Schatkistbewaarders

DONATEURS of schatkistbewaarders

Wat zijn schatkistbewaarders?
Schatkistbewaarders zijn mensen uit de regio Kennemerland, die  cultuur en educatie een warm hart toedragen. Mensen die – net als wij – geloven in de kracht van verhalen en er samen met ons voor willen zorgen dat die op een creatieve manier levend blijven en verteld worden.  Hierdoor bewaren zij onze schat en zorgen zij er voor dat de schat kan groeien. Met een eenmalige of periodieke gift steunen de Schatkistbewaarders Stichting KIST en daarmee zorgen zij voor continuïteit in onze projecten.

Waarom heeft Stichting KIST schatkistbewaarders nodig?
Stichting KIST heeft naast financiële steun behoefte aan ambassadeurs. Betrokken donateurs die onze projecten een warm hart toedragen en ook uitdragen in hun omgeving. Die samen met ons de schatkist bewaken en de schat groter maken. Op die manier maken we de olievlek steeds groter en versterken we cultuur in de regio.

Stichting KIST helpt bij het opzetten van projecten. Daarbij wordt een klein eigen vermogen gebruikt om de financiering van projecten op te starten of  een project op een eenvoudige manier uit te voeren. Bijvoorbeeld door een garantie voor de uitvoering of garantie voor betaling van een fondsenwerver.

Wat biedt Stichting KIST schatkistbewaarders?

  • Via Stichting KIST ondersteunt u culturele en educatieve projecten in uw regio,
    initiatieven, die anders wellicht niet van de grond zouden komen.
  • U bent als eerste op de hoogte van nieuwe initiatieven en projecten.
  • U ontvangt een uitnodiging voor onze inspiratiebijeenkomsten, waarop we
    in gesprek gaan met projectleiders over hun ideeën en plannen.
  • U krijgt tijdig informatie over onze activiteiten, zoals premières van onze projecten.
  • Eens per jaar organiseren wij een speciale schatkistbewaarders bijeenkomst
  • Stichting KIST is een culturele ANBI, uw donatie aan de Stichting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting met een vermenigvuldigingsfactor van 1,25: Als u €100 geeft, dan mag u €125 aftrekken. Nog beter: als U een periodieke gift doet van minstens € 60 per jaar gedurende 5 jaar, dan is de gift (maal 1,25) aftrekbaar zonder drempel. Voor een periodieke gift wordt een onderhandse overeenkomst tussen u en Stichting KIST getekend.

Hoe wordt u schatkistbewaarder?
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met onze penningmeester, Bart Bakker.  Wij zijn blij met uw steun en heten u van harte welkom!

Bijeenkomst voor schatkistbewaarders
Eén keer per jaar organiseren wij een avond met schatkistbewaarders. Enerzijds om onze dankbaarheid te tonen, anderzijds om te laten zien wat er met uw donatie wordt gedaan.
En natuurlijk om, samen met de schatkistbewaarders, nieuwe inspiratie op te doen als we gaan brainstormen over nieuwe projecten, samen met onze vaste projectleiders.