Vierde bijeenkomst: vrouwenemancipatie in de IJmond

 

Van tuindersdorp tot snelst groeiende gemeente
Deze vertelbijeenkomst staat in het teken van de snelle omslag van Heemskerk als tuindersdorp
naar de snelst groeiende woongemeente van Nederland. Tuinderijen werden woonwijken.
Tuinders werden omgeschoold tot staalarbeiders en ook van elders kwam
Hoogovenpersoneel in Heemskerk wonen. Wat deed dit met het dorp?