BUURTPROJECT “CASTRICUM IN 1967”

In april zal de bomenbuurt centraal staan en op Basisschool De Sokkerwei zal dan een vertelbijeenkomst zijn met als thema ‘sportclubs in de jaren zestig’. We krijgen veel media-aandacht en ook op social media zijn regelmatig berichten over het project te vinden: https://www.facebook.com/Castricum1967/. Hier vindt u ook actuele informatie.

Op de Cuneraschool wordt het project afgesloten, terwijl op De Helmgras de jaren zestig in de volle belangstelling staan. De aftrap was met oud-Hollandse spelletjes op het schoolplein met meesters en juffen verkleed in jarenzestigstijl. Ook in maart was er op De Helmgras een vertelbijeenkomst, met als thema ‘het verdwijnen van het boerenlandschap en de komst van de forenzen in Molendijk Zuid’.

View more posts from this author