Reis van de schelpen, 2021-2022

De reis van de schelpen  is een educatief en toeristisch project over schelpenvissers, -vervoerders en -branders vergeten beroepen tot leven gebracht

Tot in de Tweede Wereldoorlog was schelpenvissen en -varen en -branden een belangrijke kostwinning voor de inwoners van Castricum, Bakkum en Akersloot. Deze zware en vergeten beroepen zijn uit de vergetelheid gehaald middels dit educatieve en toeristische project.

Het educatieve project
Door zich in te leven leerden basisschoolleerlingen spelenderwijs van alles over deze beroepen en over het landschap waar deze beroepen zich afspeelden.
Basisschoolleerlingen hebben zelf een bordspel vormgegeven.  Zij namen de pech- en geluksmomenten van de schelpenvissers, -vaarders en -branders als uitgangspunt bij het spel. Door een spannende ‘Geocache-route’ te fietsen en zo het traject van de schelpen zelf te volgen, kwamen ze meer te weten over het landschap en de activiteiten in dit landschap vroeger.

Op drie basisscholen
Dit project is op drie scholen uitgevoerd in de schooljaren 2021 en 2022
Basisschool De Kustlijn in Castricum deed in 2021 met de hele school mee, van jong tot oud. Menno Twisk kwam met een schelpenkar op het schoolplein, elke klas mocht in de kar en Menno vertelde over de kar en zong liedjes. Ook is op deze school een theatervoorstelling uitgevoerd over de Reis van de Schelpen door Piet Paree en Frank Edam.

Op basisschool Juliana van Stolberg is het project in 2022 uitgevoerd in twee groepen zes en in Akersloot is het project uitgevoerd in groep 5 en 6 van de Rembrandtschool.

 

Dag van de Schelpen
In 2021 is er een ‘Dag van de Schelpen’ georganiseerd in Bakkum. Tijdens deze dag konden kinderen de spelen die gemaakt waren door de scholen spelen. Dit was een erg populaire activiteit voor kinderen en een leuke attractie. Zo zijn de spellen niet voor niets gemaakt.

Producten
⦁ Het lesmateriaal bestaat uit een leskist met een quiz/PowerPoint met informatie over de beroepen en het landschap. Daarnaast zit in de leskist instructies voor het maken van het bordspel, een fietsrouteboekje en materialen om het bordspel te maken en te spelen.
⦁ Fietsroute boekje – los te bestellen, voor zowel onderwijs als toerisme

Voor het toerisme
⦁ Er is een fietsroute met speurtocht over de schelpenvisserij. Al lopend of fietsend krijg je informatie over de vergeten geschiedenis van schelpenvissers, schelpenvaarders en de kalkovens van Bakkum, Castricum, Limmen en Akerloot. Voor jong en oud is dit een leuke manier om de unieke geschiedenis van dit kustgebied te leren kennen.
⦁ Placemats met bordspel.
Speciaal voor de horeca en overnachtingsgelegenheden langs de route van de schelpenvissers- en vaarders, is er een placemat met bordspel. Dit is door leerlingen gemaakt en vormgegeven. Elke uitspanning heeft vijftig placemats gekregen.

In de media
Kranten en weekbladen:
⦁ De Castricummer, ‘Verhalen over de schelpenvissers gezocht’  4 november 2020.
⦁ Met name de ‘Dag van de Schelpen’ heeft media aandacht gehad. Piet Paree en Frank Edam speelden hun muziektheaterstuk over de Schelpenvissers en -vaarders.

Makers
Pauline van Vliet is projectleider van dit project. Zij heeft samengewerkt met Stichting Oer-IJ. Leerlingen van het Suprime-college hebben geholpen bij het maken van de speurtocht. Tabea Piske deed de vormgeving.

Zelf uitvoeren
Scholen kunnen het educatieve project zelf uitvoeren nadat Pauline van Vliet een workshop heeft gegeven aan de betreffende leerkrachten en de leskist heeft toegelicht.

Mogelijk gemaakt door:
⦁ Stichting Oer-IJ
⦁ Gemeente Castricum.

Meer informatie?

Voor meer informatie of het afnemen van het lespakket:  mail naar projectleider@stichtingkist.nl