De Wit in de Vrachtrijderij

BEGIN OKTOBER FILMPREMIÈRE EN BOEKPRESENTATIE

Na de zomervakantie zal het project ‘De Wit in de vrachtrijderij’ worden afgerond. De officiële filmpremière en boekpresentatie is in voorbereiding en zal plaatsvinden op 8 oktober in ‘De Duynkant’, het gebouw van de Werkgroep Oud-Castricum.

Er zullen ongeveer vijftig mensen worden uitgenodigd die op één of andere wijze bij het project betrokken zijn. Op zondagmiddag 10 oktober zijn er in dezelfde locatie twee publieksvertoningen van de film en zal het boek te koop zijn.

De prijs van het boek inclusief (een link naar) de film bedraagt € 29,50. Het is nu alvast te bestellen tegen de speciale intekenprijs van € 24,50 via deze link: inschrijven op boek + film of stuur een e-mail naar: info@stichtingkist.nl

De film duurt 50 minuten en is gemaakt door Anton Visser van Filmboer Producties. De geschiedenis van vier bedrijven, waar ‘De Wit’ bij betrokken is, wordt vanaf 1929 tot nu verteld door mensen van de tweede generatie:, Fred de Wit, Gé de Wit, Bob Zijlstra en Catherine Kuijper-Geluk. Natuurlijk is er ook veel historisch beeldmateriaal te zien. Via deze link is de trailer van de film te zien.

Het boek is geschreven door Ton Stuifbergen en Aad de Wit en heeft een omvang van 220 pagina’s. Naast tekst zijn er veel foto’s in het boek opgenomen. De vormgeving is in de professionele handen van Fred Zurel van F&N Eigenbeheer.
Mensen die de boektekst al mochten lezen schrijven:
– “Goede portie historie omgezet in zeer goed leesbare tekst.”
– “Het boek heeft mijns inziens een mooie heldere opbouw.”
– “Het is in een fijne stijl geschreven.”
– “Complimenten voor dit volledige geschiedkundige werk.”

De broers Cor en Arie de Wit vestigden zich in 1929 met hun ouders in Castricum en namen er een ‘vrachtrijderij’ over. In die tijd een opkomende bedrijfstak. Samen met ondernemende mensen als Cor Geluk en Siep Zijlstra wisten zij de bodedienst op Amsterdam uit te bouwen tot een bloeiend transportbedrijf: ‘Firma Expeditie Gebroeders De Wit’.

In 1956 werd de firma ontbonden, de vier ondernemers gingen uit elkaar, waarna ieder voor zich gezonde bedrijven oprichtten in Castricum, Bakkum, Den Haag en Haarlem. In drie van de vier ondernemingen nam een nieuwe generatie de zaak over. Inmiddels is in Haarlem een derde generatie Castricumse De Wit aangetreden en is in Castricum en omgeving ‘Aad de Wit Verhuizingen’ een bekende naam geworden.

Met als titel De Wit in ‘vrachtrijderij’ is in het 39e Jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum een artikel verschenen geschreven door Ton Stuifbergen en Aad de Wit, over bovengenoemd onderwerp. Zie: https://www.oud-castricum.nl/jaarboeken/wit-de-vrachtrijderij-jaarboek-39-2016-pg-47-56/

Rond het verschijnen van het jaarboek hebben de schrijvers twee goedbezochte lezingen met een PowerPointpresentatie verzorgd in respectievelijk boekhandel Laan en cultureel podium De Bakkerij, beide in Castricum. Gezien het succes van zowel het artikel als de presentaties, besloten de schrijvers het artikel uit te bouwen tot een boek. Later is ook het voornemen opgekomen om een film over het onderwerp te maken.

Het project is inmiddels ondergebracht bij Stichting KIST. Het is de bedoeling dat er een boek verschijnt over het bedrijf ‘Firma Gebroeders De Wit’ (1929-1956), wat daaraan vooraf ging en wat daarop volgde. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de personen die in de betrokken bedrijven een belangrijke rol speelden.

Ook het produceren van een korte film maakt onderdeel uit van het project. Deze gaat over hetzelfde onderwerp en wordt gemaakt op basis van interviews met drie of vier sleutelfiguren uit de tweede generatie ondernemers die worden aangevuld met historische filmbeelden en ander beeldmateriaal. Natuurlijk komen er ook publieksvertoningen van de film.

De projectgroep bestaat uit de zonen van de oprichters van het bedrijf: Fred en Aad de Wit, aangevuld met Ton Stuifbergen.