WereldLichtjesDag Heiloo, 2014 – 2023

Een golf van licht

Elke tweede zondag in december wordt WereldLichtjesDag (World Wide Candle Lighting) gehouden. Overal in de wereld steken mensen om 19.00 uur plaatselijke tijd samen kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Dit sfeervolle ritueel brengt – vanwege de tijdszones – een golf van licht in beweging die de aarde gedurende 24 uur letterlijk en figuurlijk iets lichter maakt.

Ook in de regio rond Heiloo maakt WereldLichtjesDag sinds 2010 deel uit van deze ‘lightwave’ met het aansteken van de kaarsjes en het noemen van de namen van de kinderen, een moment van troost en herkenning met live muziek en mooie woorden. Zie: https://www.wereldlichtjesdag.nl

Stichting KIST heeft WereldLichtjesDag sinds 2017 onder haar hoede genomen omdat ook de verhalen van kinderen die overleden zijn en de verhalen van hun ouders, broertjes en zusjes, deel zijn van de gemeenschap en verteld mogen worden. Dat was in het verleden niet altijd vanzelfsprekend.

Ritueel

Het ritueel van WereldLichtjesDag in Heiloo is ieder jaar hetzelfde: de WereldLichtjesDag-kaars wordt aangestoken en de namen van overleden kinderen worden gezongen terwijl nabestaanden een kaarsje aansteken. Ook het kinderritueel vormt een vast onderdeel van WereldLichtjesDag. Naast deze vaste rituelen wordt er ieder jaar een nieuw element toegevoegd aan de herdenking.

Zo was er in 2019 voor en na de herdenking een kleine informatiemarkt.

In 2020 kon er door de beperkingen vanwege de coronapandemie geen bijeenkomst worden georganiseerd. Om WereldLichtjesDag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, zijn toen in de tuin rondom de Witte Kerk sterren geplaatst met daarin de namen van overleden kinderen, opgegeven door hun ouders. Op WereldLichtjesDag 2020 om 19.00 uur heeft wethouder Opdam van Heiloo. in een zéér klein gezelschap op afstand, het licht van een grote ster aangestoken. De installatie is blijven staan tot na Driekoningen.

Ook in 2021 zijn de sterren geplaatst op het buitenterrein rondom de Witte Kerk en was een samenzijn in de kerk voor een beperkt gezelschap en met onderlinge afstand mogelijk. Omdat gebleken is dat zo’n buitenopstelling in een behoefte voorziet was er in 2022 en 2023 een lichtinstallatie in de vorm van cocons die zowel binnen in de kerk als op het buitenterrein hingen.

Doelstellingen:

 • het bevorderen van lichamelijk en geestelijk welbevinden door het bieden van een eigentijdse en toegankelijke manier om verlies van een kind te herdenken, waarin mensen van uiteenlopende achtergrond en leeftijd zich kunnen herkennen.
 • het creëren van een moment van bezinning voor mensen die in hun omgeving een kind verloren hebben;
 • deze mensen het besef geven dat zij niet alleen zijn met hun verdriet;
 • het organiseren van een stemmige, liefdevolle en laagdrempelige herdenking in de traditie van World Wide Candle Lighting met verhalen, muziek en rituelen op een mooie plek, deels binnen en deels in de buitenlucht.

Doelgroep

De herdenkingsavond van WereldLichtjesDag is er voor iedereen in de regio Noord-Kennemerland, die een overleden kind wil herdenken. Hoe lang geleden dit kind overleden is, de leeftijd of de onderlinge relatie is niet van belang. Ook als het kind nooit een naam heeft gekregen, kan dit het moment zijn om te herdenken en deel uit te maken van de kring. Niet alleen (groot)ouders zijn welkom, maar iedereen die zich verbonden voelt met overleden kinderen. Ook kinderen zelf (broertjes, zusjes, vriendjes, klasgenootjes) zijn van harte welkom.

Plaats en thema

Jaar Plaats Thema
2014 Cultuurkoepel Een mozaïek vol herinneringen
2015 Cultuurkoepel Warmte
2016 Cultuurkoepel Vangnet
2017 Cultuurkoepel Sporen
2018 Cultureel centrum De Strandwal Handen
2019 Witte Kerk Lichtstraal
2020 Witte Kerk Ster
2021 Witte Kerk Ster
2022 Witte Kerk Binnen – Buiten
2023 Witte Kerk Alles stroomt

Vervolg 2024

Op zondag 8 december 2024 is er weer een WereldLichtjesDag-herdenking in en om de Witte Kerk in Heiloo. Klik hier voor meer informatie over deze dag.

Makers

Jaar Projectteam Muziek Verhaal Installatie
2014 Marinta Rutten, Evi Velders, Betsy de Jager en Marjolein .. Koor Mihira

Simone Ahwina

2015 Marinta Rutten, Evi Velders. Koor Mihira

Simone Ahwina

2016 Marinta Rutten, Evi Velders. Amanda Music
2017 Nienke Blom, Evi Velders, Marinta Rutten en Gea van Donselaar. SYA music
2018 Anne Smaal, Marinta Rutten, Evi Velders, Sabina Vis en Aad de Wit. SYA music
2019 Anne Smaal, Marinta Rutten, Evi Velders, Sabina Vis en Aad de Wit. SYA music Sander Egas CAK-two
2020 Ed Bausch, Marinta Rutten, Evi Velders en Aad de Wit. CAK-two
2021 Anne Smaal, Marinta Rutten, Evi Velders, Ed Bausch en  Aad de Wit. SYA music Wim van Bokhorst CAK-two
2022 Anne Smaal, Marinta Rutten, Evi Velders, Ed Bausch en Aad de Wit. Helen Botman en Peter van Vleuten Jacqueline Nikken CAK-two
2023 Anne Smaal, Marinta Rutten, Evi Velders, Ed Bausch Helen Botman en Peter van Vleuten CAK-two

 

Mogelijk gemaakt door:

 • Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond
 • Vaillantfonds, Goededoelenfonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria
 • Monuta Helpt
 • Stichting Keer op Keer – Keerpunt Foundation
 • Rabo Coöperatiefonds
 • Gemeente Heiloo
 • Particuliere bijdragen
 • Vrijwillige medewerkers

Foto’s

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Film

In de media

Kranten en weekbladen:

Meer weten?

Neem contact op met Aad de Wit, secretaris@stichtingkist.nl