Categorie: kunstbunker

Test opgaveformulier WLD

  Voornaam overleden kind:

  SUCCES VOOR POP-UP KUNSTBUNKER

  Honderden volwassenen, maar ook kinderen, bezochten tussen 1 t/m 24 oktober de Pop-up Kunstbunker, die in een leegstaand winkelpand aan de Dorpsstraat in Castricum was ingericht. De Pop-up is een project van Stichting KIST in samenwerking met Archeologische centrum Huis van Hilde. Een project om aandacht te vragen voor de geschiedenis, maar vooral ook voor de toekomst van de Castricumse ‘Kunstbunker’. In deze bunker in het Castricumse duingebied kregen gedurende de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog vele kunstwerken – waaronder de Nachtwacht – een veilig onderkomen. In de Pop-up was een tentoonstelling ingericht waarin de geschiedenis van de ‘kunstkluis’ uit de doeken werd gedaan. Nadat in de oorlogsjaren de kunstwerken naar elders waren overgebracht deed de bunker nog dienst als munitieopslagplaats, manschappenverblijf en fietsenberging voor het Duitse leger en na de oorlog als aardappelopslag. Vanaf 1958 tot aan de dag van vandaag dient de bunker als opslagplaats voor brandbare nitraatfilms van het EYE-filmmuseum.

  De bezoekers van de Pop-up lieten blijken verrast te zijn door de historie van de bunker en de verhalen die daarbij horen. Velen gaven aan dat ze heel graag een keer de echte bunker in willen, om te kijken hoe het eruit ziet. Hen werd gevraagd om aan te geven hoe de Kunstbunker in de toekomst moet worden ingericht. De optie ‘inrichten als de bunker zoals die er uitzag tussen 1940-1942’ kreeg de meeste stemmen. De Stuurgroep Kunstbunker, waarin vele partijen vertegenwoordigd zijn, gaat nu bekijken of en hoe een toekomstige openstelling van de Kunstbunker kan worden gerealiseerd. Daarnaast is in november het project ‘Pop-up Kunstbunker’ geëvalueerd. Indien u geïnteresseerd bent in het
  evaluatierapport, dan kunt u dit bij ons opvragen via info@stichtingkist.nl

   

  De ‘Nachtwacht’ werd wederom naar de Kunstbunker gebracht.
  Veel kinderen brachten een aardappel mee naar de Kunstbunker en gingen daar mee aan de slag.

  DE POP-UP KUNSTBUNKER: VANAF BEGIN OKTOBER IN DE DORPSSTRAAT IN CASTRICUM

  In de vorige nieuwsbrief konden we het geheim nog niet verklappen, maar inmiddels is de locatie bekend. De Pop-up Kunstbunker is tussen maandag 28 september en zondag 25 oktober in het centrum van Castricum gevestigd en wel in een winkelpand aan de Dorpsstraat (nr. 58 bij het Bakkerspleintje). De Pop-up Kunstbunker zal in die periode elke donderdag, vrijdag en zaterdag van ’s morgens 11 tot ’s middags 5 uur geopend zijn. In deze pop-up staan de geschiedenis en de verhalen centraal van de ‘echte’ Kunstbunker. Deze bevindt in de duinen van Castricum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog functioneerde deze als veilige opslagplek voor de kunstschatten van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Rijksmuseum.

  De kunstbunker in Castricum (foto Werkgroep Oud Castricum)

  POP-UP KUNSTBUNKER ZOEKT GASTVROUWEN/MANNEN

  Om de bezoekers en schoolklassen te kunnen ontvangen, zijn er nog enkele enthousiaste vrijwilligers nodig. Deze vrijwilligers houden zich voornamelijk bezig met het informeren van de bezoekers, het uitdelen en uitleggen van educatieve programma’s en activiteiten en zij zorgen ervoor dat de bezoekers zich aan de algemene veiligheid- en gezondheidsregels houden. Het is geen vereiste om ervaring te hebben als suppoost of al deskundige te zijn op het gebied van de Kunstbunker. Voor iedereen die zich aanmeldt, komt een handleiding beschikbaar met alle benodigde informatie. Lijkt het je leuk om mee te helpen of heb je nog vragen, mail dan naar onze projectleider Joanne Koeleman via info@stichtingkist.nl

  Klik op de tekst hieronder voor een vergroting.