Categorie: wijkplaats

Project “WijkPlaats”

Project: WijkPlaats
Projectleiders: Hans Turlings, Saskia Sluiter.

Een communitybuilding-evenement waarin raakvlakken tussen de verschillende
bevolkingsgroepen werden gezocht: oudkomers en nieuwkomers, in de
smeltkroes die de IJmond wordt genoemd. Aan de basis ligt een vergeten lokale
geschiedenis, waarin vluchtelingen een belangrijke rol speelden. Die vergeten
geschiedenis werd de inspiratie voor een project waarin het gaat over de lokale
samenleving en de vluchtelingen van nu. WijkPlaats spiegelt herkenbare en
vergelijkbare patronen in heden en verleden. Het verleden werd belicht in de
historische tentoonstelling ‘WijkPlaats: vluchtelingen, gastarbeiders en
gelukzoekers in de IJmond’ in Museum Kennemerland in Beverwijk. De vergeten
geschiedenis over Kibboets Beverwijk kreeg hierbinnen bijzonder de aandacht.

EEN BIJZONDERE EXPOSITIE IN BEVERWIJK

Van 4 september tot 27 oktober is in de hal van het Stadhuis van Beverwijk een bijzondere expositie te zien. De expositie is het resultaat van een fotoproject van leerlingen van de Internationale Schakelklas. De opdracht was: “Verbeeld hoe je je toekomst in Nederland voor stelt”.

Acht leerlingen: Aya, Denise, Fahed, Hamza, Irshad, Nour, Karolina en Sedra hadden zich aangemeld voor deelname. De jonge fotografe Sanna Gertenbach begeleidde het project. Deze expositie was medio juni voor het eerst te zien in het Kennemer College waar deze Internationale Schakelklas (ISK) gevestigd is. De leerlingen zijn afkomstig uit diverse landen en krijgen gezamenlijk les in o.a. de Nederlandse taal, zodat ze aansluiting vinden in het reguliere onderwijs.

Het fotoproject was een onderdeel van Wijkplaats. Een samenwerkingsverband van Stichting KIST en Museum Kennemerland. Met als motto ‘100 jaar vluchtelingen in de IJmond’ was eerder een expositie te zien in het museum. Daarnaast werden er diverse ‘ontmoetingen’ georganiseerd met ‘nieuwkomers’ als centraal thema. Zoals het minifestival Renkonti in de Grote Kerk van Beverwijk, filmvoorstellingen, een liedjesprogramma en bijdragen van beeldende kunstenaars op diverse locaties. De expositie is gedurende de reguliere openingstijden van het Stadhuis te bezichtigen.In aanwezigheid van de directie van de school, de projectleiders en bestuursleden van stichting KIST overhandigde de wethouder de acht deelnemers persoonlijk een projectmap. Trots vertelden zij daarna – bij het toosten op en bekijken van de tentoonstelling – hun ervaringen met het project en de verhalen van hun foto’s.

NET VERSCHENEN BOEK OVER ONS PROJECT ‘WIJKPLAATS’

Na een succesvolle tentoonstelling en een mooi project met jongeren (zie elders in deze nieuwsbrief) is er nu ook een boek over het project Wijkplaats: Wijkplaats – De IJmond: smeltkroes en toevluchtsoord. Het boek geeft een overzicht van immigratie in de IJmond: de actuele problematiek van autochtone Nederlanders en nieuwkomers wordt belicht en in een historisch perspectief geplaatst.

Het boek kost € 25 en is binnenkort verkrijgbaar via pro-boek.nl. Het is gebaseerd op manifestaties in Beverwijk en Velsen-Noord tussen eind september 2016 en januari 2017. Het ging hierbij om de historische tentoonstelling Wijkplaats – die liet zien dat de IJmond al eeuwenlang een toevluchtsoord is voor mensen uit alle delen van de wereld -, performances, films, documentaires, een workshop, tot en met een muziekavond en een festival. Met de aanschaf van dit boekje steunt u tevens het werk van Stichting KIST.

FOTOTENTOONSTELLING

Op donderdag 15 juni heeft wethouder Erol van Beverwijk de fototentoonstelling van project Wijkplaats geopend. Dit gebeurde op het Kennemer College in Beverwijk. De foto’s hangen permanent in een van de gangen van de opleiding Beroepsgericht.

In aanwezigheid van de directie van de school, de projectleiders en bestuursleden van stichting KIST overhandigde de wethouder de acht deelnemers persoonlijk een projectmap. Trots vertelden zij daarna – bij het toosten op en bekijken van de tentoonstelling – hun ervaringen met het project en de verhalen van hun foto’s.

Klik hier voor een verslag van het project en natuurlijk voor de foto’s!

PROJECT WIJKPLAATS SUCCESVOL AFGEROND

Met een goed bezocht concert met ‘Liedjes van immigranten’ besloot op 26 januari het ensemble WaZco het project Wijkplaats in Café-restaurant Sonnevanck in Wijk aan Zee. Op zondag 29 januari werd dit programma nog een keer herhaald tijdens de Koninginnemarkt op het Julianaplein.

29 januari was ook de laatste dag van de tentoonstelling in Museum Kennemerland.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vormgeving van de presentatie van de fotoworkshop die Sanna Gertenbach heeft gedaan met acht leerlingen van de Internationale Schakelklas van het Kennemer College. In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.

Terugkijkend kunnen we stellen dat de samenwerking tussen de projectleiders van Stichting KIST – Saskia Sluiter als curator en Hans Turlings als zakelijk leider – met de verschillende partners in het project uitstekend is verlopen, in het bijzonder de samenwerking met de tentoonstellingscommissie van Museum Kennemerland en met het minifestival Renkonti. Een gedocumenteerd verslag komt binnenkort beschikbaar.

[/read]

Vertoning Filmdocument Kibboets Beverwijk.

In Kibboets Beverwijk, aan de oude Gildenlaan 1 te Velsen-Noord, woonden van 1935 tot 1942 een wisselende groep jonge Palestina-pioniers, die zich bij boeren, tuinders en ambachtslieden in de wijde omgeving voorbereiden op een leven in het toenmalige Palestina. Beeldend kunstenaar Saskia Sluiter stuitte bij toeval op deze aangrijpende, bijna vergeten lokale geschiedenis.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

Ze ging op onderzoek uit en documenteerde de zoektocht naar deze groep jongeren met hun droom op film. Daarnaast werkt ze aan een ‘papieren’ onderzoek. U kunt het filmdocument op dinsdagavond 17 januari bekijken in het Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland. Na afloop kunt u van gedachten wisselen met Saskia Sluiter en is er een discussie over dit onderwerp onder leiding van antropologe Ilja Beudel.

[/read]

Wijkplaats – vertelbijeenkomsten

vertel-1_250 vetrel-2_250

Met veel plezier zijn in het Huis van de Geschiedenis in Beverwijk verschillende groepen ‘historische nieuwkomers’  ontvangen.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

Italiaanse gastarbeiders

De eerste middag zijn de verhalen van Italiaanse gastarbeiders aan bod gekomen.
Zij kwamen begin jaren zestig naar de IJmond om bij De Hoogovens te gaan werken. Zij zijn in Nederland gebleven en zij vertelden ons over hoe zij persoonlijk tot de beslissing kwamen Italië te verlaten en hun heil in Nederland te zoeken.

Vietnamese bootvluchtelingen

Een grote groep Vietnamese bootvluchtelingen werd eind jaren zeventig opgevangen in Wijk aan Zee. Mensen uit Wijk aan Zee werden gastgezin voor deze vluchtelingen.
De vertelmiddag betekende een weerzien van deze gastgezinnen met de Vietnamese mensen die inmiddels vaak op andere plekken in Nederland wonen. Het was een hartverwarmend weerzien. Aangrijpende verhalen kwamen boven over hoe angstig de vlucht ‘voor altijd’ vanuit Vietnam was geweest. .

Nederlanders uit Indonesië

vertel-3_250 De derde bijeenkomst werd druk bezocht door Indische Nederlanders die allen nog in de regio wonen. Zij maakten ons duidelijk hoe zwaar de begintijd in Nederland was. Zij konden in de jaren vijftig niet in Indonesië blijven, maar werden hier in Nederland niet bepaald hartelijk ontvangen. Het kostte moeite de instanties duidelijk maken dat zij Nederlander waren en met hun Nederlandse paspoort recht hadden om in Nederland te verblijven.

Al met al drie mooie middagen met aangrijpende verhalen. Impressies van deze verhalen worden gebundeld in een boekje dat voor belangstellenden te verkrijgen zal zijn.

[/read]

Geslaagde vertelbijeenkomst met Italianen

In het kader van het project Wijkplaats met aandacht voor nieuwkomers in de IJmond, hielden we op 12 oktober een vertelbijeenkomst met Italiaanse gastarbeiders. Dit was in het Kennemermuseum waar ook een tentoonstelling is over nieuwkomers in de IJmond door de jaren heen.

italianenDe Italianen die wij deze middag hebben gesproken zijn rond 1960 gekomen en dachten niet langer dan twee jaar te blijven. Maar ze wonen er nog steeds.

Wie interesse heeft in het verslag van deze inspirerende middag met nieuwkomers van weleer, vraag ik contact op te nemen met Saskia Sluiter; sassart@hotmail.nl

 

Fotoworkshop o.l.v. Sanna Gertenbach, onderdeel van project WIJKPLAATS

De workshop met 8 leerlingen van de Internationale Schakelklas van het Kennemer College is na de herfstvakantie van start gegaan in Museum Kennemerland. Naast het bieden van context over de werking van fotografie stimuleert Sanna de leerlingen hun ideeën over hun toekomst te verbeelden. Dit zal resulteren in een eindpresentatie; de datum van volgt!

Markering Kibboets Beverwijk

Lichtperformance op 24 september 2016

Dit is een uitnodiging om de markering van Kibboets Beverwijk te komen mee-maken. Bij deze happening is iedere geïnteresseerde welkom.

In de avond om ca 21:00 uur vindt er op de voormalige locatie van Kibboets Beverwijk een lichtperformance plaats. Met een lichtobject van Bas Bossinade en een afbakening te maken met de hulp van bezoekers wordt de plek waar de fundamenten van het huis nog in de grond zijn teruggevonden gemarkeerd.

Afhankelijk vanaf waar u vandaan komt vertrekken gelijktijdig twee groepen bezoekers wandelend door de avondschemering op weg naar de locatie:

1. bij de poort van de Kinderboerderij De Baak (Westerhoutweg 18, 1942 HK Beverwijk) en
2. op de hoek van de Stratingplantsoen/Wijkerstraatweg in Velsen Noord.

Het vertrek is op beide plaatsen om 20:30 uur.

WijkPlaats is een community building evenement.

WijkPlaats zoekt raakvlakken tussen de verschillende bevolkingsgroepen, oudkomers en nieuwkomers, in de smeltkroes die de IJmond wordt genoemd. Aan de basis ligt een vergeten locale geschiedenis, waarin vluchtelingen een belangrijke rol speelden. Die vergeten geschiedenis werd de inspiratie voor een project waarin het gaat over de locale samenleving en de vluchtelingen van nu. WijkPlaats spiegelt herkenbare en vergelijkbare patronen in heden en verleden. Het verleden wordt belicht in de historische tentoonstelling ‘WijkPlaats: vluchtelingen, gastarbeiders en gelukzoekers in de IJmond’ in Museum Kennemerland. De vergeten geschiedenis over Kibboets Beverwijk krijgt hierbinnen bijzonder de aandacht.

Daarnaast is drie maanden lang het randprogramma: ‘Ontmoetingen’ gepland. In verschillende culturele producties (film, muziek, vertelmiddagen, een educatief fotoproject en het mini festival ‘Renkonti’) komen uiteenlopende aspecten van immigratie en nieuwkomerschap aan de orde.

Wijkplaats loopt vanaf zaterdag 24 september t/m eind december 2016 zowel in Museum Kennemerland en op enkele andere locaties.

Wijkplaats

Van 24 september tot 24 december zal de Kunst-en erfgoedmanifestatie WIJKPLAATS plaatsvinden. Het thema van deze manifestatie is “Vluchtelingen”.

De opening is op zaterdag 24 september in het Museum Kennemerland én op de voormalige locatie van Kibboets Beverwijk.

kibboets

Foto van overblijfselen Kibboets Beverwijk

Die klinkers zijn het enige bovengrondse, tastbare overblijfsel van Kibboets Beverwijk. Ze zijn omgroeid door de wortels van een omgevallen boom dichtbij waar ooit de voordeur was. Het stoepje bij de entree?

In het museum is de tentoonstelling ‘WijkPlaats: vluchtelingen, gastarbeiders en gelukszoekers in de IJmond’ te bezoeken. Op de voormalige locatie van Kibboets Beverwijk zullen een filmische performance van Marieke Warmelink en een Lichtproject van Jan Willem Campmans te zien zijn.

Eind augustus – begin september sturen we u middels een nieuwsflits informatie over de programmering en kaartverkoop.