Bestellen

  • Onder de sterren online

Milou en haar band zingt ‘Onder de Sterren’

Terwijl er verder gewerkt wordt aan Onder de Sterren routes op nieuwe locaties, is de muziek van de eerdere routes online te beluisteren via streaming platforms. Ook heeft Milou en haar band de liedjes ten gehore gebracht tijdens de Maanfestatie.

 

  • Boek inclusief film ‘De Wit in de vrachtrijderij’

De prijs van het boek inclusief (een link naar) de film bedraagt € 29,50. Het is  te bestellen door een e-mail te sturen naar: info@stichtingkist.nl

De film duurt 50 minuten en is gemaakt door Anton Visser van Filmboer Producties. De geschiedenis van vier bedrijven, waar ‘De Wit’ bij betrokken is, wordt vanaf 1929 tot nu verteld door mensen van de tweede generatie:, Fred de Wit, Gé de Wit, Bob Zijlstra en Catherine Kuijper-Geluk. Natuurlijk is er ook veel historisch beeldmateriaal te zien. Via deze link is de trailer van de film te zien.

Het boek is geschreven door Ton Stuifbergen en Aad de Wit en heeft een omvang van 220 pagina’s. Naast tekst zijn er veel foto’s in het boek opgenomen. De vormgeving is in de professionele handen van Fred Zurel van F&N Eigenbeheer.

 

  • Boek ‘WijkPlaats’

Na een succesvolle tentoonstelling en een mooi project met jongeren verscheen het boek WijkPlaats – De IJmond: smeltkroes en toevluchtsoord. Het boek geeft een overzicht van immigratie in de IJmond; de actuele problematiek van autochtone Nederlanders en nieuwkomers wordt belicht en in een historisch perspectief geplaatst. De oplage van dit boekje is inmiddels uitverkocht.

 

  • Film ‘Zicht op water’

De film ‘Zicht op water’ laat zien hoe de IJmond veranderd is sinds de eerste schep het zand in ging voor het graven van het kanaal in 1865. Sindsdien zijn er steeds andere groepen ‘vreemdelingen’ het gebied binnen getrokken. Hun nazaten vertellen over de werelden die in de IJmond zijn ontstaan. Heden en verleden wisselen elkaar af in de film, het veranderende landschap wordt zichtbaar. Niemand had in 1876, toen het kanaal geopend werd, kunnen bevroeden dat in de IJmond een zeer dynamische en veelzijdige samenleving en economie zou ontstaan. Hoe dit gegroeid is vertelt de film.

De film kost € 15,- (+ 2,35 portokosten) en is te bestellen bij de projectleider van Zicht op Water, Pauline van Vliet, via mail: projectleider@stichtingkist.nl.

  • Film ‘Bloemendagen Limmen’

Deze film, gemaakt ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Bloemendagen in Limmen, vertelt het verhaal van een groep enthousiaste bewoners die zich hard maken voor het voortbestaan van de Bloemendagen. In de film worden deze Limmenaren gevolgd door de camera. Wat zijn de drijfveren van de dorpelingen om deze traditie, de jaarlijkse bloemendagen, in stand te houden?

En lukt het ze ook dit jaar weer? Door het oog van de camera zien we het dorp en zijn bewoners in actie komen voor de bloemendagen. Maar in feite ook voor het behoud van de dorpscultuur. Met een terugblik naar de historie volgen we het relaas van deze inspirerende dorpsbewoners die zich inzetten voor verbinding met elkaar.

De film kost € 12,50 (+ 2,35 portokosten) en is te bestellen bij de projectleider van Bloemendagen Limmen, Mariët Haverkamp, via mail: marriethaverkamp@gmail.com.

  • Film ‘Soldaat onder het zand’

In Castricum zit een kogel in de muur van een huis in de Dorpsstraat. Daaronder het bordje “Slag bij Castricum 1799”. Als je aan een willekeurige Castricummer vroeg wat of wanneer die slag precies was, bleven de meesten het antwoord schuldig. Tot 6 oktober 2013 de film ‘Soldaat onder het Zand’ in première ging. Onder het motto: ‘Ken je verleden, weet waar je naar toegaat’ maakte filmmaakster en historica Pauline van Vliet een levendig document over deze gebeurtenis van lang geleden.

De film kost € 10,- (+ 2,35 portokosten) en is te bestellen bij de projectleider  Pauline van Vliet, via mail: projectleider@stichtingkist.nl.