Categorie: Aanbod projecten: vertelbijeenkomsten

THUIS toen ik tien was

In buurthuizen, bibliotheken en taalinstituten kunnen vertelbijeenkomsten met het thema ‘Thuis toen ik tien was’ gehouden worden. De groepen bestaan uit zes tot twaalf personen en zijn vaak zeer gemêleerd, met mensen van verschillende culturele achtergronden. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek, waarbij iedereen aan bod komt en de rest van de groep luistert.

Deelnemers halen herinneringen op met behulp van tekeningen, geuren en liedjes. Het onderwerp wordt vanuit diverse perspectieven belicht. Men vertelt over hun eigen thuis van vroeger en – als dat in een ander land was – hoe ze hier in Nederland opnieuw een ‘thuis’ hebben gemaakt en wat daarvoor nodig was.

Voorbeelden van thema’s tijdens de bijeenkomsten zijn onder andere:

  1. Teken uw huis van toen u tien was en vertel daarna over hoe het was om daar te wonen.
  2. Wat betekende thuis voor u toen u tien jaar oud was?
  3. Vertel naar aanleiding van voorwerpen. Heeft u nog een dierbaar voorwerp van thuis? Welke betekenis heeft dit voor u?
  4. Vertel uit het hart. Hoe ziet uw ideale thuis er nu of in Nederland uit? Voelt u zich thuis waar u nu woont? Waar droomt u van?
  5. Welke geuren horen bij uw thuis toen u tien was, nu en in de toekomst?

Door over de persoonlijke geschiedenis te vertellen, wordt de eigenwaarde versterkt. Door naar elkaar te luisteren, ontdekt men dat men niet de enige is die uit een hele andere cultuur of milieu komt, of ontdekt men andere werelden. Het uitwisselen van ervaringen gaat eenzaamheid tegen. Een van de cursisten zei: “Wanneer vertel je nu aan anderen over hoe je leven was toen je tien was?” Ze vond het heel bijzonder en waardevol.

Wie interesse heeft om ook een vertelbijeenkomst te laten houden? Of een serie?
kan contact opnemen met Pauline van Vliet door te mailen naar projectleider@stichtingkist.nl

Geur

Het doel van het project Geur is om kinderen bewust te maken van de betekenis en invloed van geuren op onze herinnering.

Leerlingen vangen hun meest opvallende, meest dierbare, of indrukwekkendste geur in een potje. Deze potjes worden tentoongesteld in geurenkabinet, bij voorkeur op een openbare plek zoals een bibliotheek, stadhuis of museum.

In het geurenkabinet lezen de bezoekers op het label bij het potje welke herinnering erin zit, en kunnen ook de geur opsnuiven.

Het project sluit aan bij geschiedenis, biologie, Nederlands, oriëntatie op de maatschappij, handvaardigheid en techniek. Daarnaast is er ook aandacht voor de persoonlijke geschiedenis en belevingswereld.

Meerdere scholen in een dorp of stad kunnen  meedoen aan het project.

Heeft u interesse voor dit project? Neem dan contact op met stichting KIST, E-mail: info@stichtingkist.nl

 

Ouderen in de wijk


Bij het project ‘Ouderen in de wijk’ waren de vertelbijeenkomsten geen middel maar een doel. In 2022 werden vijftien vertelbijeenkomsten gehouden in diverse bibliotheken in Amsterdam. Daar werden verhalen uit een ieders leven gedeeld rondom een thema, zoals ‘inwonen’ of ‘geuren uit het verleden’. De ene herinnering maakt de herinnering bij een ander wakker en zo komt bij iedereen stukje bij beetje de eigen geschiedenis weer boven. Opeens weet je weer hoe het rook op de boot waar je als kind op groot gebracht bent, of de geur van het varken dat geslacht werd. Je herinnert je dat je jarenlang overdwars met drie zusjes op een tweepersoonsbed sliep en hoe je wekelijks naar het badhuis ging. Hoe blij was je met de verhuizing uit de binnenstad van Amsterdam naar Nieuw-West. De grootste waarde zit nog niet eens in het vertellen, maar juist in het luisteren naar elkaar. Mensen die elkaar soms al jaren kennen, leren elkaar opeens anders kennen.

 

Mocht u ook ouderencentra weten die hier interesse voor hebben, mail dan naar projectleider@stichtingkist.nl