WereldLichtjesDag 2023 Heiloo

 

Een golf van licht

Elke tweede zondag in december steken overal in de wereld mensen om 19.00 uur plaatselijke tijd samen kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Ook in de regio rond Heiloo maakt WereldLichtjesDag sinds 2010 deel uit van deze ‘lightwave’ met het aansteken van de kaarsjes en het noemen van de namen van de kinderen. Met de organisatie van WereldLichtjesDag in Heiloo willen wij een moment van bezinning en van saamhorigheid creëren voor iedereen die zich bij het verliezen van een kind betrokken voelt.
Dit jaar willen we als vernieuwing een multidisciplinair element toevoegen van theater, muziek en beeld. We betrekken daar graag een nieuwe generatie kunstenaars bij en zijn met hen in gesprek. Dit zal nog nader vorm krijgen.

Giften zijn meer dan welkom

Dit jaar geven wij voor de 10e keer vorm aan WereldLichtjesDag in Heiloo met een sfeervolle viering met live muziek, verhalen en rituelen. Zoiets moois realiseren kost natuurlijk geld. De meeste mensen werken hier als vrijwilliger aan mee en sommigen tegen een sterk gereduceerd tarief.
Helaas hebben wij dit jaar te kampen met tegenvallende sponsorgelden.

Daarom zijn alle financiële bijdragen meer dan welkom.

Als u ons een warm hart toedraagt, gebruik dan de QR-code hierboven of de link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FuIIHWTlT-aFivSJbySzaw

Dit is een betaalverzoek voor een gift van € 5 aan WereldLichtjesdag Heiloo.
Scan de code met de Camera App op uw telefoon.
Het bedrag mag u zelf nog veranderen. DANK U WEL!

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Stichting KIST heeft een Culturele ANBI Status. Donateurs van een stichting met ANBI status mogen hun giften aftrekken.

Zondag 10 december 2023
WereldLichtjesDag valt in 2023 op zondag 10 december. De herdenking vindt ook dit jaar plaats in en om de Witte Kerk, een sfeervol monument midden in het hart van Heiloo en centraal gelegen in Noord-Kennemerland. Omdat 2023 het tiende jaar is dat WereldLichtjesDag in Heiloo wordt gehouden, willen we daar een speciale herdenking van maken met een opvallende zichtbaarheid in de buitenruimte. We betrekken daar graag een nieuwe generatie kunstenaars bij en zijn met hen in gesprek om er een spraakmakende tiende editie van te maken. Binnen in de kerk zal de gezamenlijke herdenking plaatsvinden, in de buitenruimte zal licht in beweging een sfeervolle herdenkingsplek markeren.

Thema


Voor 2023 is het thema ‘Alles stroomt’. Herdenken is stilstaan bij het verlies, de herinneringen laten stromen. Samen herdenken is als een rivier van gedeeld verdriet, gedeelde hoop en gedeelde herinneringen. De rivier stroomt en verandert steeds van bedding, zoals in het leven van een mens ook steeds van alles verandert en hij daar zelf een bedding voor moet zoeken. Alles is in beweging en zelf kan je meebewegen en je zo laten wiegen door de golven. Soms word je meegesleurd door een sterke stroom.
Wereldlichtjesdag is een stroom van licht, warmte en liefde die om de wereld en hier in Heiloo in, om en door de Witte Kerk heen stroomt.

 

Herdenken
Kern van de herdenking is het zingen van het WereldLichtjesDag-lied, het aansteken van de kaarsen en het zingen van de namen van de kinderen. Gedichten worden voorgedragen, verhalen verteld en er is een activiteit voor de aanwezige kinderen. Het geheel wordt dit jaar, net als in 2022, sfeervol omlijst door muziek, verzorgd door zangeres Helen Botman en zanger-gitarist Peter van Vleuten met speciale liedjes.
Het buitenterrein rondom de Witte Kerk willen we dit jaar extra laten opvallen met licht in beweging om de herdenkingsplek voor overleden kinderen te markeren. Alle namen van de kinderen zullen te zien zijn op het buitenterrein. De intentie is dat dit ook na WereldLichtjesDag blijft tot en met Driekoningen op 6 januari 2024.

Doelstellingen
­Het bevorderen van lichamelijk en geestelijk welbevinden door het bieden van een eigentijdse en toegankelijke manier om verlies van een kind te herdenken, waarin mensen van uiteenlopende achtergrond en leeftijd zich kunnen herkennen; het creëren van een moment van bezinning voor mensen die in hun omgeving een kind verloren hebben; deze mensen het besef geven dat zij niet alleen zijn met hun verdriet; ­het organiseren van een stemmige, liefdevolle en laagdrempelige herdenking in de traditie van Worldwide Candle Lighting met verhalen, muziek en rituelen op een mooie plek, deels binnen en deels buiten.

Film
Van de afgelopen editie van WereldLichtjesDag in Heiloo hebben Marcus van Hoorn en Sies van Hoorn-Vrasdonk een videoregistratie gemaakt. Die is nu te zien op het YouTube-kanaal van Stichting KIST (of door te klikken op de lichtgrijze woord videoregistratie).

Voor een fotoimpressie van voorgaande jaren kijk je hier

Projectteam
Het projectteam bestaat uit: Ed Bausch, Anne Smaal, Marinta Rutten (ritueelbegeleider), Evi Velders (kinderritueel) en voor de ondersteuning op de achtergrond Aad de Wit (bestuurslid van Stichting KIST). Voor assistentie bij de voorbereiding en uitvoering, is er een pool van ongeveer twintig vrijwilligers die zich willen inzetten.

Versterking
Ben je of ken je iemand die zijn of haar steun wil bieden aan families die (ook) een kind hebben verloren? Dan nodigen we je uit om vrijwilliger te worden in het projectteam van WereldLichtjesDag. Je hoeft geen speciale vaardigheden of ervaring te hebben om vrijwilliger te worden. Je hoeft alleen maar een hart vol compassie en een bereidheid om te helpen te hebben. Als je geïnteresseerd bent om vrijwilliger te worden voor WereldLichtjesDag, neem dan contact met ons op via info@stichtingkist.nl We zullen je meer informatie geven wat je kunt verwachten en hopen dat je je bij het projectteam aansluit om deze speciale dag in Heiloo te kunnen blijven organiseren.

 

In de media

Uitkijkpost 6 december 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt
WereldLichtjesDag 2023 Heiloo wordt mede mogelijk gemaakt door:

­