‘75 JAAR VRIJ IN CASTRICUM’ VAN START MET WORKSHOP VOOR DOCENTEN

Op woensdag 30 januari organiseerde Pauline van Vliet de eerste workshop voor docenten die binnenkort met hun klas aan de slag gaan met het project ‘75 jaar vrij in Castricum’. Projectleider Pauline van Vliet licht het project toe:  “Het idee achter dit project is dat kinderen beter stil staan bij de begrippen bevrijding en vrijheid. De leerlingen doen dus zelf de interviews en filmen ook zelf mensen die de oorlog in Castricum hebben meegemaakt. Het monteren doen de kinderen eveneens zelf. Ze worden daarbij begeleid door hun leerkrachten. Filmmaker Anton Visser en ik helpen op de achtergrond.”

Na de instructies werden de docenten getraind in interviewtechnieken en zij mochten zelf met behulp van hun telefoon of tablet oefenen met het maken van opnamen. De gemaakte filmpjes zullen dit jaar rond 5 mei in Corso te zien zijn. Hierbij doen wij ook meteen een oproep: Wie heeft zelf nog herinneringen aan de oorlogstijd in Castricum en kan daarover vertellen? Meldt u aan via tel. 06-16625571 of e-mail: info@stichtingkist.nl en help mee het bewustzijn van kinderen over de oorlog te vergroten!
Kijk voor een overzicht van dit project en voor filmpjes van vorig jaar op de website Castricum 75 jaar vrij.