Over KIST

Al eeuwenlang worden verhalen verteld. Verhalen maken dat mensen zich betrokken voelen bij elkaar. En dat is wat KIST vol verhalen, wil bereiken. Verhalen geven aan de geschiedenis een betekenis.

Wat is de invloed van een lokaal verhaal op de wereld en de mensen vandaag? En hoe vinden we het verhaal daar nog terug, bij de mensen die het hebben meegemaakt? Welke betekenis heeft het voor de nieuwe generaties? Verhalen geven ook betekenis aan de zintuigen. Door de zintuigen te prikkelen, komt de geschiedenis tot leven en blijven we langer betrokken bij het verhaal.

Het spreekt tot de verbeelding. Het is de missie van KIST om mensen, culturen en generaties met elkaar te verbinden door een gemeenschappelijke verhaal tot leven brengen.

Dit komt tot uiting in onze projecten, die tot stand komen in samenwerking met zo veel mogelijk mensen, organisaties en instanties in de regio.

Doelstelling van  KIST is het initiëren, organiseren en uitvoeren van culturele, historische, en educatieve projecten waarbij maatschappelijke binding doel en middel zijn. Het verbinden van een gemeenschap (community building) door middel van het gezamenlijk realiseren van cultureel-historisch producties.

De volgende film geeft een korte impressie van Stichting KIST: