De Wit in de Vrachtrijderij


De broers Cor en Arie de Wit vestigden zich in 1929 met hun ouders in Castricum en namen er een ‘vrachtrijderij’ over. In die tijd een opkomende bedrijfstak. Samen met ondernemende mensen als Cor Geluk en Siep Zijlstra wisten zij de bodedienst op Amsterdam uit te bouwen tot een bloeiend transportbedrijf: ‘Firma Expeditie Gebroeders De Wit’.

In 1956 werd de firma ontbonden, de vier ondernemers gingen uit elkaar, waarna ieder voor zich gezonde bedrijven oprichtten in Castricum, Bakkum, Den Haag en Haarlem. In drie van de vier ondernemingen nam een nieuwe generatie de zaak over. Inmiddels is in Haarlem een derde generatie Castricumse De Wit aangetreden en is in Castricum en omgeving ‘Aad de Wit Verhuizingen’ een bekende naam geworden.

Met als titel De Wit in ‘vrachtrijderij’ is in het 39e Jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum een artikel verschenen geschreven door Ton Stuifbergen en Aad de Wit, over bovengenoemd onderwerp. Zie: https://www.oud-castricum.nl/jaarboeken/wit-de-vrachtrijderij-jaarboek-39-2016-pg-47-56/

Rond het verschijnen van het jaarboek hebben de schrijvers twee goedbezochte lezingen met een PowerPointpresentatie verzorgd in respectievelijk boekhandel Laan en cultureel podium De Bakkerij, beide in Castricum. Gezien het succes van zowel het artikel als de presentaties, besloten de schrijvers het artikel uit te bouwen tot een boek. Later is ook het voornemen opgekomen om een film over het onderwerp te maken.

Het project is inmiddels ondergebracht bij Stichting KIST. Het is de bedoeling dat er een boek verschijnt over het bedrijf ‘Firma Gebroeders De Wit’ (1929-1956), wat daaraan vooraf ging en wat daarop volgde. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de personen die in de betrokken bedrijven een belangrijke rol speelden.

Ook het produceren van een korte film maakt onderdeel uit van het project. Deze gaat over hetzelfde onderwerp en wordt gemaakt op basis van interviews met drie of vier sleutelfiguren uit de tweede generatie ondernemers die worden aangevuld met historische filmbeelden en ander beeldmateriaal. Natuurlijk komen er ook publieksvertoningen van de film.

De projectgroep bestaat uit de zonen van de oprichters van het bedrijf: Fred en Aad de Wit, aangevuld met Ton Stuifbergen.