Voor makers

Heb je een idee voor een mooi project over een cultureel of historisch onderwerp in de regio
Kennemerland en wil je daar bewoners, scholieren of andere groepen bij betrekken? Dan kun je bij Stichting KIST terecht om het tot uitvoering te brengen. Je kunt daarbij praktische en inhoudelijke ondersteuning krijgen.

 

Hoe ontwikkel je een project?  
….lees meer over projectplan

Begeleiding en advies

Je krijgt op verschillende manieren begeleiding en advies van het bestuur.

 • Het bestuur denkt met je mee over de vormgeving van het project.
 • Je krijgt hulp bij het opstellen van een projectplan.
 •  Je krijgt hulp bij het indienen van subsidieaanvragen.
 • Je wordt ondersteund op het gebied van pr en communicatie, onder meer via de website, de social media en de nieuwsbrief van de stichting. Ook krijg je adviezen wat je zelf kunt doen.
 • Een administratiebureau verzorgt de financiële administratie.
 • Je krijgt hulp bij de evaluatie en verantwoording.

Formele rol bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de projecten die onder de hoede van de stichting worden uitgevoerd. Dat houdt in ieder geval het volgende in:

 • Het bestuur geeft iemand die met een idee komt voor een project dat past bij de doelstelling van de stichting, opdracht om het uit te werken tot een projectplan.
 • Het bestuur geeft een ‘go’ of ‘no go’ op het uitgewerkte projectplan.
 • Het bestuur kijkt naar de haalbaarheid van het project en naar de financiële dekking.
 • Het bestuur bespreekt de voortgang van elk project in de bestuursvergaderingen.
 • Het bestuur doet de financiële administratie en legt inhoudelijke en financiële verantwoording af aan de subsidiegever(s).

 

Verantwoordelijkheden en taken projectleiders