SUCCES VOOR POP-UP KUNSTBUNKER

Honderden volwassenen, maar ook kinderen, bezochten tussen 1 t/m 24 oktober de Pop-up Kunstbunker, die in een leegstaand winkelpand aan de Dorpsstraat in Castricum was ingericht. De Pop-up is een project van Stichting KIST in samenwerking met Archeologische centrum Huis van Hilde. Een project om aandacht te vragen voor de geschiedenis, maar vooral ook voor de toekomst van de Castricumse ‘Kunstbunker’. In deze bunker in het Castricumse duingebied kregen gedurende de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog vele kunstwerken – waaronder de Nachtwacht – een veilig onderkomen. In de Pop-up was een tentoonstelling ingericht waarin de geschiedenis van de ‘kunstkluis’ uit de doeken werd gedaan. Nadat in de oorlogsjaren de kunstwerken naar elders waren overgebracht deed de bunker nog dienst als munitieopslagplaats, manschappenverblijf en fietsenberging voor het Duitse leger en na de oorlog als aardappelopslag. Vanaf 1958 tot aan de dag van vandaag dient de bunker als opslagplaats voor brandbare nitraatfilms van het EYE-filmmuseum.

De bezoekers van de Pop-up lieten blijken verrast te zijn door de historie van de bunker en de verhalen die daarbij horen. Velen gaven aan dat ze heel graag een keer de echte bunker in willen, om te kijken hoe het eruit ziet. Hen werd gevraagd om aan te geven hoe de Kunstbunker in de toekomst moet worden ingericht. De optie ‘inrichten als de bunker zoals die er uitzag tussen 1940-1942’ kreeg de meeste stemmen. De Stuurgroep Kunstbunker, waarin vele partijen vertegenwoordigd zijn, gaat nu bekijken of en hoe een toekomstige openstelling van de Kunstbunker kan worden gerealiseerd. Daarnaast is in november het project ‘Pop-up Kunstbunker’ geëvalueerd. Indien u geïnteresseerd bent in het
evaluatierapport, dan kunt u dit bij ons opvragen via info@stichtingkist.nl

 

De ‘Nachtwacht’ werd wederom naar de Kunstbunker gebracht.
Veel kinderen brachten een aardappel mee naar de Kunstbunker en gingen daar mee aan de slag.

View more posts from this author