NIEUW PROJECT: DE REIS VAN DE SCHELPEN

Tot in de tweede Wereldoorlog was schelpenvissen een belangrijke kostwinning voor de inwoners van Castricum en Bakkum. Dit zware en vergeten beroep willen we uit de vergetelheid halen middels een bordspel over schelpenvissers en de Schulpvaart. Basisschoolleerlingen gaan helpen het spel vorm te geven.  Daarnaast komt er een geocache route over hetzelfde thema. Al lopend of fietsend krijg je informatie over de vergeten geschiedenis van schelpenvissers, schelpenvaarders en de kalkovens van Bakkum, Castricum, Limmen en Akerloot. En je vindt nog overblijfselen ook! Voor jong en oud wordt dit een leuke manier om de eigen unieke geschiedenis te leren kennen. We wachten op de laatste financiële middelen en dan gaan we snel van start. Pauline van Vliet is projectleider van dit project en we werken hierbij samen met de Stichting Oer-IJ. De Schulpvaart is namelijk een van de laatste zichtbare wateren uit de Oer-IJ- tijd en de Stichting Oer-IJ wil het gebruik van dit landschap meer bekendheid geven.

Schelpenvissers aan het werk (foto Werkgroep Oud Castricum)

View more posts from this author