Eerder afgeronde projecten

Project: Zicht op Water
Projectleider: Pauline van Vliet (Caleidoscoop).

In dit project zijn samen met inwoners van het Noordzeekanaalgebied de rijke
geschiedenis van het kanaal tot leven gewekt en vormgeven in een film.
Inwoners zijn betrokken met verhalenprojecten, educatieve projecten en het
filmproject. De film ‘Zicht op water’ laat zien hoe de IJmond veranderd is, sinds
de eerste schep het zand in ging voor het graven van het kanaal in 1865.
Sindsdien zijn er steeds andere groepen ‘vreemdelingen’ het gebied binnen
getrokken. Hun nazaten vertellen over de werelden die in de IJmond zijn
ontstaan. Heden en verleden wisselen elkaar af in de film, het veranderende
landschap wordt zichtbaar.

Project: WijkPlaats
Projectleiders: Hans Turlings, Saskia Sluiter.

Een communitybuilding-evenement waarin raakvlakken tussen de verschillende
bevolkingsgroepen werden gezocht: oudkomers en nieuwkomers, in de
smeltkroes die de IJmond wordt genoemd. Aan de basis ligt een vergeten lokale
geschiedenis, waarin vluchtelingen een belangrijke rol speelden. Die vergeten
geschiedenis werd de inspiratie voor een project waarin het gaat over de lokale
samenleving en de vluchtelingen van nu. WijkPlaats spiegelt herkenbare en
vergelijkbare patronen in heden en verleden. Het verleden werd belicht in de
historische tentoonstelling ‘WijkPlaats: vluchtelingen, gastarbeiders en
gelukzoekers in de IJmond’ in Museum Kennemerland in Beverwijk. De vergeten
geschiedenis over Kibboets Beverwijk kreeg hierbinnen bijzonder de aandacht.

Project: Bloemendagen Limmen
Projectleider: Marriët Haverkamp (FilmBlik Mediaprodukties).

Dit project is gerealiseerd vanuit een samenwerkingsverband met de Stichting
Bloemendagen. In 2017 bestaan de ‘Bloemendagen’ in Limmen 65 jaar. De film
vertelt het verhaal van een groep enthousiaste bewoners die zich hard maken
voor het voortbestaan van de Bloemendagen. Door het oog van de camera zien
we het dorp en zijn bewoners in actie komen voor de bloemendagen. Maar in
feite ook voor het behoud van de dorpscultuur. Met een terugblik naar de historie
volgen we het relaas van deze inspirerende dorpsbewoners nu, die zich anno
2016 inzetten, voor iets wat toen heel gewoon was, verbinding met elkaar.

Project: WereldLichtjesDag 2016 Heiloo
Projectleider: Marinta Rutten (Amphora Ritueelbegeleiding).

Elke tweede zondag in december wordt ‘WereldLichtjesDag’ / ‘Worldwide Candle-
Lighting’ gehouden. Overal in de wereld steken mensen om 19.00 uur plaatselijke
tijd samen kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Voor de
derde keer werd WereldLichtjesDag in december 2016 gevierd in de
Cultuurkoepel in Heiloo. Het thema dat jaar was: Vangnet. Het centrale ritueel is
het aansteken van de kaarsen en het noemen van de namen van de kinderen.
Met een speciaal voor deze avond gemaakt verhaal en activiteit zijn ook jonge
bezoekers bij het thema betrokken. Naast trouwe bezoekers die al voor de derde
keer naar Heiloo kwamen, waren er ongeveer 100 bezoekers.

EERDERE AFGERONDE PROJECTEN

Project: Soldaat onder het zand
Projectleider: Pauline van Vliet (Caleidoscoop).

Als je aan een willekeurige Castricummer vroeg wat of wanneer de ‘Slag bij
Castricum’ precies was, bleven de meesten het antwoord schuldig. Tot 6 oktober
2013 de film ‘Soldaat onder het Zand’ in première ging. Filmmaakster en historica
Pauline van Vliet van Caleidoscoop vatte het plan op om een film te maken over
De Slag bij Castricum in 1799. Wat begon als wild plan mondde uit in een groots
community buildingproject waaraan heel veel Castricummers hebben
meegewerkt.

Project: De Slag Herdacht
Projectleider: Pauline van Vliet (Caleidoscoop).

Bij de première van de film ‘Soldaat onder het zand’ in 2013 opperde de
Castricumse burgemeester Toon Mans het idee om jaarlijks de Slag bij
Castricum (6 oktober 1799) te herdenken. Die handschoen is opgepakt. De
projectgroep ‘De Slag Herdacht’, bestaande uit Pauline van Vliet, Marie Kiebert,
Clemy de Rooy en Marintha Rutten, bedacht een terugkerend evenement waarbij
sinds 2014 de Slag bij Castricum uit 1799 wordt herdacht in combinatie met het
stilstaan bij de oorlogsslachtoffers en onderdrukten van nu.

Project: Strandjutten, vroeger en nu
Projectleider: Pauline van Vliet (Caleidoscoop)

In de zomer van 2011 was de film ‘Strandjutten, vroeger en nu’ te zien in
Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum. Kinderen uit de groepen zes en zeven
van de Pax Christi-school in Limmen en de Juliana Van Stolberg in Castricum
zijn wezen jutten. Ze hebben kunstwerken gemaakt van de gevonden
voorwerpen. In de film komt ook Menno Twisk aan het woord. Hij wilde een eigen
juttersmuseum beginnen. Inmiddels is het Strandvondstenmuseum in Castricum een feit.