Categorie: wereldlichtjesdag

WERELDLICHTJESDAG 2021 HEILOO

12 december 2021
Foto’s gemaakt door Ritske Velstra.

Elke tweede zondag in december wordt WereldLichtjesDag (Worldwide Candle Lighting) gehouden. Overal in de wereld steken mensen kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Dit sfeervolle ritueel brengt een golf van licht in beweging die de aarde gedurende 24 uur letterlijk en figuurlijk iets lichter maakt.

Ook in de regio rond Heiloo maakt WereldLichtjesDag sinds 2010 deel uit van deze ‘lightwave’ met het aansteken van de kaarsjes en het noemen van de namen van de kinderen, een moment van troost en herkenning met live muziek en mooie woorden.

Ieder kind is een ster
Elk jaar wordt met veel zorgvuldigheid een passend thema gezocht als leidraad voor de avond. Voor 2021 is het thema ‘ster’. Een ster is een hemellichaam waarvan het licht altijd straalt naar de aarde, soms zichtbaar en soms niet, maar het is er altijd.
Ieder kind dat te vroeg overleden is, is voor haar of zijn ouders een ster. Een ster in de hemel of een ster aan de hemel, een ster die altijd met hen meegaat, hun hele leven lang.

WereldLichtjesDag 2020 in Heiloo. Foto: CAKtwo

In en rond de Witte Kerk
WereldLichtjesDag valt in 2021 op zondag 12 december. De viering in Heiloo heeft een regionale functie. WereldLichtjesDag biedt een toegankelijke manier om het verlies van een kind te herdenken. De herdenking vindt ook dit jaar plaats in en om de Witte Kerk, een sfeervol monument midden in het hart van Heiloo en centraal gelegen in Noord-Kennemerland. De kerk staat al meer dan 1000 jaar op deze plek en is onveranderd een plek waar mensen samenkomen.

 

Stralende ster
Omdat in 2020 door corona een herdenkingsbijeenkomst niet door kon gaan, werden in de tuin rondom De Witte Kerk sterren geplaatst met daarin de namen van overleden kinderen, opgegeven door hun ouders. Dit jaar komen de sterren met de namen terug.
Aan de zijde van de Kennemerstraatweg wordt een meer dan zes meter hoge ster van het kunstenaarscollectief CAKtwo geplaatst. Daarvoor komen drie sterrenframes waarin kleine houten sterren worden gehangen. Hierop komen de namen van overleden kinderen. Het buitenterrein rondom de Witte Kerk met de sterren blijft ook na WereldLichtjesDag toegankelijk tot en met Driekoningen op 6 januari 2022.

 

Herdenkingsbijeenkomst
Kern van de herdenking is het aansteken van de kaarsen en het zingen van de namen van de kinderen. Gedichten worden voorgedragen, Wim van Bokhorst verteld een speciaal voor deze gelegenheid geschreven verhaal en er is een activiteit voor de aanwezige kinderen. Het geheel wordt sfeervol omlijst door muziek, verzorgd door SYA, een trio van zangeressen die zichzelf akoestisch begeleiden op diverse instrumenten. Natuurlijk wordt het speciaal voor deze dag geschreven lied ‘Precious Child’ ten gehore gebracht.

Omdat bijeenkomsten in de avond deze tijd niet mogelijk zijn is de aanvangstijd dit jaar om half vier ’s middags. Om de 1,5 meter afstand te bewaren zijn er maximaal 70 plaatsen beschikbaar. Voor toegang tot de kerk is een coronatoegangsbewijs (coronapas) vereist en voor verplaatsingen in de kerk is een mondmasker verplicht.

Foto: Yvonne van Stiphout

Thuis herdenken

Degenen die de herdenking niet kunnen of willen bijwonen, kunnen op zondag 12 december ook thuis om 19.00 uur een kaars branden.
Vanaf 18.45 uur kan iedereen via een livestream deelnemen aan de WereldLichtjesDag-herdenking in Apeldoorn.

https://uitvaartmetbeeld.nl/wereldlichtjesdag2021/

Programma

 • t/m 10 december
  Opgeven van namen van overleden kinderen.
  Opgeven voor bijwonen herdenkingsbijeenkomst op 12 december.
 • 12 december
  15.15 – 15.25 uur: aankomst bezoekers; controle coronapas.
  15.30 – 16.30 uur: herdenkingsbijeenkomst.
  16.30 –  17.00 uur: vertrek langs “Stralende ster”.
 • 13 december t/m 6 januari
  Mogelijkheid om de herdenkingsplek “Stralende ster” op het buitenterrein van
  de Witte Kerk te bezoeken.

Mogelijk gemaakt
WereldLichtjesDag 2021 Heiloo wordt georganiseerd door een projectteam dat bestaat uit: Ed Bausch, Marinta Rutten, Anne Smaal en Aad de Wit.

De WereldLichtjesDag-herdenking wordt mede mogelijk gemaakt door:
– Vele vrijwillige medewerkers
– Stichting KIST
– Stichting Monument Witte Kerk Heiloo
– Kunstenaarscollectief CAKtwo
– Muziekgroep SYA
– Verhalenverteller Wim van Bokhorst
– rOndomceremonies (Evi Velders)
– Dr. C.J. Vaillantfonds
– Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond
– Stichting Keer op Keer / Keerpunt Foundation.

Kunstenaarscollectief CAKtwo

 

Giften ten behoeve van de jaarlijkse continuering van WereldLichtjesDag Heiloo zijn welkom op de bankrekening van Stichting KIST: NL61RABO0190571268 o.v.v. Wereldlichtjesdag.

WERELDLICHTJESDAG 2021 HEILOO

Elke tweede zondag in december wordt WereldLichtjesDag (Worldwide Candle Lighting) gehouden. Overal in de wereld steken mensen kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Dit sfeervolle ritueel brengt – vanwege de tijdszones – een golf van licht in beweging die de aarde gedurende 24 uur letterlijk en figuurlijk iets lichter maakt.

Ook in de regio rond Heiloo maakt WereldLichtjesDag sinds 2010 deel uit van deze ‘lightwave’ met het aansteken van de kaarsjes en het noemen van de namen van de kinderen, een moment van troost en herkenning met live muziek en mooie woorden.

WereldLichtjesDag valt in 2021 op zondag 12 december. De viering in Heiloo heeft een regionale functie. WereldLichtjesDag biedt een toegankelijke manier om het verlies van een kind te herdenken. De herdenking vindt ook dit jaar plaats in en om de Witte Kerk, een sfeervol monument midden in het hart van Heiloo en centraal gelegen in Noord-Kennemerland. De kerk staat al meer dan 1000 jaar op deze plek en is onveranderd een plek waar mensen samenkomen.

Voor meer informatie klik hier

De herdenkingsbijeenkomst begint dit jaar ’s middags om half vier. Degenen die de bijeenkomst op 12 december willen bijwonen kunnen zich daarvoor opgeven. Er zijn door de coronamaatregelen slechts 70 plaatsen en ‘vol is vol’.  Ook kunnen er namen van overleden kinderen worden opgegeven. Deze namen worden gezongen tijdens de herdenkingsbijeenkomst en krijgen een plaatsje in de herdenkingsplek buiten de kerk. Hiervoor is geen maximum.
Opgeven kan via het opgaveformulier. Druk daarvoor op de knop bovenaan deze pagina. Aanmelden kan ook door een e-mail te sturen naar wldheiloo@gmail.com .

WereldLichtjesDag 2021

WereldLichtjesDag 2021 is dit jaar op zondag 12 december.
Voor onze regio zal de viering plaatsvinden in en om de Witte Kerk in Heiloo.

WERELDLICHTJESDAG HEILOO 2020…ANDERS DAN ANDERS?

Dit jaar valt WereldLichtjesDag op zondag 13 december. Overal in de wereld steken mensen samen kaarsjes aan, ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Traditiegetrouw zal de herdenking in Heiloo plaatsvinden, net als vorig jaar in de Witte Kerk, onder auspiciën van Stichting KIST. Het ziet er naar uit dat de bijeenkomst een ander karakter krijgt dan in voorgaande jaren. Het projectteam houdt er ernstig rekening mee dat de coronaregels ook in december nog van kracht zijn en is druk bezig het programma daar op aan te passen. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover verder informeren. Ons projectteam kan intussen wel versterking gebruiken.  Draagt u ons project een warm hart toe en wilt u graag met ons meedoen? Anne, Marinta en Aad zullen een nieuwe collega van harte verwelkomen en deze graag inwerken. Heeft u interesse of wilt u eerst meer weten? Neem dan contact met ons op via de projectleider van dit project, Anne Smaal, via info@stichtingkist.nl

WereldLichtjesDag 2019


WereldlichtjesDag 2019 is mooi en sfeervol verlopen.

Zonder de hulp van veel vrijwilligers en van de volgende
mensen en organisaties was dit niet mogelijk geweest.
Het projectteam bedankt graag iedereen die ervoor gezorgd heeft dat

WereldLichtjesDag 2019 in Heiloo

een succes was:

STICHTING KIST

WITTE KERK HEILOO

ASSOCIATIE UITVAARTFONDS

RABO COÖPERATIEFONDS

DR. C.J. VAILLANTFONDS

MONUTA HELPT

X OP X

CAKTWO

SPIJKERS HEILOO

DI FIORENTINA

ESTHER VAN ZANTEN

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS


WERELDLICHTJESDAG HEILOO 2019 IN DE WITTE KERK

WereldLichtjesDag valt in 2019 op zondag 8 december. De herdenkingsavond vindt voor de zesde keer plaats in Heiloo en heeft een regionale functie. In de afgelopen jaren mochten wij mensen begroeten uit Heiloo, Alkmaar, Castricum, Limmen, Egmond, maar ook uit Amsterdam en Zaanstad. Dit jaar is de locatie de Witte Kerk, een sfeervol en opvallend monument midden in het hart van Heiloo, waar al meer dan duizend jaar mensen samenkomen.

Ook het thema voor dit jaar is al bekend: in 2019 is het thema ‘Lichtstraal’. Een lichtstraal, tussen de wolken door, kan verlichting brengen, kan je de weg wijzen, je hoop geven. Door een lichtstraal wordt iets aangelicht. Licht kan op je af stralen, juist als je het moeilijk hebt. Noteer de datum alvast in de agenda en houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor het vervolg.

WereldLichtjesDag 2018

Wat was het mooi, onze WereldLichtjesDag in Heiloo op zondag 9 december 2018. Stichting KIST is er trots op dat we dit project mogelijk hebben kunnen maken. En natuurlijk bedanken we ook alle deelnemers en de andere partijen die – in natura of door een financiële bijdrage – WereldLichtjesDag 2018 in Heiloo mogelijk hebben gemaakt. Hierbij een aantal door Jack Schaap gemaakte foto’s, die de sfeer goed weergeven.

Project: WereldLichtjesDag 2017

Overal in de wereld staken mensen op 10 december 2017 om 19.00 uur plaatselijke tijd samen kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Dit sfeervolle ritueel brengt een golf van licht in beweging die de aarde gedurende 24 uur letterlijk en figuurlijk iets lichter maakt.

Het thema voor 2017 is: “Sporen”. De herdenkingsavond van WereldLichtjesDag is er voor iedereen die een overleden kind wil herdenken. Hoe lang dit kind overleden is, de leeftijd of de onderlinge relatie is niet van belang. Ook als het kindje nooit een naam heeft gekregen, kan dit het moment zijn om te herdenken en deel uit te maken van de kring.

WereldLichtjesDag 2016 Heiloo

Project: WereldLichtjesDag 2016 Heiloo
Projectleider: Marinta Rutten (Amphora Ritueelbegeleiding).

Elke tweede zondag in december wordt ‘WereldLichtjesDag’ / ‘Worldwide Candle-
Lighting’ gehouden. Overal in de wereld steken mensen om 19.00 uur plaatselijke
tijd samen kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Voor de
derde keer werd WereldLichtjesDag in december 2016 gevierd in de
Cultuurkoepel in Heiloo. Het thema dat jaar was: Vangnet. Het centrale ritueel is
het aansteken van de kaarsen en het noemen van de namen van de kinderen.
Met een speciaal voor deze avond gemaakt verhaal en activiteit zijn ook jonge
bezoekers bij het thema betrokken. Naast trouwe bezoekers die al voor de derde
keer naar Heiloo kwamen, waren er ongeveer 100 bezoekers.