Auteur: Website Beheerder

Vrijwilliger worden bij WereldLichtjesDag?

WereldLichtjesDag ook dit jaar?

 

Het is de vraag of er ook in 2024 weer een WereldLichtjesDag-herdenking komt in Heiloo. Als het aan het bestuur van KIST ligt wel, maar door het vertrek van enkele leden van het projectteam dreigt er een tekort aan menskracht om de herdenking op en rond de tweede zondag in december te organiseren en voor te bereiden.

WereldLichtjesDag is een dag waarop kaarsen aangestoken worden ter nagedachtenis van alle kinderen die te vroeg zijn overleden. Gezamenlijk laten we dan zien dat ze altijd geliefd en nooit vergeten zullen worden. De ervaring leert dat ouders en andere nabestaanden de herdenking als verbindend, troostrijk ervaren en het belangrijk vinden voor iedereen die zo’n groot verlies heeft
geleden.

 Ben je of ken je iemand die zijn of haar steun wil bieden aan families die (ook) een kind hebben verloren?
 Wil en kan je samenwerken in een klein team?
 Kan je goed organiseren en/of heb je creatieve ideeën en/of ben je goed in PR?
 Heb je nog een beetje tijd beschikbaar? (Gedurende de eerste helft van het jaar een klein beetje, daarna wat meer.)

Dan nodigen we je uit als vrijwilliger lid te worden in het projectteam van WereldLichtjesDag 2024 Heiloo.
Een nieuw of vernieuwd projectteam wordt niet in het diepe gegooid. Het kan terugvallen op de ervaring van mensen die de afgelopen jaren WereldLichtjesDag in Heiloo organiseerden. En op verschillende manieren is er begeleiding en advies van het KIST-bestuur. (Zie: https://stichtingkist.nl/voor-makers/) Tenslotte is er een groep vrijwilligers die op de dag zelf de handen uit de mouwen wil steken.

Als je geïnteresseerd bent om mee te werken in het projectteam voor WereldLichtjesDag 2024 Heiloo, neem dan contact met ons op via info@stichtingkist.nl. We zullen je meer informatie geven over wat je kunt verwachten en hopen dat jij je dan bij het projectteam aansluit om deze speciale dag in Heiloo te kunnen blijven organiseren.

Gift voor WereldLichtjesDag meer dan welkom!

Giften zijn meer dan welkom

Dit jaar geven wij voor de 10e keer vorm aan WereldLichtjesDag in Heiloo met een sfeervolle viering met live muziek, verhalen en rituelen. Zoiets moois realiseren kost natuurlijk geld. De meeste mensen werken hier als vrijwilliger aan mee en sommigen tegen een sterk gereduceerd tarief.
Helaas hebben wij dit jaar te kampen met tegenvallende sponsorgelden.

Daarom zijn alle financiële bijdragen meer dan welkom.

Als u ons een warm hart toedraagt, gebruik dan de QR-code hierboven of de link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FuIIHWTlT-aFivSJbySzaw

Dit is een betaalverzoek voor een gift van € 5 aan WereldLichtjesdag Heiloo.
Scan de code met de Camera App op uw telefoon.
Het bedrag mag u zelf nog veranderen. DANK U WEL!

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Stichting KIST heeft een Culturele ANBI Status. Donateurs van een stichting met ANBI status mogen hun giften aftrekken.

Zagen op de Wind, 2023-2024

 

Cornelis Corneliszoon van Uitgeest leefde 450 jaar geleden en is een relatief onbekend figuur. Zijn bekendste uitvinding is de toepassing van de krukas in windmolens, waardoor het mogelijk werd om dertig keer zo snel hout te zagen. Zijn uitvinding is in de hele Zaanstreek overgenomen, en betekende een grote vooruitgang in de welvaart voor Nederland.

Toch weten we maar heel weinig over Cornelis Corneliszoon. Een van de weinige bronnen die we hebben over de persoon Cornelis, zijn de aan hem verleende octrooien. Daarnaast noemt beroemd uitvinder Leeghwater Corneliszoon in zijn ‘Een kleyne chronycke’, meer dan 40 jaar na Cornelis’ overlijden. 

Met het project ‘Zagen op de Wind’ willen wij de lege plekken in de geschiedenis inkleuren, om Cornelis een gezicht te geven. Het doel is niet om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen, maar om een voor het publiek memorabel en levendig beeld te maken van de persoon Cornelis. Omdat wij weinig weten over Corneliszoon lopen feit en fictie in elkaar over en waar nodig maken wij, waar de geschiedenis niet eenduidig is of ontbreekt, een keuze. Hieronder wordt kort het historisch kader geschetst waar wij in het project vanuit gaan.

De voornaamste bron hierbij is het boek van H. Bonke et al., ‘Cornelis Corneliszoon van Uitgeest: uitvinder aan de basis van de Gouden Eeuw’.

Wij vinden het belangrijk om verbinding te realiseren voor de inwoners van Uitgeest en veel mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met een belangrijke Uitgeester uit de geschiedenis. Zo leren zij iets over het Uitgeester erfgoed en zijn ze tegelijkertijd samen om een gezellige tijd te hebben. 

Hieronder schetsen wij kort de levensloop waar wij in het project vanuit gaan. De voornaamste bron hierbij is het boek van H. Bonke et al., ‘Cornelis Corneliszoon van Uitgeest: uitvinder aan de basis van de Gouden Eeuw’.

Het precieze geboortejaar van Cornelis Corneliszoon is niet vast te stellen, maar ligt tussen 1540 en 1570. Voor dit project nemen we de fictieve datum van 15 juni 1550 aan. Ook is niet bekend hoe Cornelis Corneliszoon eruit heeft gezien. Cornelis zal door 3 verschillende acteurs gespeeld worden en krijgt dus 3 verschillende gezichten.

Corneliszoon woonde en werkte op de Meldijk in Uitgeest. Waarschijnlijk heeft hij nauwelijks onderwijs gehad. Dit blijkt uit de tekeningen die hij maakte voor zijn octrooien. Zijn buurman was Pieter Dirckszoon. Zij kenden elkaar goed en mogelijk hielp Corneliszoon met de herbouw van de afgebrande molen. Corneliszoon trouwde met de dochter van Pieter Dirckszoon, Trijntje. In een octrooi uit 1593 staat ‘mit wijff ende kinderen dairmede hij is belast’ waaruit blijkt dat Cornelis en Trijntje kinderen hadden. Met de zoons van Dirckszoon werkte hij samen aan zijn uitvindingen, Cornelis’ zwager Cornelis Pieterszoon staat genoemd op een octrooi op een rosmolen uit 1599.

De welbekende waterbouwkundige Adriaansz Leeghwater schrijft in 1649 dat de eerste windzaagmolen gemaakt is door een Uitgeester boer die hij “seer wel gekent ende gesproken heeft”. Cornelis overleed tussen januari 1602 en juli 1607, waarschijnlijk in de eerste helft van 1607. Voor dit project gaan we uit van de fictieve datum van 8 april 1607. 

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni 2024 zal in Uitgeest de theaterwandeling plaatsvinden.

Deze start in Dorpshuis De Zwaan en eindigt op Erfgoedpark ‘De Hoop’, waar een tentoonstelling over Cornelis en zijn uitvinding is. Onderweg komen de bezoekers 6 scènes en een aantal acts tegen. De route is 1,7 kilometer lang en de wandeling zal ongeveer 90 minuten duren.

Parallel wordt op de Uitgeester basisscholen een educatief programma uitgevoerd zodat ook de jeugd van Uitgeest bekend raakt met deze historie. 

Organisatie

Initiatiefnemer is Rosanne Eschweiler-Soest van Schot in de Roos theater. Zij is inwoner van Uitgeest en heeft eerder een toneeluitvoering gemaakt over een andere markante Uitgeester, Pastoor van der Loos. Zij heeft mensen om zich heen verzameld voor het creatieve proces en voor de organisatie.

Het bestuur van Stichting KIST is opdrachtgever en verantwoordelijk ten opzichte van financiers. Voor de voorbereiding en uitvoering van het project stelt het bestuur een projectleider aan. De projectleider stelt een projectteam samen. Hierbinnen worden rollen verdeeld en de planning uitgewerkt.

Het projectteam

Rosanne Eschweiler-Soest (projectleider, initiatiefnemer, bedenker, scenario en regie)

Carmen Lopez Brea (regie-assistentie)

Marleen Ton (productie)

René Polle (productie)

 

 

Hulp gezocht Zagen op de Wind theaterwandeling

De theaterwandeling van Cornelis Corneliszoon loopt van Dorpshuis de Zwaan tot Erfgoedpark de Hoop, waar het verhaal van Cornelis en de ontwikkeling van zijn houtzaagmolen zich ontvouwt. Het is een project voor het dorp.

De regie is in handen van Uitgeester Rosanne Eschweiler-Soest. Rosanne wordt ondersteund door Carmen Lopez-Brea en het productieteam, bestaande uit René Polle en Marleen Ton.

 

Meedoen

Iedereen uit Uitgeest en omstreken (dus ook Castricum)  kan meehelpen om Zagen Op De Wind een succes te maken. De organisatie is op zoek naar spelers en muzikanten, maar ook naar kostuummakers, decorbouwers, fotografen, kappers en grimeurs en helpende handen op de dag zelf. Tijdens de voorbereiding gaan we gezellig samen aan het werk en helpen we elkaar.

 

Audities

Op donderdagavond 2 november en zondagmiddag 5 november zijn de audities voor de scènes van de theaterwandeling. De audities zijn in de vorm van kennismakingsrepetities. Er zijn veel grote en kleinere rollen te vullen en iedereen is welkom, ongeacht ervaring. We bouwen de scènes met elkaar. Je hoeft geen tekst uit je hoofd te leren. En je hoeft niets voor te bereiden voor de audities. Tijdens de kennismakingsrepetities kijken wij wie er goed past in welke rol. Natuurlijk kun je ook zelf een voorkeur aangeven voor jouw favoriete rol.

 

Niet alleen mensen uit Uitgeest, maar ook uit de omliggende dorpen zijn welkom om te helpen. Voor meer informatie, aanmelden voor de kennismakingsrepetities of een vrijwilligersrol: kijk op www.schotinderoostheater.nl/zagenopdewind of stuur een berichtje naar contact@zagenopdewind.nl

 

De kaartverkoop start in 2024.

WereldLichtjesDag 2023 Heiloo

 

Een golf van licht

Elke tweede zondag in december steken overal in de wereld mensen om 19.00 uur plaatselijke tijd samen kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Ook in de regio rond Heiloo maakt WereldLichtjesDag sinds 2010 deel uit van deze ‘lightwave’ met het aansteken van de kaarsjes en het noemen van de namen van de kinderen. Met de organisatie van WereldLichtjesDag in Heiloo willen wij een moment van bezinning en van saamhorigheid creëren voor iedereen die zich bij het verliezen van een kind betrokken voelt.
Dit jaar willen we als vernieuwing een multidisciplinair element toevoegen van theater, muziek en beeld. We betrekken daar graag een nieuwe generatie kunstenaars bij en zijn met hen in gesprek. Dit zal nog nader vorm krijgen.

Giften zijn meer dan welkom

Dit jaar geven wij voor de 10e keer vorm aan WereldLichtjesDag in Heiloo met een sfeervolle viering met live muziek, verhalen en rituelen. Zoiets moois realiseren kost natuurlijk geld. De meeste mensen werken hier als vrijwilliger aan mee en sommigen tegen een sterk gereduceerd tarief.
Helaas hebben wij dit jaar te kampen met tegenvallende sponsorgelden.

Daarom zijn alle financiële bijdragen meer dan welkom.

Als u ons een warm hart toedraagt, gebruik dan de QR-code hierboven of de link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FuIIHWTlT-aFivSJbySzaw

Dit is een betaalverzoek voor een gift van € 5 aan WereldLichtjesdag Heiloo.
Scan de code met de Camera App op uw telefoon.
Het bedrag mag u zelf nog veranderen. DANK U WEL!

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Stichting KIST heeft een Culturele ANBI Status. Donateurs van een stichting met ANBI status mogen hun giften aftrekken.

Zondag 10 december 2023
WereldLichtjesDag valt in 2023 op zondag 10 december. De herdenking vindt ook dit jaar plaats in en om de Witte Kerk, een sfeervol monument midden in het hart van Heiloo en centraal gelegen in Noord-Kennemerland. Omdat 2023 het tiende jaar is dat WereldLichtjesDag in Heiloo wordt gehouden, willen we daar een speciale herdenking van maken met een opvallende zichtbaarheid in de buitenruimte. We betrekken daar graag een nieuwe generatie kunstenaars bij en zijn met hen in gesprek om er een spraakmakende tiende editie van te maken. Binnen in de kerk zal de gezamenlijke herdenking plaatsvinden, in de buitenruimte zal licht in beweging een sfeervolle herdenkingsplek markeren.

Thema


Voor 2023 is het thema ‘Alles stroomt’. Herdenken is stilstaan bij het verlies, de herinneringen laten stromen. Samen herdenken is als een rivier van gedeeld verdriet, gedeelde hoop en gedeelde herinneringen. De rivier stroomt en verandert steeds van bedding, zoals in het leven van een mens ook steeds van alles verandert en hij daar zelf een bedding voor moet zoeken. Alles is in beweging en zelf kan je meebewegen en je zo laten wiegen door de golven. Soms word je meegesleurd door een sterke stroom.
Wereldlichtjesdag is een stroom van licht, warmte en liefde die om de wereld en hier in Heiloo in, om en door de Witte Kerk heen stroomt.

 

Herdenken
Kern van de herdenking is het zingen van het WereldLichtjesDag-lied, het aansteken van de kaarsen en het zingen van de namen van de kinderen. Gedichten worden voorgedragen, verhalen verteld en er is een activiteit voor de aanwezige kinderen. Het geheel wordt dit jaar, net als in 2022, sfeervol omlijst door muziek, verzorgd door zangeres Helen Botman en zanger-gitarist Peter van Vleuten met speciale liedjes.
Het buitenterrein rondom de Witte Kerk willen we dit jaar extra laten opvallen met licht in beweging om de herdenkingsplek voor overleden kinderen te markeren. Alle namen van de kinderen zullen te zien zijn op het buitenterrein. De intentie is dat dit ook na WereldLichtjesDag blijft tot en met Driekoningen op 6 januari 2024.

Doelstellingen
­Het bevorderen van lichamelijk en geestelijk welbevinden door het bieden van een eigentijdse en toegankelijke manier om verlies van een kind te herdenken, waarin mensen van uiteenlopende achtergrond en leeftijd zich kunnen herkennen; het creëren van een moment van bezinning voor mensen die in hun omgeving een kind verloren hebben; deze mensen het besef geven dat zij niet alleen zijn met hun verdriet; ­het organiseren van een stemmige, liefdevolle en laagdrempelige herdenking in de traditie van Worldwide Candle Lighting met verhalen, muziek en rituelen op een mooie plek, deels binnen en deels buiten.

Film
Van de afgelopen editie van WereldLichtjesDag in Heiloo hebben Marcus van Hoorn en Sies van Hoorn-Vrasdonk een videoregistratie gemaakt. Die is nu te zien op het YouTube-kanaal van Stichting KIST (of door te klikken op de lichtgrijze woord videoregistratie).

Voor een fotoimpressie van voorgaande jaren kijk je hier

Projectteam
Het projectteam bestaat uit: Ed Bausch, Anne Smaal, Marinta Rutten (ritueelbegeleider), Evi Velders (kinderritueel) en voor de ondersteuning op de achtergrond Aad de Wit (bestuurslid van Stichting KIST). Voor assistentie bij de voorbereiding en uitvoering, is er een pool van ongeveer twintig vrijwilligers die zich willen inzetten.

Versterking
Ben je of ken je iemand die zijn of haar steun wil bieden aan families die (ook) een kind hebben verloren? Dan nodigen we je uit om vrijwilliger te worden in het projectteam van WereldLichtjesDag. Je hoeft geen speciale vaardigheden of ervaring te hebben om vrijwilliger te worden. Je hoeft alleen maar een hart vol compassie en een bereidheid om te helpen te hebben. Als je geïnteresseerd bent om vrijwilliger te worden voor WereldLichtjesDag, neem dan contact met ons op via info@stichtingkist.nl We zullen je meer informatie geven wat je kunt verwachten en hopen dat je je bij het projectteam aansluit om deze speciale dag in Heiloo te kunnen blijven organiseren.

 

In de media

Uitkijkpost 6 december 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt
WereldLichtjesDag 2023 Heiloo wordt mede mogelijk gemaakt door:

­

Geur

Het doel van het project Geur is om kinderen bewust te maken van de betekenis en invloed van geuren op onze herinnering.

Leerlingen vangen hun meest opvallende, meest dierbare, of indrukwekkendste geur in een potje. Deze potjes worden tentoongesteld in geurenkabinet, bij voorkeur op een openbare plek zoals een bibliotheek, stadhuis of museum.

In het geurenkabinet lezen de bezoekers op het label bij het potje welke herinnering erin zit, en kunnen ook de geur opsnuiven.

Het project sluit aan bij geschiedenis, biologie, Nederlands, oriëntatie op de maatschappij, handvaardigheid en techniek. Daarnaast is er ook aandacht voor de persoonlijke geschiedenis en belevingswereld.

Meerdere scholen in een dorp of stad kunnen  meedoen aan het project.

Heeft u interesse voor dit project? Neem dan contact op met stichting KIST, E-mail: info@stichtingkist.nl