WijkPlaats

Project: WijkPlaats
Projectleiders: Hans Turlings, Saskia Sluiter.

Een communitybuilding-evenement waarin raakvlakken tussen de verschillende
bevolkingsgroepen werden gezocht: oudkomers en nieuwkomers, in de
smeltkroes die de IJmond wordt genoemd. Aan de basis ligt een vergeten lokale
geschiedenis, waarin vluchtelingen een belangrijke rol speelden. Die vergeten
geschiedenis werd de inspiratie voor een project waarin het gaat over de lokale
samenleving en de vluchtelingen van nu. WijkPlaats spiegelt herkenbare en
vergelijkbare patronen in heden en verleden. Het verleden werd belicht in de
historische tentoonstelling ‘WijkPlaats: vluchtelingen, gastarbeiders en
gelukzoekers in de IJmond’ in Museum Kennemerland in Beverwijk. De vergeten
geschiedenis over Kibboets Beverwijk kreeg hierbinnen bijzonder de aandacht.

EEN BIJZONDERE EXPOSITIE IN BEVERWIJK

Van 4 september tot 27 oktober is in de hal van het Stadhuis van Beverwijk een bijzondere expositie te zien. De expositie is het resultaat van een fotoproject van leerlingen van de Internationale Schakelklas. De opdracht was: “Verbeeld hoe je je toekomst in Nederland voor stelt”.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

Acht leerlingen: Aya, Denise, Fahed, Hamza, Irshad, Nour, Karolina en Sedra hadden zich aangemeld voor deelname. De jonge fotografe Sanna Gertenbach begeleidde het project. Deze expositie was medio juni voor het eerst te zien in het Kennemer College waar deze Internationale Schakelklas (ISK) gevestigd is. De leerlingen zijn afkomstig uit diverse landen en krijgen gezamenlijk les in o.a. de Nederlandse taal, zodat ze aansluiting vinden in het reguliere onderwijs.

Het fotoproject was een onderdeel van Wijkplaats. Een samenwerkingsverband van Stichting KIST en Museum Kennemerland. Met als motto ‘100 jaar vluchtelingen in de IJmond’ was eerder een expositie te zien in het museum. Daarnaast werden er diverse ‘ontmoetingen’ georganiseerd met ‘nieuwkomers’ als centraal thema. Zoals het minifestival Renkonti in de Grote Kerk van Beverwijk, filmvoorstellingen, een liedjesprogramma en bijdragen van beeldende kunstenaars op diverse locaties. De expositie is gedurende de reguliere openingstijden van het Stadhuis te bezichtigen.In aanwezigheid van de directie van de school, de projectleiders en bestuursleden van stichting KIST overhandigde de wethouder de acht deelnemers persoonlijk een projectmap. Trots vertelden zij daarna – bij het toosten op en bekijken van de tentoonstelling – hun ervaringen met het project en de verhalen van hun foto’s.

[/read]

NET VERSCHENEN BOEK OVER ONS PROJECT ‘WIJKPLAATS’

Na een succesvolle tentoonstelling en een mooi project met jongeren (zie elders in deze nieuwsbrief) is er nu ook een boek over het project Wijkplaats: Wijkplaats – De IJmond: smeltkroes en toevluchtsoord. Het boek geeft een overzicht van immigratie in de IJmond: de actuele problematiek van autochtone Nederlanders en nieuwkomers wordt belicht en in een historisch perspectief geplaatst.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

Het boek kost € 25 en is binnenkort verkrijgbaar via pro-boek.nl. Het is gebaseerd op manifestaties in Beverwijk en Velsen-Noord tussen eind september 2016 en januari 2017. Het ging hierbij om de historische tentoonstelling Wijkplaats – die liet zien dat de IJmond al eeuwenlang een toevluchtsoord is voor mensen uit alle delen van de wereld -, performances, films, documentaires, een workshop, tot en met een muziekavond en een festival. Met de aanschaf van dit boekje steunt u tevens het werk van Stichting KIST.

[/read]

FOTOTENTOONSTELLING

Op donderdag 15 juni heeft wethouder Erol van Beverwijk de fototentoonstelling van project Wijkplaats geopend. Dit gebeurde op het Kennemer College in Beverwijk. De foto’s hangen permanent in een van de gangen van de opleiding Beroepsgericht.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]
In aanwezigheid van de directie van de school, de projectleiders en bestuursleden van stichting KIST overhandigde de wethouder de acht deelnemers persoonlijk een projectmap. Trots vertelden zij daarna – bij het toosten op en bekijken van de tentoonstelling – hun ervaringen met het project en de verhalen van hun foto’s.

Klik hier voor een verslag van het project en natuurlijk voor de foto’s!
[/read]