Categorie: nieuws

Kaartverkoop Zagen op de Wind gestart

Kaartverkoop Zagen op de Wind gestart
Op zaterdag 15 en zondag 16 juni wordt de Theaterwandeling Zagen op de Wind gehouden.
Wandel langs leuke scenes en minstrelen en laat u onderdompelen in het levensverhaal van
Cornelis Corneliszoon, de uitvinder van de Houtzaagmolen. Dit alles tegen de achtergrond
van de Spaanse bezetting tijdens de 80 jarige oorlog.
Deze wandeling begint bij Dorpshuis De Zwaan in Uitgeest en eindigt op Erfgoedpark De
Hoop. Hier kunt u een kleine replica en de werking van de Houtzaagmolen zien in de
Houtdroogloods.
De route is een kleine 2 kilometer lang. Maar denk erom, het is geen rondje. Dus u moet ook
weer terug. Gelukkig kunt u op het Erfgoedpark bij restaurant Krelis aan het einde van de route
even bijkomen.
Hoewel de scenes doorlopend gegeven worden, worden er kaarten met verschillende
starttijden verkocht voor een betere spreiding van het publiek zodat u ook echt kunt genieten
van de scenes. Eenmaal begonnen aan de wandeling bepaalt u uw eigen tempo.
De toegang kosten slechts € 8,50 + € 1,20 servicekosten.
De kaartverkoop is gestart. Klik snel op onderstaande knop.

De theaterwandeling Zagen op de Wind is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het
VSBfonds, Het Cultuurfonds, Gemeente Uitgeest, Blijer Uitgeest, de Dorpsraad Uitgeest, de
OSU en vele Uitgeester ondernemers, organisaties

Klik hier voor het bestellen van kaarten
Route van de wandeling
Route van de wandeling

 

 

 

Wie wil het bestuur versterken?

KIST vol verhalen is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter en een tijdelijke vervanger
van onze secretaris.
Onze huidige secretaris Aad de Wit is voorlopig uitgevallen. Hij herstelt in Heliomare van een
hersenbloeding. We wensen hem veel beterschap!
Rita Springer, de huidige voorzitter, wil eind mei haar taken neerleggen, en dan mist KIST twee
belangrijke mensen in het bestuur.
Wanneer deze functies niet vervuld worden is het bestaan van KIST in gevaar.
De projectleiders kunnen veel zelf, echter hebben vaak het vehicle van een stichting nodig voor
bijvoorbeeld subsidieaanvragen en dat kan niet zonder bestuur.
Belangrijk dus om nieuwe bestuursleden te vinden.
Wil je dat mooie “KISTprojecten” gerealiseerd blijven worden kom dan ons bestuur versterken
en zorg dat KIST, vol verhalen kan voortbestaan. Ben je, of weet je iemand, die geïnteresseerd is, mail dan naar info@stichtingkist.nl.
Nieuwe voorzitter gezocht
Wegens persoonlijke omstandigheden heeft Rita Springer besloten de voorzittershamer van KIST vol verhalen neer te leggen.

We zoeken een voorzitter die:

  • Inspirerend is en mee wil denken over de uitvoering van de projecten.
  • die in staat is om effectief te communiceren met diverse belanghebbenden.
  • vergaderingen (een maal per kwartaal) in goede banen kan leiden.
Interim secretaris gezocht
Wegens ziekte van de huidige secretaris
zijn wij op zoek naar iemand die hem
voor minimaal 1 jaar kan vervangen.We zoeken een secretaris die:

  • Inspirerend is en mee wil denken over de uitvoering van de projecten.
  • die accuraat is en de in- en uitgaande post bijhoudt.
  • kan ondersteunen bij het aanvragen van subsidies en verslaglegging (van zowel vergaderingen als projectafrondingen) kan doen.

In memoriam, Ilja Beudel

IN MEMORIAM, ILJA BEUDEL

Ilja was de oprichtster van stichting KIST. Zij was enthousiast over de film ‘Soldaat onder het zand’, die wij met veel mensen samen gemaakt hebben. Het was een project met mensen uit het dorp Castricum en waar tijdens de première het hele dorp voor was uitgelopen. Ze wilde mij graag steunen om meer van dit soort projecten mogelijk te maken. Met dat doel hebben we een stichting opgericht en dat werd Stichting KIST.
Met een projectgroep discussieerden we over een goede naam en de missie en visie van de stichting. We kwamen uit op: ‘Stichting KIST, ken je verleden, weet waar je heen gaat. Inmiddels is het geworden ‘KIST, vol verhalen’.

Ilja is de eerste zes jaar dat KIST bestond, heel actief geweest. Ze heeft mij enorm geholpen bij het project ‘Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal’ met educatieve projecten, vertelbijeenkomsten en de documentaire ‘Zicht op water’.
Menigmaal stonden we samen op het podium bij vertelbijeenkomsten in IJmuiden en Velsen. Ilja was nergens bang voor, geen probleem was haar te groot. Op die manier was zij een enorme steun voor mij en heb ik mede dankzij haar mooie projecten kunnen uitvoeren.
Zij is een aantal jaar voorzitter geweest. In 2019 heeft ze het stokje als voorzitter doorgegeven aan Rita Springer.
Op de achtergrond bleef ze voor mij een adviseur en coach. Bovenal is ze een goeie vriendin geworden die ik onbeschrijfelijk ga missen.

Dag lieve Ilja, met je stralende lach, dank voor wat je allemaal voor Stichting KIST hebt gedaan!
Pauline van Vliet

Wereldlichtjesdag Heiloo 2024

WereldLichtjesDag 2024 Heiloo

Een golf van licht
Elke tweede zondag in december steken overal in de wereld mensen om 19.00 uur plaatselijke tijd samen kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Ook in de regio rond Heiloo maakt WereldLichtjesDag sinds 2010 deel uit van deze ‘lightwave’ met het aansteken van de kaarsjes en het noemen van de namen van de kinderen. Met de organisatie van WereldLichtjesDag in Heiloo willen wij een moment van bezinning en van saamhorigheid creëren voor iedereen die zich bij het verliezen van een kind betrokken voelt.

Zondag 8 december 2024
WereldLichtjesDag valt in 2024 op zondag 8 december. De herdenking vindt ook dit jaar plaats in
en om de Witte Kerk, een sfeervol monument midden in het hart van Heiloo en centraal gelegen in
Noord-Kennemerland. Binnen in de kerk zal de gezamenlijke herdenking plaatsvinden, in de
buitenruimte zal licht in beweging een sfeervolle herdenkingsplek markeren.

Thema
Voor 2024 is nog geen thema vastgesteld.

Herdenken
Kern van de herdenking is het zingen van het WereldLichtjesDag-lied, het aansteken van de
kaarsen en het zingen van de namen van de kinderen. Gedichten worden voorgedragen, verhalen
verteld en er is een activiteit voor de aanwezige kinderen. Het buitenterrein rondom de Witte Kerk
zal een herdenkingsplek voor overleden kinderen gerealiseerd worden. Alle namen van de
kinderen zullen er te zien zijn. De intentie is dat dit ook na WereldLichtjesDag blijft tot en met
Driekoningen op 6 januari 2025.

Doelstellingen
­Het bevorderen van lichamelijk en geestelijk welbevinden door het bieden van een eigentijdse en toegankelijke manier om verlies van een kind te herdenken, waarin mensen van uiteenlopende achtergrond en leeftijd zich kunnen herkennen;
­het creëren van een moment van bezinning voor mensen die in hun omgeving een kind
verloren hebben;
­deze mensen het besef geven dat zij niet alleen zijn met hun verdriet;
­het organiseren van een stemmige, liefdevolle en laagdrempelige herdenking in de traditie
van Worldwide Candle Lighting met verhalen, muziek en rituelen op een mooie plek, deels binnen en deels buiten.

Film
Van de editie 20922 van WereldLichtjesDag in Heiloo hebben Marcus van Hoorn en Sies van
Hoorn-Vrasdonk een videoregistratie gemaakt. Die is nu te zien op het YouTube-kanaal
van KIST, vol verhalen.

Projectteam
Het is de vraag of er ook in 2024 weer een WereldLichtjesDag-herdenking komt in Heiloo. Als het
aan het bestuur van KIST ligt wel, maar door het vertrek van de leden van het projectteam dreigt er
een tekort aan menskracht om de herdenking op en rond de tweede zondag in december te
organiseren en voor te bereiden.

• Ben je of ken je iemand die zijn of haar steun wil bieden aan families die (ook) een kind hebben verloren?
• Wil en kan je samenwerken in een klein team?
• Kan je goed organiseren en/of heb je creatieve ideeën en/of ben je goed in PR?
• Heb je nog een beetje tijd beschikbaar? (Gedurende de eerste helft van het jaar een klein beetje, daarna wat meer.)

Dan nodigen we je uit als vrijwilliger lid te worden in het projectteam van WereldLichtjesDag 2024 Heiloo.
Een nieuw of vernieuwd projectteam wordt niet in het diepe gegooid. Het kan terugvallen op de
ervaring van mensen die de afgelopen jaren WereldLichtjesDag in Heiloo organiseerden. En op
verschillende manieren is er begeleiding en advies van het KIST-bestuur. (Zie:
https://stichtingkist.nl/voor-makers/) Tenslotte is er een groep vrijwilligers die op de dag zelf de
handen uit de mouwen wil steken.

Als je geïnteresseerd bent om mee te werken in het projectteam voor WereldLichtjesDag 2024
Heiloo, neem dan contact met ons op via info@stichtingkist.nl We zullen je meer informatie geven
over wat je kunt verwachten en hopen dat jij je dan bij het projectteam aansluit om deze speciale
dag in Heiloo te kunnen blijven organiseren.

Mogelijk gemaakt
WereldLichtjesDag 2024 Heiloo wordt mede mogelijk gemaakt door:
­Witte Kerk, Heiloo

Vrijwilliger worden bij WereldLichtjesDag?

WereldLichtjesDag ook dit jaar?

 

Het is de vraag of er ook in 2024 weer een WereldLichtjesDag-herdenking komt in Heiloo. Als het aan het bestuur van KIST ligt wel, maar door het vertrek van enkele leden van het projectteam dreigt er een tekort aan menskracht om de herdenking op en rond de tweede zondag in december te organiseren en voor te bereiden.

WereldLichtjesDag is een dag waarop kaarsen aangestoken worden ter nagedachtenis van alle kinderen die te vroeg zijn overleden. Gezamenlijk laten we dan zien dat ze altijd geliefd en nooit vergeten zullen worden. De ervaring leert dat ouders en andere nabestaanden de herdenking als verbindend, troostrijk ervaren en het belangrijk vinden voor iedereen die zo’n groot verlies heeft
geleden.

 Ben je of ken je iemand die zijn of haar steun wil bieden aan families die (ook) een kind hebben verloren?
 Wil en kan je samenwerken in een klein team?
 Kan je goed organiseren en/of heb je creatieve ideeën en/of ben je goed in PR?
 Heb je nog een beetje tijd beschikbaar? (Gedurende de eerste helft van het jaar een klein beetje, daarna wat meer.)

Dan nodigen we je uit als vrijwilliger lid te worden in het projectteam van WereldLichtjesDag 2024 Heiloo.
Een nieuw of vernieuwd projectteam wordt niet in het diepe gegooid. Het kan terugvallen op de ervaring van mensen die de afgelopen jaren WereldLichtjesDag in Heiloo organiseerden. En op verschillende manieren is er begeleiding en advies van het KIST-bestuur. (Zie: https://stichtingkist.nl/voor-makers/) Tenslotte is er een groep vrijwilligers die op de dag zelf de handen uit de mouwen wil steken.

Als je geïnteresseerd bent om mee te werken in het projectteam voor WereldLichtjesDag 2024 Heiloo, neem dan contact met ons op via info@stichtingkist.nl. We zullen je meer informatie geven over wat je kunt verwachten en hopen dat jij je dan bij het projectteam aansluit om deze speciale dag in Heiloo te kunnen blijven organiseren.

Gift voor WereldLichtjesDag meer dan welkom!

Giften zijn meer dan welkom

Dit jaar geven wij voor de 10e keer vorm aan WereldLichtjesDag in Heiloo met een sfeervolle viering met live muziek, verhalen en rituelen. Zoiets moois realiseren kost natuurlijk geld. De meeste mensen werken hier als vrijwilliger aan mee en sommigen tegen een sterk gereduceerd tarief.
Helaas hebben wij dit jaar te kampen met tegenvallende sponsorgelden.

Daarom zijn alle financiële bijdragen meer dan welkom.

Als u ons een warm hart toedraagt, gebruik dan de QR-code hierboven of de link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FuIIHWTlT-aFivSJbySzaw

Dit is een betaalverzoek voor een gift van € 5 aan WereldLichtjesdag Heiloo.
Scan de code met de Camera App op uw telefoon.
Het bedrag mag u zelf nog veranderen. DANK U WEL!

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Stichting KIST heeft een Culturele ANBI Status. Donateurs van een stichting met ANBI status mogen hun giften aftrekken.

WereldLichtjesDag 2023 Heiloo

 

Een golf van licht

Elke tweede zondag in december steken overal in de wereld mensen om 19.00 uur plaatselijke tijd samen kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Ook in de regio rond Heiloo maakt WereldLichtjesDag sinds 2010 deel uit van deze ‘lightwave’ met het aansteken van de kaarsjes en het noemen van de namen van de kinderen. Met de organisatie van WereldLichtjesDag in Heiloo willen wij een moment van bezinning en van saamhorigheid creëren voor iedereen die zich bij het verliezen van een kind betrokken voelt.
Dit jaar willen we als vernieuwing een multidisciplinair element toevoegen van theater, muziek en beeld. We betrekken daar graag een nieuwe generatie kunstenaars bij en zijn met hen in gesprek. Dit zal nog nader vorm krijgen.

Giften zijn meer dan welkom

Dit jaar geven wij voor de 10e keer vorm aan WereldLichtjesDag in Heiloo met een sfeervolle viering met live muziek, verhalen en rituelen. Zoiets moois realiseren kost natuurlijk geld. De meeste mensen werken hier als vrijwilliger aan mee en sommigen tegen een sterk gereduceerd tarief.
Helaas hebben wij dit jaar te kampen met tegenvallende sponsorgelden.

Daarom zijn alle financiële bijdragen meer dan welkom.

Als u ons een warm hart toedraagt, gebruik dan de QR-code hierboven of de link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FuIIHWTlT-aFivSJbySzaw

Dit is een betaalverzoek voor een gift van € 5 aan WereldLichtjesdag Heiloo.
Scan de code met de Camera App op uw telefoon.
Het bedrag mag u zelf nog veranderen. DANK U WEL!

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Stichting KIST heeft een Culturele ANBI Status. Donateurs van een stichting met ANBI status mogen hun giften aftrekken.

Zondag 10 december 2023
WereldLichtjesDag valt in 2023 op zondag 10 december. De herdenking vindt ook dit jaar plaats in en om de Witte Kerk, een sfeervol monument midden in het hart van Heiloo en centraal gelegen in Noord-Kennemerland. Omdat 2023 het tiende jaar is dat WereldLichtjesDag in Heiloo wordt gehouden, willen we daar een speciale herdenking van maken met een opvallende zichtbaarheid in de buitenruimte. We betrekken daar graag een nieuwe generatie kunstenaars bij en zijn met hen in gesprek om er een spraakmakende tiende editie van te maken. Binnen in de kerk zal de gezamenlijke herdenking plaatsvinden, in de buitenruimte zal licht in beweging een sfeervolle herdenkingsplek markeren.

Thema


Voor 2023 is het thema ‘Alles stroomt’. Herdenken is stilstaan bij het verlies, de herinneringen laten stromen. Samen herdenken is als een rivier van gedeeld verdriet, gedeelde hoop en gedeelde herinneringen. De rivier stroomt en verandert steeds van bedding, zoals in het leven van een mens ook steeds van alles verandert en hij daar zelf een bedding voor moet zoeken. Alles is in beweging en zelf kan je meebewegen en je zo laten wiegen door de golven. Soms word je meegesleurd door een sterke stroom.
Wereldlichtjesdag is een stroom van licht, warmte en liefde die om de wereld en hier in Heiloo in, om en door de Witte Kerk heen stroomt.

 

Herdenken
Kern van de herdenking is het zingen van het WereldLichtjesDag-lied, het aansteken van de kaarsen en het zingen van de namen van de kinderen. Gedichten worden voorgedragen, verhalen verteld en er is een activiteit voor de aanwezige kinderen. Het geheel wordt dit jaar, net als in 2022, sfeervol omlijst door muziek, verzorgd door zangeres Helen Botman en zanger-gitarist Peter van Vleuten met speciale liedjes.
Het buitenterrein rondom de Witte Kerk willen we dit jaar extra laten opvallen met licht in beweging om de herdenkingsplek voor overleden kinderen te markeren. Alle namen van de kinderen zullen te zien zijn op het buitenterrein. De intentie is dat dit ook na WereldLichtjesDag blijft tot en met Driekoningen op 6 januari 2024.

Doelstellingen
­Het bevorderen van lichamelijk en geestelijk welbevinden door het bieden van een eigentijdse en toegankelijke manier om verlies van een kind te herdenken, waarin mensen van uiteenlopende achtergrond en leeftijd zich kunnen herkennen; het creëren van een moment van bezinning voor mensen die in hun omgeving een kind verloren hebben; deze mensen het besef geven dat zij niet alleen zijn met hun verdriet; ­het organiseren van een stemmige, liefdevolle en laagdrempelige herdenking in de traditie van Worldwide Candle Lighting met verhalen, muziek en rituelen op een mooie plek, deels binnen en deels buiten.

Film
Van de afgelopen editie van WereldLichtjesDag in Heiloo hebben Marcus van Hoorn en Sies van Hoorn-Vrasdonk een videoregistratie gemaakt. Die is nu te zien op het YouTube-kanaal van Stichting KIST (of door te klikken op de lichtgrijze woord videoregistratie).

Voor een fotoimpressie van voorgaande jaren kijk je hier

Projectteam
Het projectteam bestaat uit: Ed Bausch, Anne Smaal, Marinta Rutten (ritueelbegeleider), Evi Velders (kinderritueel) en voor de ondersteuning op de achtergrond Aad de Wit (bestuurslid van Stichting KIST). Voor assistentie bij de voorbereiding en uitvoering, is er een pool van ongeveer twintig vrijwilligers die zich willen inzetten.

Versterking
Ben je of ken je iemand die zijn of haar steun wil bieden aan families die (ook) een kind hebben verloren? Dan nodigen we je uit om vrijwilliger te worden in het projectteam van WereldLichtjesDag. Je hoeft geen speciale vaardigheden of ervaring te hebben om vrijwilliger te worden. Je hoeft alleen maar een hart vol compassie en een bereidheid om te helpen te hebben. Als je geïnteresseerd bent om vrijwilliger te worden voor WereldLichtjesDag, neem dan contact met ons op via info@stichtingkist.nl We zullen je meer informatie geven wat je kunt verwachten en hopen dat je je bij het projectteam aansluit om deze speciale dag in Heiloo te kunnen blijven organiseren.

 

In de media

Uitkijkpost 6 december 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt
WereldLichtjesDag 2023 Heiloo wordt mede mogelijk gemaakt door:

­