Bestuur

  • Mevr. R. (Rita) Springer, voorzitter
  • Dhr. A. (Aad) de Wit, secretaris
  • Dhr. M. (Maarten) Geerdes, penningmeester
  • Mw. A.H. (Mieke) Boot-Edes, PR & Communicatie
  • Mevr. E. (Esther) Schoonbeek

Documenten
Stichting KIST heeft meerjarenbeleidsplan 2017-2023 (PDF)  . In dit plan staat wat de voornemens en verwachtingen van de stichting zijn voor de jaren 2017 tot en met 2023.

In de jaarrekeningen wordt weergegeven in welke mate de doelstellingen en plannen zijn gerealiseerd.

En in de statuten en het reglement (PDF) staan de doelstellingen en de taken en verantwoordelijkheden van de stichting en haar medewerkers beschreven, inclusief het beloningsbeleid.

Kosten worden door projectleiders gedeclareerd met een declaratieformulier .