THUIS toen ik tien was

Projectleiders Pauline van Vliet en Gaia Nuissl

In dit project gaan de leerlingen van drie basisscholen ontdekken wat belangrijk is aan hun ‘thuis’, ze ontdekken hoe ieders thuis verschilt en ze gaan terug in de tijd naar het ‘thuis’ van hun opa of oma of iemand uit die leeftijdscategorie. Pauline van Vliet komt uit het onderwijs en Gaia Nuissl uit de creatieve hoek. Samen hebben ze er een leerzaam en bruisend project van gemaakt.
De leerlingen ontdekken via diverse spelletjes en opdrachten wat belangrijk is in hun eigen thuis. Daarna gaan ze elkaar bevragen over ‘thuis’ en leren ze interviewen.
Hun nieuw opgedane interviewtechnieken gebruiken ze om een opa of oma te interviewen over hun thuis toen zij tien waren. Ze gaan dus terug in de tijd en misschien soms ook wel naar een andere plek op de wereld. Zo leren ze hun eigen roots beter kennen en spelenderwijs de invloed van cultuur en een andere tijd en plek. Alle opgedane kennis verwerken ze in een tentoonstelling die ouders en oma’s en opa’s komen bekijken. Dit project heeft voor scholen met veel kinderen met een migratie-achtergrond een extra meerwaarde.

VERTELBIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

De vertelbijeenkomsten worden georganiseerd in ontmoetingscentra, na het educatieve onderdeel. Opa’s en oma’s die in het educatieve deel worden geïnterviewd, worden uitgenodigd om deel te nemen, maar ook andere geïnteresseerde ouderen zijn welkom.

TENTOONSTELLING ALS INSPIRATIEBRON

De kinderen hebben iets van het THUIS toen ze tien waren van opa’s en oma’s verbeeld in een tentoonstelling. Hiervan laten wij het een en ander zien in het buurthuis. Wat te zien is, is een mooi begin voor de vertelbijeenkomsten. Zij lichten toe wat op de tentoonstelling te zien is van hun thuis toen zij tien waren. Daar is natuurlijk nog zoveel meer over te vertellen.

View more posts from this author