De roerige jaren zestig in de IJmond 2016-2017

Levensverhalen
Bij dit project ging het om het uitwisselen van levensverhalen. Oudere bewoners in de IJmond werden uitgenodigd persoonlijke herinneringen te delen rondom het thema ‘de roerige jaren zestig’
Er zijn verschillende vertelbijeenkomsten gehouden rond diverse thema’s waarbij levensverhalen zijn gedeeld. Deze verhalen zijn opgenomen en daarvan is een podcastserie gemaakt.
Met dit project zijn ouderen gevraagd om te vertellen over hun leven van vroeger. Een leven dat voor hen heel vanzelfsprekend was, maar voor de mensen van nu niet meer. Met hun verhalen
over het dagelijks leven van toen, hebben zij mensen in het heden een spiegel voorgehouden. Een aantal levensverhalen is gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad en zijn te beluisteren via podcasts. Ze vormen een aanvulling op de bestaande geschiedschrijving van de IJmond. De geschiedenis is met hun verhalen rijker en gekleurder geworden.

Roerige jaren
In de periode na de Tweede Wereldoorlog was er ergens in de jaren zestig een kantelmoment wat
betreft de Nederlandse cultuur. Vlak na de tweede wereldoorlog was het een tijd van
wederopbouw, soberheid, verzuiling en de schouders eronder. Dit veranderde in relatief korte tijd
naar een periode met meer welvaart, meer individualisme, progressieve denkbeelden en ontzuiling.
Deze sociaal-culturele omwenteling manifesteerde zich het meest in de grote steden, maar liet ook de IJmond niet ongemoeid. Wanneer en hoe hebben deze ontwikkelingen zich in de IJmond
voltrokken en hoe kijken mensen, in deze tijd, daarop terug? In dit project werd via persoonlijke
verhalen een tijdsbeeld geschetst van dit kantelmoment in de IJmond.

Doelstellingen
In het projectplan zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
 Ouderen hun geschiedenis laten herbeleven.
 Met de verhalen oud en jong meer inzicht geven in het heden.
 Zingeving en eenzaamheidsbestrijding bij ouderen.
 Community building; ouderen bij elkaar brengen.
 Ouderen een nieuw medium, namelijk podcast, leren kennen.
 Bewustwording bij jongere generatie stimuleren van het feit dat maatschappelijke verschijnselen, zoals die zich in het heden aandienen, niet zo vanzelfsprekend zijn als dat ze lijken. De verhalen uit het verleden helpen hen de eigen tijd in een breder perspectief te zien.

Deze doelstellingen zijn gehaald. Zowel van jong als oud is vernomen dat zij het een leuke
podcastreeks vinden en dat ze er het nodige van opgestoken hebben. Diverse ouderen zijn voor
het eerst een podcast gaan luisteren. Bij de Historische Kring Heemskerk vond men het een eyeopener dat je een vertelbijeenkomst kan houden over een lokaal historisch onderwerp in plaats
van een lezing. Iedereen kon zijn ervaringen inbrengen en met elkaar krijg je een divers en kleurrijk beeld.

Vertelbijeenkomsten
Er zijn in totaal tien bijeenkomsten geweest, er waren niet altijd 15 deelnemers, maar op sommige
bijeenkomsten waren er juist weer meer bezoekers. Het wisselende aantal had ook te maken met
de beperkingen door corona.

Datum –  Plaats – Plaats – Thema
6 september 2021 – Museum Kennemerland Beverwijk –  Onderwijs
20 september 2021 –  Grote Kerk Beverwijk – Onderwijs
1 oktober 2021 – Historische Vereniging Heemskerk – Heemskerk Wonen en werken

6 oktober 2021 – familie Koper – Heemskerk Wonen en werken
26 oktober 2021 – Café De Zon Wijk aan Zee –  Vrouwen en werk
29 oktober 2021 – Café De Zon Wijk aan Zee –  Vrouwen en werk
17 november 2011  – buurthuis De Brulboei IJmuiden – Jeugdcultuur
1 december 2021 – Café Fase Fier Bakkum – Seksuele revolutie
22 mei 2022 – Ontmoetingscentrum De Stut Heemskerk – Nieuwkomers
11 maart 2022 – Broedfabriek Beverwijk – Presentatie podcasts

Artikelen in Noordhollands Dagblad
Vòòr elke vertelbijeenkomst verscheen er een groot artikel op basis van een interview met een
oudere over het thema in Dagblad Kennemerland en de IJmuider Courant. Dit waren lezenswaardige artikelen. Toen de podcastreeks klaar was, verscheen er elke week een artikel
over de podcast met een QR-code in de krant. Zo konden de lezers via de krant de podcastbeluisteren. Zie onder Ín de media’.

Podcastserie
Er is een reeks van vijf podcasts gemaakt, naar aanleiding van de vertelbijeenkomsten. Toen de
podcastreeks klaar was, verscheen er elke week een artikel over de podcast met een QR-code in
Dagblad Kennemerland en de IJmuider Courant. Zo konden de lezers via de krant de podcast
beluisteren. Zie onder ‘producten’.

Samenwerking
Er is uitgebreid samengewerkt met Noordhollands Dagblad. De afspraken met de redactie van het
IJmuider Courant / Dagblad Kennemerland zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
De krant heeft voor veel zichtbaarheid en bekendheid van het project gezorgd.

Evaluatie
Ondanks de beperkingen door de coronapandemie, is het een geslaagd project geweest. Alle
geplande vertelbijeenkomsten zijn doorgegaan. Ze leverden veel persoonlijke en mooie nieuwe
verhalen op. De verhalen per thema geven een prachtig tijdsbeeld van de jaren zestig.
Het bleek alleen een misrekening om te denken dat mensen zich dankzij de krant massaal zouden
opgeven voor vertelbijeenkomsten. Zodoende moesten vanuit KIST zelf actief mensen worden
geworven voor de vertelbijeenkomsten. Dit is wel gelukt, maar het kostte meer tijd dan was
berekend en begroot.

In de media
 Dagblad Kennemerland, ‘Podcast over de sixties in de IJmond’  oktober 2021.
 Dagblad Kennemerland / IJmuider Courant ‘Revolutie in de schoolbanken’
20 september 2021.
 Dagblad Kennemerland / IJmuider Courant ‘Onzekere tijden voor tuinders in Heemskerk
september 2021
 Dagblad Kennemerland / IJmuider Courant ‘Een beetje vent strijkt zijn eigen overhemd’ 23
oktober 2021.
 Dagblad Kennemerland / IJmuider Courant ‘Leve het naakt, weg met de preutsheid
november 2021.
 Dagblad Kennemerland / IJmuider Courant ‘Er voltrok zich hier een soort van culturele
revolutie’  maart 2022.
 Dagblad Kennemerland / IJmuider Courant ‘Podcast over de roerige sixties in de IJmond
12 maart 2022.
 Dagblad Kennemerland / IJmuider Courant ‘Heemskerk behield ondanks groei een dorps
karakter’ 19 maart 2022.
 Dagblad Kennemerland / IJmuider Courant ‘Haal eerst maar een briefje van je echtgenoot
26 maart 2022.

 Dagblad Kennemerland / IJmuider Courant ‘Brommers speelden een essentiële rol in de
sixties.’  2 april 2022.
 Dagblad Kennemerland / IJmuider Courant ‘Een sleutelstaat in Castricum. Wie zin had in
seks zette een vlaggetje klaar’ 9 april 2022.

Producten
Er is een reeks van vijf podcasts gemaakt, naar aanleiding van de vertelbijeenkomsten.
 Podcast 01: Onderwijs in Beverwijk
 Podcast 02: Verandering van wonen en werken in Heemskerk

 Podcast 03: Feminisme in Wijk aan Zee
 Podcast 04: Uitgaan van de jeugd in IJmuiden
 Podcast 05: Seksuele revolutie In Castricum

Makers
 Projectleider en gespreksleider: Pauline van Vliet
 Verslaggever: Koen van Eijk (Noordhollands Dagblad).
 Podcast-ondersteuning: Dafne van Baarle
 Podcast-coaching en voice-over: Stijn Gabeler (Stichting GODOGOOD)
 Vormgeving: Tabea Piske

Mogelijk gemaakt door
 Fonds Sluyterman van Loo
 Gemeente Velsen
 Gemeente Beverwijk
 Gemeente Heemskerk
 Gemeente Castricum

Meer informatie
Neem contact op met projectleider Pauline van Vliet via projectleider@stichtingkist.nl