THUIS toen ik tien was, mei 2023-feb 2024


 Hoe was het om tien te zijn in een andere tijd en in een andere cultuur?
Het eerste deel van het project is een educatief project dat op drie basisscholen is uitgevoerd in de groepen zes en zeven.
Kinderen stonden in dit project stil bij hun eigen thuis, leerden interviewen door elkaar te interviewen over thuis en gingen vervolgens een opa of oma interviewen over hun leven toen ze tien waren.
Daarna maakten de leerlingen een tentoonstelling met tekeningen van iets uit hun eigen leven in vergelijking met het leven van de opa of oma toen die tien was.

De beeldverhalen werden niet alleen op school tentoongesteld, maar ook in een buurthuis of een bibliotheek in de buurt. Op deze plekken vindt het tweede deel van het project plaats. Hier worden namelijk vertelbijeenkomsten georganiseerd met ouderen waarbij zij met elkaar uitwisselen over hun leven toen ze tien waren.

In het project staat het leven van mensen met een migratieachtergrond centraal. Veel kinderen die meedoen hebben een migratieachtergrond en hun opa of oma zijn vaak in het buitenland geboren en woonden elders toen ze tien waren. Ook bij de vertelbijeenkomsten in buurthuis en bibliotheek zijn de vertellers veelal mensen met een migratie achtergrond. Zodoende gaat het project ‘THUIS toen ik tien was’ over verschillende tijden en verschillende culturen. Het project is echter op alle basisscholen uit te voeren en met alle ouderen, niet alleen met mensen met een migratie achtergrond.

De locaties
Bij dit project zijn drie basisscholen betrokken in Heemskerk, Beverwijk en Amsterdam-West.
Daarnaast zijn er omliggende buurthuizen en bibliotheken in deze drie plaatsen bij betrokken.

Het doel en de doelgroepen
Het doel is tweeledig. Allereerst om kinderen stil te laten staan bij hun eigen thuis en dat zij ontdekken waarin hun thuisgevoel overeenkomt en verschilt met dat van hun opa’s en oma’s. Ze ontdekken dat ze in verschillende tijden leven maar dat ook cultuur bepalend is voor iemands thuis. Daarnaast is het doel om ouderen met een migratieachtergrond hun geschiedenis te laten vertellen en met Nederlandse ouderen te laten verbinden. Persoonlijke verhalen werken verbindend.

Het maakproces
De drie lessen op school verliepen goed ook al hadden de leerkrachten meer hulp nodig vanuit Stichting KIST dan we van te voren hadden ingeschat. De leerlingen vonden het soms spannend om een interview met een opa of oma te houden en soms lukt dat ook niet. Dan werd een andere oudere geïnterviewd of een vader of moeder. Aanvankelijk hadden we de opa’s en oma’s naar de vertelbijeenkomsten willen laten komen. In de praktijk kwamen opa’s en oma’s wel naar de tentoonstelling van de kinderen, maar niet naar aparte vertelbijeenkomsten. Dat was hun niet vertrouwd genoeg. We zijn oudere migranten gaan opzoeken waar ze toch al komen, zoals in buurthuizen, bij conversatielessen in bibliotheken of op naailes.
Er is een methodiek ontwikkeld om boeiende vertelbijeenkomsten te houden met oudere mensen met een migratieachtergrond. Daarbij gaan mensen tekenen maar ook bijvoorbeeld vertellen naar aanleiding van geurherinneringen (nadat zij aan geurpotjes hebben geroken).

Educatie en komende activiteiten
Er is lesmateriaal gemaakt voor op de scholen. Hier kunnen ook toekomstige basisscholen mee aan de slag gaan.
Tot en met januari 2024 zijn er nog tentoonstellingen te zien van wat de kinderen hebben gemaakt in de bibliotheken van Beverwijk en Amsterdam Slotermeer.

Media
Er zijn twee krantenartikelen verschenen bij de opening van de tentoonstellingen in Heemskerk en Beverwijk

Noord Hollands Dagblad ‘Oma, was toen ook al een McDonalds’ 

Heemskerk Nieuws  oktober 2023

Producten
Er is een lespakket gemaakt voor dit project. Het lesmateriaal is te bestellen voor elke basisschool. Het project is het meest geschikt voor groep 6.

Makers
Het project is ontwikkeld door Pauline van Vliet en Gaia Nuissl en uitgevoerd door Pauline van Vliet

Subsidiegevers
Gemeenten Beverwijk en Heemskerk, Platvorm Levensverhalen, Fonds Sluyterman van Loo

Contactgegevens projectleider
Pauline van Vliet, projectleider@stichtingkist.nl