Bestuur

  • Mevr. R. (Rita) Springer, voorzitter
  • Dhr. A. (Aad) de Wit, secretaris
  • Dhr. B. (Bart) Bakker, penningmeester
  • Mw. A.H. (Mieke) Boot-Edes, PR & Communicatie
  • Mevr. E. (Esther) Schoonbeek, bestuurslid

 

Rita Springer, voorzitter

Rita Springer woont sinds 1984 in Castricum en is actief geweest in de politiek, de kunstcommissie en als voorzitter van de WMO-raad. Na jaren bij de overheid te hebben gewerkt, is zij als zelfstandige gaan werken als projectleider, programmamanager en kwartiermaker voor overheidsprojecten. Rita houdt van ommezwaai; zo werkt ze nu ruim 10 jaar in het basisonderwijs. Haar belangstelling voor met name sociale geschiedenis, zorgt voor betrokkenheid bij Stichting KIST. Rol bij de stichting is klankbord zijn voor de projectleiders en met het bestuur goede initiatieven helpen te realiseren.

 

Aad de Wit, secretaris

Het bestuurslidmaatschap van Stichting KIST biedt Aad de Wit de uitdaging om creatieve mensen te faciliteren en daarmee gemeenschap verbindende activiteiten mogelijk te maken. Hij is een geboren en getogen Castricummer en inmiddels al 40 jaar Bakkummer. Voor zijn pensioen was hij werkzaam in het welzijnswerk in Beverwijk en in de rest van de IJmond. Bijna zijn hele leven is hij maatschappelijk actief in de plaatselijke samenleving, o.a. als voorzitter van de ‘Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving’ en als voorzitter van Stichting Meergranen, de vastgoedbeheerder van cultureel podium De Bakkerij.

Bart Bakker, penningmeester

Bart Bakker is de penningmeester van stichting KIST, geboren in Amsterdam en op 7-jarige leeftijd verhuisd naar Castricum, alwaar hij is opgegroeid. Zijn werkzame leven is gestart in de zorg. Later de overstap gemaakt naar het voeren van administraties in het bedrijfsleven. Als vrijwilliger  vele jaren actief bij de jeugdmusicalvereniging De Jonge Stem en het fotograferen van de optredens. Hierdoor is zijn belangstelling voor culturele activiteiten gegroeid. De vraag om penningmeester te worden bij de Stichting KIST was een mooie kans om een bijdrage te leveren aan het sociale en culturele leven in Castricum.

Mieke Boot-Edes, algemeen bestuurslid/PR & Communicatie

Mieke heeft zich 32 jaar lang ingezet voor het vrijwilligerswerk in Castricum als bemiddelaar/coördinator bij het Vrijwilligers Informatie Punt en een aantal jaren was zij tevens verantwoordelijk voor de PR van Welzijn Castricum.  In deze functie beheerde zij diverse websites, maakte folders, posters, nieuwsbrieven en persberichten. Nu wil zij haar kennis en kunde in gaan zetten voor Stichting KIST. Door haar creativiteit en vele contacten in de Castricumse gemeenschap hoopt zij een goede aanvulling te zijn voor het bestuur.

Esther Schoonbeek

Esther Schoonbeek richt zich als coach en trainer op het stimuleren en ondersteunen van mensen in hun ontwikkeling en bij het (her)vinden van evenwicht in hun werk en leven. Momenteel doet ze dat voor een aantal organisaties, onder andere in de vorm van psychosociale begeleiding van humanitaire hulpverleners en opvoedondersteuning bij gezinnen. Eerder werkte ze als behandelaar en manager in de psychiatrie, waar ze ruimschoots ervaring opdeed met de opzet en uitvoering van projecten. Ook werkte ze in diverse landen en met mensen uit verschillende culturen.
Sociale verbondenheid tussen mensen en het gelijkwaardig meedoen in de samenleving zijn voor haar belangrijke thema’s. Verhalen vertellen en er naar luisteren is een mooie vorm daarvoor. Als bestuurslid van Stichting KIST heeft ze aandacht voor het samenbrengen van diverse generaties en het bereiken van een brede groep mensen. Binnen Stichting KIST denkt ze onder andere als sparringpartner van projectleiders mee over de inhoud en de organisatie van projecten.