Merdeka

Op het Bonhoeffercollege waren leerlingen van mavo-3 in 2012 bezig met een bijzonder project over Nederlands-Indië, ‘Merdeka’.

foto_2_200Hiervoor hebben de leerlingen interviews afgenomen bij tien Castricummers die daar verbleven tijdens de politionele acties eind jaren ’40.

De Werkgroep Oud Castricum, het Strandvondstenmuseum, een aantal oud- Indiëgangers uit Castricum, het Bonhoeffercollege en Caleidoscoopfilm werkten samen aan het project, dat gesubsidieerd werd door de provincie.

Op 27 april 2012 was de première van de documentaire ‘Merdeka, standplaats Castricum’ plaats, en de opening van de tentoonstelling die aan de film verbonden was: ‘Ik moet nu gaan’, Castricummers in Nederlands- Indië tussen 1945 en 1950′.

Lees meer…