.nl

Expositie in De Stut in Heemskerk

De Vlinder in Heemskerk sluit af
Het project ‘Thuis toen ik tien was’ is succesvol afgerond op basisschool De Vlinder in Heemskerk. De laatste lesdag was tevens de eindexpositie, waar ouders en grootouders de kans kregen om te zien wat de leerlingen uit groep 6 en 7 hebben gemaakt.

Met veel plezier hebben de leerlingen hun interviews verwerkt in twee tekeningen, waarin ze het contrast tussen hun eigen leven en het leven van hun opa, oma of ouders toen zij tien waren, hebben uitgebeeld. Dit resulteerde in een boeiende expositie die veel belangstelling trok, niet alleen vanuit de familie, maar ook van de pers. Het project stond zelfs de volgende dag op de voorpagina van het Noordhollands Dagblad. De leerlingen waren dolenthousiast over deze geweldige afsluiting van het project, aldus leerkracht Rik: “Wat een fantastisch einde van het project! Het was ontzettend leuk!”

Expositie in de Stut
Op 20 juni nodigen wij alle ouderen uit de omgeving van het Europaplein uit om in ontmoetingscentrum De Stut de prachtige expositie van de kinderen te bewonderen. Het is een bijzondere gelegenheid, want op deze dinsdagmiddag zal de eerste vertelbijeenkomst plaatsvinden voor de ouderen die zijn geïnterviewd over hun jeugd door de leerlingen van De Vlinder. Het is een unieke kans om samen te komen en herinneringen uit te wisselen, te genieten van elkaars gezelschap en te luisteren naar verhalen over vervlogen tijden. Breng gerust vrienden, kennissen en buren mee. Ook de daaropvolgende drie dinsdagen, namelijk op 27 juni, 4 juli en 11 juli, kan men langskomen bij De Stut.
Het project gaat verder in Amsterdam
Op woensdag 14 juni zal het project van start gaan op de Burgemeester de Vlugtschool in Amsterdam. We zijn verheugd dat dit project wordt ondersteund door de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam), waar de expositie van deze basisschool te bewonderen zal zijn.
Vormgeving en concept lesmateriaal
Gaia Nuissl ( GaiaLab) heeft een grote bijdrage geleverd aan het project. Haar inzet voor de vormgeving van het lesmateriaal en de affiches en haar creatieve input voor het concept van zowel het lesmateriaal als de expositie zijn van onschatbare waarde.  Zij stopt met het project, maar wij willen haar oprecht bedanken voor haar inspanningen en bijdragen en zijn blij dat wij met haar opzet verder kunnen.

WereldLichtjesDag Heiloo, 2014 – 2023

Een golf van licht

Elke tweede zondag in december wordt WereldLichtjesDag (World Wide Candle Lighting) gehouden. Overal in de wereld steken mensen om 19.00 uur plaatselijke tijd samen kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Dit sfeervolle ritueel brengt – vanwege de tijdszones – een golf van licht in beweging die de aarde gedurende 24 uur letterlijk en figuurlijk iets lichter maakt.

Ook in de regio rond Heiloo maakt WereldLichtjesDag sinds 2010 deel uit van deze ‘lightwave’ met het aansteken van de kaarsjes en het noemen van de namen van de kinderen, een moment van troost en herkenning met live muziek en mooie woorden. Zie: https://www.wereldlichtjesdag.nl

Stichting KIST heeft WereldLichtjesDag sinds 2017 onder haar hoede genomen omdat ook de verhalen van kinderen die overleden zijn en de verhalen van hun ouders, broertjes en zusjes, deel zijn van de gemeenschap en verteld mogen worden. Dat was in het verleden niet altijd vanzelfsprekend.

Ritueel

Het ritueel van WereldLichtjesDag in Heiloo is ieder jaar hetzelfde: de WereldLichtjesDag-kaars wordt aangestoken en de namen van overleden kinderen worden gezongen terwijl nabestaanden een kaarsje aansteken. Ook het kinderritueel vormt een vast onderdeel van WereldLichtjesDag. Naast deze vaste rituelen wordt er ieder jaar een nieuw element toegevoegd aan de herdenking.

Zo was er in 2019 voor en na de herdenking een kleine informatiemarkt.

In 2020 kon er door de beperkingen vanwege de coronapandemie geen bijeenkomst worden georganiseerd. Om WereldLichtjesDag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, zijn toen in de tuin rondom de Witte Kerk sterren geplaatst met daarin de namen van overleden kinderen, opgegeven door hun ouders. Op WereldLichtjesDag 2020 om 19.00 uur heeft wethouder Opdam van Heiloo. in een zéér klein gezelschap op afstand, het licht van een grote ster aangestoken. De installatie is blijven staan tot na Driekoningen.

Ook in 2021 zijn de sterren geplaatst op het buitenterrein rondom de Witte Kerk en was een samenzijn in de kerk voor een beperkt gezelschap en met onderlinge afstand mogelijk. Omdat gebleken is dat zo’n buitenopstelling in een behoefte voorziet was er in 2022 en 2023 een lichtinstallatie in de vorm van cocons die zowel binnen in de kerk als op het buitenterrein hingen.

Doelstellingen:

 • het bevorderen van lichamelijk en geestelijk welbevinden door het bieden van een eigentijdse en toegankelijke manier om verlies van een kind te herdenken, waarin mensen van uiteenlopende achtergrond en leeftijd zich kunnen herkennen.
 • het creëren van een moment van bezinning voor mensen die in hun omgeving een kind verloren hebben;
 • deze mensen het besef geven dat zij niet alleen zijn met hun verdriet;
 • het organiseren van een stemmige, liefdevolle en laagdrempelige herdenking in de traditie van World Wide Candle Lighting met verhalen, muziek en rituelen op een mooie plek, deels binnen en deels in de buitenlucht.

Doelgroep

De herdenkingsavond van WereldLichtjesDag is er voor iedereen in de regio Noord-Kennemerland, die een overleden kind wil herdenken. Hoe lang geleden dit kind overleden is, de leeftijd of de onderlinge relatie is niet van belang. Ook als het kind nooit een naam heeft gekregen, kan dit het moment zijn om te herdenken en deel uit te maken van de kring. Niet alleen (groot)ouders zijn welkom, maar iedereen die zich verbonden voelt met overleden kinderen. Ook kinderen zelf (broertjes, zusjes, vriendjes, klasgenootjes) zijn van harte welkom.

Plaats en thema

Jaar Plaats Thema
2014 Cultuurkoepel Een mozaïek vol herinneringen
2015 Cultuurkoepel Warmte
2016 Cultuurkoepel Vangnet
2017 Cultuurkoepel Sporen
2018 Cultureel centrum De Strandwal Handen
2019 Witte Kerk Lichtstraal
2020 Witte Kerk Ster
2021 Witte Kerk Ster
2022 Witte Kerk Binnen – Buiten
2023 Witte Kerk Alles stroomt

Vervolg 2024

Op zondag 8 december 2024 is er weer een WereldLichtjesDag-herdenking in en om de Witte Kerk in Heiloo. Klik hier voor meer informatie over deze dag.

Makers

Jaar Projectteam Muziek Verhaal Installatie
2014 Marinta Rutten, Evi Velders, Betsy de Jager en Marjolein .. Koor Mihira

Simone Ahwina

2015 Marinta Rutten, Evi Velders. Koor Mihira

Simone Ahwina

2016 Marinta Rutten, Evi Velders. Amanda Music
2017 Nienke Blom, Evi Velders, Marinta Rutten en Gea van Donselaar. SYA music
2018 Anne Smaal, Marinta Rutten, Evi Velders, Sabina Vis en Aad de Wit. SYA music
2019 Anne Smaal, Marinta Rutten, Evi Velders, Sabina Vis en Aad de Wit. SYA music Sander Egas CAK-two
2020 Ed Bausch, Marinta Rutten, Evi Velders en Aad de Wit. CAK-two
2021 Anne Smaal, Marinta Rutten, Evi Velders, Ed Bausch en  Aad de Wit. SYA music Wim van Bokhorst CAK-two
2022 Anne Smaal, Marinta Rutten, Evi Velders, Ed Bausch en Aad de Wit. Helen Botman en Peter van Vleuten Jacqueline Nikken CAK-two
2023 Anne Smaal, Marinta Rutten, Evi Velders, Ed Bausch Helen Botman en Peter van Vleuten CAK-two

 

Mogelijk gemaakt door:

 • Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond
 • Vaillantfonds, Goededoelenfonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria
 • Monuta Helpt
 • Stichting Keer op Keer – Keerpunt Foundation
 • Rabo Coöperatiefonds
 • Gemeente Heiloo
 • Particuliere bijdragen
 • Vrijwillige medewerkers

Foto’s

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Film

In de media

Kranten en weekbladen:

Meer weten?

Neem contact op met Aad de Wit, secretaris@stichtingkist.nl

THUIS toen ik tien was

Dit project is deels op scholen uitgevoerd en gevolgd door het tweede deel met vertelbijeenkomsten op locaties waar ouderen (met of zonder migratieachtergrond) bij elkaar komen. 
 
Hoe zag het educatieve project eruit?
De leerlingen van drie basisscholen onderzochten hoe ‘Thuis’ eruitzag toen hun grootouders of andere ouderen tien waren. Eerst stonden ze stil bij hun eigen thuis, oefenden met interviewen om daarna grootouders, ouders of andere ouderen te interviewen.
Als afsluiting van het project visualiseerden zij hun eigen thuis en het thuis van de ouderen. Met deze resultaten werd een expositie ingericht waarin de overeenkomsten en verschillen tussen vroeger en nu zichtbaar werden. Omdat veel van de geïnterviewden een migratieachtergrond hebben zie je ook de verschillen terug van opgroeien elders dan in Nederland. Zo heeft de tentoonstelling meerdere lagen.
 
Vertelbijeenkomsten
Aansluitend op het educatieve project worden er vertelbijeenkomsten georganiseerd voor mensen met een migratieachtergrond.
 
De ouderen worden uitgenodigd om naar de (reizende) expositie van de kinderen te komen kijken. Of de expositie gaat naar plekken toe waar oudere migranten bij elkaar komen. De tentoonstelling helpt om eigen verhalen uit te wisselen.
 
De vertelbijeenkomsten voor ouderen zijn bedoeld om in gesprek te gaan met elkaar over ieders gevoel van thuis. Om zo de eigen geschiedenis zichtbaar en hoorbaar te maken. Dus elkaar te vertellen over je eigen thuis van vroeger. En als dat in een ander land was, hoe je daarna hier in Nederland er weer een THUIS van gemaakt hebben. Wat daarvoor nodig is.
Heeft u of weet u een locatie waar deze vertelbijeenkomsten gehouden kunnen worden, dan horen wij dit graag.

 

 

Verhalen rond de Hoogovenbus, oktober 2018

Het Hoogovengevoel
In 2018 stond in de Week van de Industriecultuur, van 20 tot en met 28 oktober,
een speciale Hoogovenbus op verschillende plekken in Noord-Holland. Het
project was bedoeld om de Hoogovenwereld tot leven brengen bij het 100-jarig
bestaan van het bedrijf: hoe was het om bij de Hoogovens te werken, wat is het
echte Hoogovengevoel? Drie generaties werknemers van Hoogovens waren
uitgenodigd om in te stappen en hun verhalen te vertellen over werken bij
Hoogovens. In de bus waren veel foto’s en voorwerpen te zien uit de vroegere
Hoogoventijd om het geheugen op te frissen. Veel oud-werknemers kwamen met
familieleden; die waren ook welkom.

Verhalen, liederen en gedichten
Overal waar de bus kwam, in Hoorn, Velsen-Noord, Heerhugowaard, Egmond,
Heiloo, Beverwijk, Schagen, IJmuiden en Castricum, was de belangstelling groot.
Mensen vonden het leuk om de bus te bezoeken en daarna bij een kopje koffie te
blijven vertellen en praten met elkaar. Er werden prachtige verhalen verteld. Met
dit project werd de Hoogovenwereld tot leven gebracht. Ook werden er liederen
gezongen en gedichten voorgedragen. Ook aan de speciale Hoogovenbus-quiz
deden veel mensen mee. Op de quizkaart konden bezoekers ook hun
persoonlijke verhaal of herinnering delen. Bij de bus waren vrijwilligers om de
kaarten in ontvangst te nemen en verdere verhalen op te tekenen. Deze
herinneringen zijn hier [link naar webpagina] te lezen.

Voorstelling
Op de laatste dag was er een aparte VIP-tour: bezoekers reden met de bus naar
het Hoogovensmuseum voor de tentoonstelling ‘100 Jaar staal’. Ook bezochten
ze daar de voorstelling ‘In vuur en vlam’, een muzikale vertelvoorstelling over de
intensieve strijd van ingenieur Henri Wenckebach om zijn plan tot het oprichten
van eigen Nederlandse Hoogovens gerealiseerd te krijgen.

Evaluatie
Er zijn in dit project veel verhalen gedeeld en uitgewisseld, waarin de
‘Hoogovens/Corus/Tata Steel-cultuur’ centraal staat. De bezoekers herkenden
verhalen van anderen en vertelden vanuit eigen ervaringen aanvullende
anekdotes.
Makers
 Projectleider: Pauline van Vliet
 Vormgeving: Tabea Piske
 Theater: Piet Paree en Frank Edam
Mogelijk gemaakt door:
 Jan de Wit Group (bus en chauffeur)
 Industriecultuur.nl
 Tata Steel Centennial
 Gemeente Velsen
 Gemeente Castricum
 Vrijwillige medewerkers

Podcast en geluidsfragmenten
 Podcast: Vrouwen van Staal [link naar fragment]
 Geluidsfragment: Arnold Dekker [link naar fragment]
 Het Hoogovenlied: Werken in het staal [link naar fragment]

Filmpjes
 De Hoogovenbus in Heerhugowaard [link naar YouTube-film]
 Verhaal uit de Hoogovenbus: prikklok [link naar YouTube-film]
 Verhaal uit de Hoogovenbus: ring met embleem [link naar YouTube-film]
 Verhaal rond de Hoogovenbus: Maria Groot [link naar YouTube-film]
 Verhaal uit de Hoogovenbus: de heer De Zeeuw uit IJmuiden [link naar
YouTube-film]
 De Hoogovenbus en de kunstmanifestatie in Velsen-Noord [link naar
YouTube-film]

In de media
Kranten en weekbladen:
 Noordhollands Dagblad, ‘De Hoogovenbus rijdt weer’, [link naar
artikel/scan] 11 juli 2018
 Noordhollands Dagblad, ‘De Hoogovenbus’, [link naar artikel/scan] 9 juli
2018
 Nieuwsblad De Kennemer, ‘Boeiende verhalen rond de Hoogovenbus’, [link
naar artikel/scan] 22 oktober 2018

Radio/TV:
 Velser Omroep Stichting, ‘Laat je horen’ [link naar fragment] 22 oktober
2018
 C-TV, ‘in de Hoogovenbus naar Egmond-aan-den-Hoef’ [link naar
YouTube-film], 22 oktober 2018
 Omroep IJmond, ‘De Hoogovenbus in Castricum’ [link naar YouTube-film],
28 oktober 2018

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Pauline van Vliet,
klik hier voor LinkedIn

Onder de sterren 2021-2022

Projectleiders Marina Pronk, Milou Mignon, Sabrina Tacci

Projectleiders: Milou Mignon, Marina Pronk en Sabrina Tacci

Zintuigen prikkelen
Het project ‘Onder de Sterren had als doelstelling om al de zintuigen van zoveel mogelijk toevallige voorbijgangers en bewuste bezoekers te prikkelen. Na een lange periode van afstand bewaren en isolement vanwege de coronabeperkingen werd het publiek visuele en auditieve traktaties geboden in zowel de ‘Sterrenroute’ als de ‘Maanfestaties’ die de aandacht vestigden op de omgeving, het moment, de fantasie en beleving van precies dan daar te mogen zijn.

Sterrenroute
De Sterrenroute was een zinnenprikkelende muzikale audiotour die reisde van stad naar dorp langs verborgen plekken, exposities, magische tuinen, landschappen en koffiestops. Bezoekers gingen, aan de hand van een plattegrond, op zoek naar de acht sterren waar zij grappige, ontroerende en merkwaardige verhalen en muziek over de liefde konden horen.
De sterren zijn frames met in het hart een kleurrijke compositie met een QR- code die leidt naar één van de acht nummers van het album Onder de Sterren, ingeleid door telkens een andere woordkunstenaar.

 • In september en oktober 2021 stonden de sterren verspreid over Castricum en Bakkum.
 • In november en december 2021 stonden ze in het Alkmaarse Bolwerk.
 • In juni 2022 stonden ze verspreid op het eiland De Woude.
 • En van augustus t/m oktober 2022 op het landgoed Het Hof in Bergen.

Maanfestaties
Tweemaal was er een ‘Maanfestatie’ in en om het Open Atelier van Marina & Sabrina in Bakkum.

 • Op 30 oktober 2021 was er een mini-editie waarbij het Open Atelier veranderde in een ‘Universum van Verlangen’. De galerie en beeldentuin werden zodanig ingericht dat de ruimte was onderverdeeld in acht verschillende area’s met de sfeer van de acht sterren van de Sterrenroute.
  Iedere ruimte kreeg zijn eigen planeet, zijn eigen lied, zijn eigen energie, zijn eigen tarot, zijn eigen kunst en er was licht van kunstenaarscollectief CAKtwo. Milou Mignon zong de prachtige liedjes van haar album ‘Onder de Sterren’ live en Sabrina Tacci voerde een live-painting performance uit.
 • Op 15 mei 2022 was er van drie uur ’s middags tot elf uur ’s avonds een zonovergoten eendaags festival. Er was een gevuld programma met als spectaculaire hoogtepunten de live-painting-performance door Sabrina Tacci begeleid door harptrio Arachne en het memorabele optreden van Milou Mignon en haar band waarbij ze de liedjes van haar album ‘Onder de Sterren’ ten gehore bracht. Ruim honderd mensen genoten zichtbaar in een entourage van gerelateerde beeldende kunst van Marina Pronk en Sabrina Tacci en ‘s avonds ook sprankelende lichtinstallaties van kunstenaarscollectief CAKtwo.

Evaluatie
Het projectteam kijkt terug op een geslaagde uitvoering van het project. Het was bijzonder om met de Sterrenroute te gast te mogen zijn op verschillende locaties in Castricum en Bakkum, op het Bolwerk in Alkmaar, op het eiland De Woude en landgoed Het Hof in Bergen. Bezoekers gaven aan “verrast en geboeid” te zijn door de installatie, verhalen en liedjes. “Ik kwam de sterren toevallig tegen. Voor ik het wist had ik al vier verhalen geluisterd. Elk verhaal is uniek.” Wat de Maanfestaties betreft, wordt teruggekeken op een heerlijk feest voor al de zintuigen. Een welverdiend cadeautje na een lange periode van onzekerheid en mentale en fysieke afstand voor zowel de gasten als de crew. Het was de hoogste tijd om ons te warmen aan beeld, muziek en theater. Het uur van cultuur was geslagen en klonk luid. We hebben er allemaal enorm van genoten!

Makers

 • Projectleiders: Milou Mignon, Marina Pronk en Sabrina Tacci
 • Sterren: Kunstenaarscollectief CAKtwo
 • Composities, liedteksten en voice-over: Milou Mignon
 • Plattegronden: Garage64 en Marina Pronk
 • Woordkunstenaars: Ozan Aydogan, Benjamin Fro, Sjoerd Kuyper, Corine
  Koole, Thomas Möhlmann, Lonneke van Heugten, Rodaan Al Galidi, Arthur
  Lava, Arij van Vliet, Jelle Visser, Rogier Proper, Margot de Zeeuw
 • Muziek: Thomas Jillings (productie & mix), Jelle Visser (backing vocals &
  keys), Kevin van Moorsel (bas & gitaar), Juen Schütt (drums), Bart-Jan
  Oosting (drums, percussie, marimba, waterphone, zingende zaag)
 • Techniek &  website: Leen Koole
 • Maanfestatie: Sabrina Tacci, Marina Pronk
 • Live-pianting: Sabrina Tacci
 • Muziek Maanfestatie: harptrio Arachne

Mogelijk gemaakt door:
 Victoriefonds Alkmaar
 Gemeente Alkmaar
 Gemeente Bergen
 Gemeente Castricum
 De Katttendijke/Drucker Stichting

Geluid
Album ‘Onder de Sterren’

Filmpje
Videoclip ‘Discodier’ 

In de media
Kranten en weekbladen:

Radio/TV:

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Marina Pronk

THUIS toen ik tien was

In dit project ontdekken de leerlingen van drie basisscholen wat belangrijk is aan hun ‘thuis’. Ze leren hoe ieders thuis verschilt en ze gaan terug in de tijd naar het ‘thuis’ van hun opa of oma of vader of moeder.
De leerlingen ontdekken via diverse spelletjes en opdrachten wat belangrijk is in hun eigen thuis. Daarna gaan ze elkaar bevragen over ‘thuis’ en leren ze interviewen.

Lees meer…

THUIS toen ik tien was, mei 2023-feb 2024


 Hoe was het om tien te zijn in een andere tijd en in een andere cultuur?
Het eerste deel van het project is een educatief project dat op drie basisscholen is uitgevoerd in de groepen zes en zeven.
Kinderen stonden in dit project stil bij hun eigen thuis, leerden interviewen door elkaar te interviewen over thuis en gingen vervolgens een opa of oma interviewen over hun leven toen ze tien waren.
Daarna maakten de leerlingen een tentoonstelling met tekeningen van iets uit hun eigen leven in vergelijking met het leven van de opa of oma toen die tien was.

De beeldverhalen werden niet alleen op school tentoongesteld, maar ook in een buurthuis of een bibliotheek in de buurt. Op deze plekken vindt het tweede deel van het project plaats. Hier worden namelijk vertelbijeenkomsten georganiseerd met ouderen waarbij zij met elkaar uitwisselen over hun leven toen ze tien waren.

In het project staat het leven van mensen met een migratieachtergrond centraal. Veel kinderen die meedoen hebben een migratieachtergrond en hun opa of oma zijn vaak in het buitenland geboren en woonden elders toen ze tien waren. Ook bij de vertelbijeenkomsten in buurthuis en bibliotheek zijn de vertellers veelal mensen met een migratie achtergrond. Zodoende gaat het project ‘THUIS toen ik tien was’ over verschillende tijden en verschillende culturen. Het project is echter op alle basisscholen uit te voeren en met alle ouderen, niet alleen met mensen met een migratie achtergrond.

De locaties
Bij dit project zijn drie basisscholen betrokken in Heemskerk, Beverwijk en Amsterdam-West.
Daarnaast zijn er omliggende buurthuizen en bibliotheken in deze drie plaatsen bij betrokken.

Het doel en de doelgroepen
Het doel is tweeledig. Allereerst om kinderen stil te laten staan bij hun eigen thuis en dat zij ontdekken waarin hun thuisgevoel overeenkomt en verschilt met dat van hun opa’s en oma’s. Ze ontdekken dat ze in verschillende tijden leven maar dat ook cultuur bepalend is voor iemands thuis. Daarnaast is het doel om ouderen met een migratieachtergrond hun geschiedenis te laten vertellen en met Nederlandse ouderen te laten verbinden. Persoonlijke verhalen werken verbindend.

Het maakproces
De drie lessen op school verliepen goed ook al hadden de leerkrachten meer hulp nodig vanuit Stichting KIST dan we van te voren hadden ingeschat. De leerlingen vonden het soms spannend om een interview met een opa of oma te houden en soms lukt dat ook niet. Dan werd een andere oudere geïnterviewd of een vader of moeder. Aanvankelijk hadden we de opa’s en oma’s naar de vertelbijeenkomsten willen laten komen. In de praktijk kwamen opa’s en oma’s wel naar de tentoonstelling van de kinderen, maar niet naar aparte vertelbijeenkomsten. Dat was hun niet vertrouwd genoeg. We zijn oudere migranten gaan opzoeken waar ze toch al komen, zoals in buurthuizen, bij conversatielessen in bibliotheken of op naailes.
Er is een methodiek ontwikkeld om boeiende vertelbijeenkomsten te houden met oudere mensen met een migratieachtergrond. Daarbij gaan mensen tekenen maar ook bijvoorbeeld vertellen naar aanleiding van geurherinneringen (nadat zij aan geurpotjes hebben geroken).

Educatie en komende activiteiten
Er is lesmateriaal gemaakt voor op de scholen. Hier kunnen ook toekomstige basisscholen mee aan de slag gaan.
Tot en met januari 2024 zijn er nog tentoonstellingen te zien van wat de kinderen hebben gemaakt in de bibliotheken van Beverwijk en Amsterdam Slotermeer.

Media
Er zijn twee krantenartikelen verschenen bij de opening van de tentoonstellingen in Heemskerk en Beverwijk

Noord Hollands Dagblad ‘Oma, was toen ook al een McDonalds’ 

Heemskerk Nieuws  oktober 2023

Producten
Er is een lespakket gemaakt voor dit project. Het lesmateriaal is te bestellen voor elke basisschool. Het project is het meest geschikt voor groep 6.

Makers
Het project is ontwikkeld door Pauline van Vliet en Gaia Nuissl en uitgevoerd door Pauline van Vliet

Subsidiegevers
Gemeenten Beverwijk en Heemskerk, Platvorm Levensverhalen, Fonds Sluyterman van Loo

Contactgegevens projectleider
Pauline van Vliet, projectleider@stichtingkist.nl

 

 

 

Inspiratiebijeenkomst 2023

Op 21 januari jl.  kwam het bestuur samen met projectleider Pauline van Vliet en een aantal andere creatievelingen bij elkaar om te ontmoeten en te inspireren. De genodigden sparden over ideeën en nieuwe mogelijkheden, verbindingen werden gelegd en enthousiast plannen gesmeed. Een aantal creatieve makers vonden elkaar en gaan samen hun plannen uitwerken.

WERELDLICHTJESDAG 2022 HEILOO

Elke tweede zondag in december wordt WereldLichtjesDag (Worldwide Candle Lighting) gehouden. Overal in de wereld steken mensen om 19.00 uur plaatselijke tijd samen kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Dit sfeervolle ritueel brengt – vanwege de tijdszones – een golf van licht in beweging die de aarde gedurende 24 uur letterlijk en figuurlijk iets lichter maakt. Ook in de regio rond Heiloo maakt WereldLichtjesDag sinds 2010 deel uit van deze ‘lightwave’.

 

WereldLichtjesDag valt in 2022 op zondag 11 december. De viering in Heiloo heeft een regionale functie. De herdenkingsavond vindt ook dit jaar plaats in en om de Witte Kerk, een sfeervol monument midden in het hart van Heiloo en centraal gelegen in Noord-Kennemerland. De kerk staat al meer dan 1000 jaar op deze plek en is onveranderd een plek waar mensen samenkomen. Het gebouw is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en in de onmiddellijke nabijheid is ruime parkeergelegenheid. Het adres is: Heerenweg 32 1851 KS Heiloo

Voor meer informatie klik hier

Op het buitenterrein rondom de Witte Kerk zullen lichtgevende cocons worden opgehangen als markering van de herdenkingsplek voor overleden kinderen. Op houten vlinders zijn de namen van kinderen te lezen. Deze installatie zal ook na WereldLichtjesDag blijven tot en met Driekoningen op 6 januari.