Bestellen

Onder de sterren online

Terwijl er verder gewerkt wordt aan Onder de Sterren routes op nieuwe locaties, is de muziek van de eerdere routes online te beluisteren via streaming platforms. Ook zal Milou en haar band de liedjes ten gehore brengen tijdens de Maanfestatie.

Milou Mignon en haar band zingt Onder de Sterren

 

Boek inclusief film ‘De Wit in de vrachtrijderij’

Boek ‘Wijkplaats’

Na een succesvolle tentoonstelling en een mooi project met jongeren verscheen het boek Wijkplaats – De IJmond: smeltkroes en toevluchtsoord. Het boek geeft een overzicht van immigratie in de IJmond; de actuele problematiek van autochtone Nederlanders en nieuwkomers wordt belicht en in een historisch perspectief geplaatst.

De oplage van dit boekje is inmiddels uitverkocht.

Film ‘Zicht op water’

De film ‘Zicht op water’ laat zien hoe de IJmond veranderd is sinds de eerste schep het zand in ging voor het graven van het kanaal in 1865. Sindsdien zijn er steeds andere groepen ‘vreemdelingen’ het gebied binnen getrokken. Hun nazaten vertellen over de werelden die in de IJmond zijn ontstaan. Heden en verleden wisselen elkaar af in de film, het veranderende landschap wordt zichtbaar. Niemand had in 1876, toen het kanaal geopend werd, kunnen bevroeden dat in de IJmond een zeer dynamische en veelzijdige samenleving en economie zou ontstaan. Hoe dit gegroeid is vertelt de film.

De film kost € 15,- (+ 2,35 portokosten) en is te bestellen bij de projectleider van Zicht op Water, Pauline van Vliet, via mail: projectleider@stichtingkist.nl.

Film ‘Bloemendagen Limmen’

Deze film, gemaakt ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Bloemendagen in Limmen, vertelt het verhaal van een groep enthousiaste bewoners die zich hard maken voor het voortbestaan van de Bloemendagen. In de film worden deze Limmenaren gevolgd door de camera. Wat zijn de drijfveren van de dorpelingen om deze traditie, de jaarlijkse bloemendagen, in stand te houden?

En lukt het ze ook dit jaar weer? Door het oog van de camera zien we het dorp en zijn bewoners in actie komen voor de bloemendagen. Maar in feite ook voor het behoud van de dorpscultuur. Met een terugblik naar de historie volgen we het relaas van deze inspirerende dorpbewoners die zich inzetten voor verbinding met elkaar.

De film kost € 12,50 (+ 2,35 portokosten) en is te bestellen bij de projectleider van Bloemendagen Limmen, Mariët Haverkamp, via mail: marriethaverkamp@gmail.com.

Film ‘Soldaat onder het zand’

In Castricum zit een kogel in de muur van een huis in de Dorpsstraat. Daaronder het bordje “Slag bij Castricum 1799”. Als je aan een willekeurige Castricummer vroeg wat of wanneer die slag precies was, bleven de meesten het antwoord schuldig. Tot 6 oktober 2013 de film ‘Soldaat onder het Zand’ in première ging. Onder het motto: ‘Ken je verleden, weet waar je naar toegaat’ maakte filmmaakster en historica Pauline van Vliet een levendig document over deze gebeurtenis van lang geleden.

De film kost € 10,- (+ 2,35 portokosten) en is te bestellen bij de projectleider van Zicht op Water, Pauline van Vliet, via mail: projectleider@stichtingkist.nl.