‘DE ROERIGE JAREN ZESTIG – HET DOORBREKEN VAN ROLPATRONEN’ en ‘DE JEUGD LAAT VAN ZICH HOREN’

Klik op onderstaande knop voor het aanmeldformulier.

We nodigen u van harte uit om op vrijdagmiddag 29 oktober mee te praten over ‘veranderende rolpatronen in de jaren zestig en zeventig’. Iedereen is welkom, mannen en vrouwen.

Plek:  Café De Zon, Voorstraat 54, 1949 BJ Wijk aan Zee

Datum:  vrijdag 29 oktober, van 2 tot 4 uur, inloop vanaf kwart voor twee.

U kunt u ook aanmelden voor de vertelbijeenkomst met als thema ‘De jeugd laat van zich horen

Plaats: De Brulboei in IJmuiden

Datum: Woensdag 17 november van 2 tot 4 uur

In september is het project ‘De roerige jaren zestig’ gestart.
Bij dit project organiseren we vertelbijeenkomsten en maken we een podcast serie over de jaren zestig als kantelmoment in de naoorlogse geschiedenis.
Bij elke bijeenkomst staat een ander thema centraal.

Op 29 oktober organiseren we in Café De Zon in Wijk aan Zee een vertelbijeenkomst over ‘veranderende rolpatronen in de jaren zestig en zeventig’.

Door de groeiende welvaart in de jaren zestig, wilden veel mensen loslaten wat was geweest; de verzuiling, de autoritaire gezagsverhoudingen, het sobere en brave leven. Hiervoor in de plaats kwam meer scholing, meer vrije tijd, meer muziek en uitgaan, meer individualistische keuzes.
Juist de grotere keuzevrijheid en het individualisme maakte veel mensen bewust dat er een groot verschil in verwachtingspatroon was voor mannen en vrouwen. Meer individuele vrijheid betekende ook meer keuzemogelijkheden voor vrouwen om het leven te leiden dat ze zelf wilden. Hier werden zij zich bewust van. Maar wie het anders wilde doen dan gebruikelijk kwam vaak veel weerstand tegen.

Een antwoord op die weerstand was: je als vrouwen organiseren, om zo sterker te staan. Om zo beter gehoord te worden. En om te leren in het openbare leven een rol van betekenis te spelen. Want de meeste vrouwen waren dat niet gewend.

Binnen De Hoogovens kwamen vrouwengroepen, binnen de PvdA, binnen de FNV. Door je te organiseren kon je opkomen voor je rechten, werd je zichtbaarder en kon je het bewustzijn van mensen rondom je beïnvloeden.

Hoe is dat hier in de IJmond gebeurd? Hoe lieten vrouwen van zich horen en zien? En als je niet bij een groep hoorde of nog vast hield aan het oude vertrouwde rolpatroon, hoe keek je dan naar die groepen? In hoeverre werd je beïnvloed door de veranderende tijd? Meld u hierboven aan.

Hopelijk tot 29 oktober!
Pauline van Vliet
projectleider@stichtingkist.nl

BEGIN OKTOBER FILMPREMIÈRE EN BOEKPRESENTATIE

BEGIN OKTOBER FILMPREMIÈRE EN BOEKPRESENTATIE

Na de zomervakantie zal het project ‘De Wit in de vrachtrijderij’ worden afgerond. De officiële filmpremière en boekpresentatie is in voorbereiding en zal plaatsvinden op 8 oktober in ‘De Duynkant’, het gebouw van de Werkgroep Oud-Castricum.
 
Er zullen ongeveer vijftig mensen worden uitgenodigd die op één of andere wijze bij het project betrokken zijn. Op zondagmiddag 10 oktober zijn er in dezelfde locatie twee publieksvertoningen van de film en zal het boek te koop zijn.

De prijs van het boek inclusief (een link naar) de film bedraagt € 29,50. Het is nu alvast te bestellen tegen de speciale intekenprijs van € 24,50 via deze link: inschrijven op boek + film of stuur een e-mail naar: info@stichtingkist.nl

De film duurt 50 minuten en is gemaakt door Anton Visser van Filmboer Producties. De geschiedenis van vier bedrijven, waar ‘De Wit’ bij betrokken is, wordt vanaf 1929 tot nu verteld door mensen van de tweede generatie:, Fred de Wit, Gé de Wit, Bob Zijlstra en Catherine Kuijper-Geluk. Natuurlijk is er ook veel historisch beeldmateriaal te zien. Via deze link is de trailer van de film te zien.

Het boek is geschreven door Ton Stuifbergen en Aad de Wit en heeft een omvang van 220 pagina’s. Naast tekst zijn er veel foto’s in het boek opgenomen. De vormgeving is in de professionele handen van Fred Zurel van F&N Eigenbeheer.
Mensen die de boektekst al mochten lezen schrijven:
–    “Goede portie historie omgezet in zeer goed leesbare tekst.”
–    “Het boek heeft mijns inziens een mooie heldere opbouw.”
–    “Het is in een fijne stijl geschreven.”
–    “Complimenten voor dit volledige geschiedkundige werk.”
 

Stichting Kist en Oer-IJ leggen samenwerking vast in overeenkomst.

Samen verhalen vertellen over het verleden.

De Stichting Kist en de Stichting Oer-IJ hebben met het ondertekenen van een overeenkomst schriftelijk bekrachtigd dat de twee erfgoedorganisaties ‘waar nuttig en nodig’ meer met elkaar gaan samenwerken. De handtekeningen werden gezet door voorzitter Rita Springer van Kist en Oer-IJ secretaris Jos Teeuwisse. Dat gebeurde niet toevallig op een brug over de Schulpvaart, een historische plek in het landschap. Deze oude kreek van het Oer-IJ werd lang gebruikt voor transport door schelpenvissers, een verdwenen bedrijfstak in de regio. De Stichting Kist en de Stichting Oer-IJ trekken samen op in een educatief schoolproject over dit onderwerp. De Stichting Kist houdt zich vooral bezig met het levend houden van verhalen over het verleden en de Stichting Oer-IJ vraagt om meer aandacht voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het landschap hier. Meer info op de websites stichtingkist.nl en oerij.eu.

‘IK HEB DE UNIVERSITEIT VAN HET LEVEN DOORLOPEN’

SENIORENGROEP BEVERWIJK OPMAAT NAAR NIEUW PROJECT ‘DE ROERIGE JAREN ZESTIG IN DE IJMOND’

Projectleider Pauline van Vliet kijkt vooruit naar dit nieuwe project: “De afgelopen weken heb ik een seniorengroep in de Grote Kerk in Beverwijk mogen begeleiden. Een aantal tachtigers keken terug op hun leven. Hun verhalen hebben mij gesterkt dat ik verder wil gaan met oral history. Ik heb zoveel mooie verhalen gehoord, zoveel levenswijsheid. Zoveel details hoe het leven in de 20e eeuw was voor gewone mensen. Enkele citaten: ‘Ik ben bevallen en na twee weken stond ik alweer achter de toonbank.’ ’In 1959 ben ik getrouwd en werd ik ontslagen.’ ‘We sliepen met zijn vieren op een kamer, de buren hadden een douche, wij niet.’ ‘Ik zorgde voor de kinderen en het huishouden. Soms zei een buurvrouw ‘Ik werk’. Daar werd ik heel boos van, alsof ik niet werkte.’ Bij iedereen liep er een kip of varken in de tuin rond, ook al was er ook een vaste baan elders.

Deze tekening is gemaakt door Annette Buijs. Zij vertelt: ‘Hier een tekening van mijn vaders tuin, zoals ik hem herinner. Natuurlijk moesten we altijd helpen in de tuin.’

Lees meer

PODCASTS MAKEN: DE REEKS ‘INWONEN IN DE JAREN ‘50’ ALS OPMAAT NAAR MEER

U heeft in het voorjaar kunnen luisteren naar vier korte podcasts over ‘Inwonen in de jaren vijftig’. Inmiddels is er een vijfde en laatste aflevering van deze podcast. Hierin wordt het inwonen doorgetrokken naar het heden. Je hoort zowel mensen die hebben ingewoond als mensen die een deel van hun huis hebben verhuurd. Projectleider Pauline van Vliet, vraagt zich in deze laatste aflevering af wat we kunnen leren van inwonen voor deze tijd. Deze vijfde podcast beluister u op https://soundcloud.com/user-448563087/podcast-inwonen-vanaf-de-jaren-vijftig-tot-nu  

Deze reeks over ‘inwonen’ was een vingeroefening voor een oral-history-project in de IJmond waarbij we de impact van de jaren zestig willen onderzoeken middels persoonlijke verhalen. We maken hier een podcastreeks over. We organiseren vertelbijeenkomsten en werken bij dit project samen met het Noordhollands Dagblad. We willen vijf thema’s kiezen uit de naoorlogse geschiedenis. Nadrukkelijk willen we de rol van vrouwen betrekken. Zijn er thema’s die u graag uitgelicht zou willen zien? Laat het ons weten. We delen dan ook de thema’s met u waar we tot nu toe aan denken en waarop u kunt reageren. Stuur uw ideeën naar de projectleider van dit nieuwe project, Pauline van Vliet, via projectleider@stichtingkist.nl en u hoort van ons.

DE WIT IN DE VRACHTRIJDERIJ: HEEFT U ONZE NIEUWSFLITSEN AL GELEZEN?

Het boek over De Wit in de Vrachtrijderij krijgt langzaam vorm en gaandeweg het schrijven komt er steeds meer informatie  beschikbaar. Het wordt nog een hele uitdaging om alles in één boek te krijgen! In de nieuwsflitsen die we eens per maand over dit project versturen leest u er alles over, de volgende is voor eind september gepland. En natuurlijk vindt u op onze website ook de laatste stand van zaken. Heeft u vragen over dit project of heeft u belangstelling voor het boek?  Neemt u dan contact op met de projectleider, Aad de Wit via info@stichtingkist.nl