Lesmateriaal

Download Werkboek Tweede Wereldoorlog

U vindt hier het lesmateriaal dat u met een bovenbouwklas van de basisschool kunt gebruiken voor een project over Castricum tijdens wo2.

Enkele opmerkingen vooraf:

– In het lesmateriaal wordt een interview met Carel Barbier genoemd. Dit kunt u vervangen door een interview van een andere ooggetuige uit de oorlog die in de klas komt vertellen.
Meestal is er via de kinderen een opa of oma of zelfs overgrootouders die willen komen.
– De film ‘Ik wist niet wat oorlog was’ kunt u bekijken via de link: https://vimeo.com/31896272
– De fietstocht kunt u laten begeleiden door John Heideman. hij weet alles van Castricum in de 2e wo, de leerlingen hangen aan zijn lippen. Hij vraagt voor een begeleide fietstocht van 2 uur 75 euro.
U kunt hem benaderen via: johnheideman@casema.nl
– Overige vragen over het project of een verzoek voor begeleiding bij het filmgedeelte van het project kunt u stellen aan Pauline van Vliet, te bereiken via projectleider@stichtingkist.nl of tel.nr 06 16625571