Wie zijn er bij betrokken?

Stichting KIST is opgericht op 15 augustus 2014 met als doelstelling het initiëren, organiseren en uitvoeren van culturele, historische, en educatieve projecten waarbij maatschappelijke binding doel en middel zijn. Het is de missie van KIST om mensen, culturen en generaties met elkaar te verbinden door een gemeenschappelijke lokale geschiedenis tot leven brengen. De projecten van de stichting komen tot stand in samenwerking met zo veel mogelijk mensen, organisaties en instanties in de regio. KIST zoekt volle en vult lege ‘schatkisten’ met verhalen. Wie zorgen er voor dat de verhalen bij Stichting KIST verteld worden?

Bestuur
Stichting KIST heeft een bestuur, dat eindverantwoordelijk is voor het beleid, de uitvoering daarvan en de financiën van de stichting als geheel. Het bestuur heeft daarmee ook de eindverantwoordelijkheid voor de projecten die onder de hoede van de stichting worden uitgevoerd. Het bestuur houdt toezicht en begeleidt en adviseert de projectleiders en geeft opdracht tot het uitwerken van een projectplan.

Projectleiders
De projectleiders spelen een belangrijke rol bij Stichting KIST. Zij zijn over het algemeen de initiatiefnemers van de projecten en zijn vanaf het begin bij het project betrokken. De projectleider is aanspreekpunt voor het bestuur en voor derden en bewaakt het proces gedurende het hele project. Ook stuurt de projectleider het uitvoerende team aan. Kortom: de projectleider is de verbinder.

Steunpilaren
Daarnaast zijn er ook andere vrijwilligers betrokken die ervoor zorgen dat de Stichting KIST haar verhalen kan vertellen. Een mooi voorbeeld is onze boekhouder.

De volgende personen zijn momenteel betrokken bij Stichting KIST:

BESTUUR STICHTING KIST

Rita Springer, voorzitter
Rita Springer woont sinds 1984 in Castricum en is actief geweest in de politiek, de kunstcommissie en als voorzitter van de WMO-raad. Na jaren bij de overheid te hebben gewerkt, is zij als zelfstandige gaan werken als projectleider, programmamanager en kwartiermaker voor overheidsprojecten. Rita houdt van ommezwaai; zo werkt ze nu ruim 10 jaar in het basisonderwijs. Haar belangstelling voor met name sociale geschiedenis, zorgt voor betrokkenheid bij Stichting KIST. Rol bij de stichting is klankbord zijn voor de projectleiders en met het bestuur goede initiatieven helpen te realiseren.

Aad de Wit, secretaris
Het bestuurslidmaatschap van Stichting KIST biedt Aad de Wit de uitdaging om creatieve mensen te faciliteren en daarmee gemeenschapverbindende activiteiten mogelijk te maken. Hij is een geboren en getogen Castricummer en inmiddels al 40 jaar Bakkummer. Voor zijn pensioen was hij werkzaam in het welzijnswerk in Beverwijk en in de rest van de IJmond. Bijna zijn hele leven is hij maatschappelijk actief in de plaatselijke samenleving, o.a. als voorzitter van de ‘Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving’ en als voorzitter van Stichting Meergranen, de vastgoedbeheerder van cultureel podium De Bakkerij.

 

Maarten Geerdes, penningmeester
Maarten Geerdes stelt als ‘pensionado’ zijn kennis en ervaring aan KIST beschikbaar. Hij is vooral gericht op ondernemen in de cultuursector. Hij heeft een eigen (technisch) adviesbureau en veel ervaring met internationale projecten. Hij is actief in verschillende lokale culturele verenigingen.

Mieke Boot-Edes, algemeen bestuurslid/PR & Communicatie

Mieke heeft zich 32 jaar lang ingezet voor het vrijwilligerswerk in Castricum als bemiddelaar/coördinator bij het Vrijwilligers Informatie Punt en een aantal jaren was zij tevens verantwoordelijk voor de PR van Welzijn Castricum.  In deze functie beheerde zij diverse websites, maakte folders, posters, nieuwsbrieven en persberichten. Na het stoppen met werken voor Welzijn Castricum wilde zij haar kennis en kunde in gaan zetten voor Stichting KIST. Door haar creativiteit en contacten in de Castricumse gemeenschap hoopt zij een goede aanvulling te zijn voor het bestuur.

Esther Schoonbeek

Esther Schoonbeek richt zich als coach en trainer op het stimuleren en ondersteunen van mensen in hun ontwikkeling en bij het (her)vinden van evenwicht in hun werk en leven. Momenteel doet ze dat voor een aantal organisaties, onder andere in de vorm van psychosociale begeleiding van humanitaire hulpverleners en opvoedondersteuning bij gezinnen. Eerder werkte ze als behandelaar en manager in de psychiatrie, waar ze ruimschoots ervaring opdeed met de opzet en uitvoering van projecten. Ook werkte ze in diverse landen en met mensen uit verschillende culturen.
Sociale verbondenheid tussen mensen en het gelijkwaardig meedoen in de samenleving zijn voor haar belangrijke thema’s. Verhalen vertellen en er naar luisteren is een mooie vorm daarvoor. Als bestuurslid van Stichting KIST heeft ze aandacht voor het samenbrengen van diverse generaties en het bereiken van een brede groep mensen. Binnen Stichting KIST denkt ze onder andere als sparringpartner van projectleiders mee over de inhoud en de organisatie van projecten.

PROJECTLEIDERS STICHTING KIST

Pauline van Vliet
Pauline is initiatiefneemster, projectleider en filmregisseur. Zij is eigenaresse van Caleidoscoopfilm en geschiedenisdocent op het Bonhoeffercollege in Castricum. Sinds 2010 verzorgt zij samen met basis- en middelbare scholen in Noord-Holland educatieve geschiedenisprojecten waarbij gebruik gemaakt wordt van film. Pauline ontwikkelt daarnaast oral history projecten met ouderen waarbij het project resulteert in een film over omgevingsgeschiedenis. Het liefst verbindt zij oud en jong via oral history, film en educatie op scholen. Aansprekende projecten waarbij Pauline de leiding had zijn Soldaat onder het Zand, Zicht op Water en Castricum ’67.

 

Anne Smaal
Anne heeft haar eigen bedrijf met Anne Smaal Uitvaartbegeleiding in Uitgeest. Vanuit aandacht en met oog voor detail begeleidt zij uitvaarten. Door in te voelen wat nodig is en door goed te luisteren, sluit zij aan bij wat er is en verzorgt op basis daarvan een persoonlijke uitvaart.
Anne was op vrijwillige basis projectleider bij WereldLichtjesDag 2018 Heiloo en is dat in 2019 opnieuw. In deze functie geeft zij leiding aan het projectteam, dat zorgt voor de organisatie, logistiek, communicatie en fondsenwerving van WereldLichtjesDag in de regio Heiloo op zondag 8 december 2019. Zij werkt samen met ritueelbegeleiders en vrijwilligers om WereldLichtjesDag vorm te geven en te realiseren.

 

Marinta Rutten
Sinds 2012 is Marinta ritueelbegeleider bij afscheid en freelance uitvaartbegeleider.
Ze heeft haar eigen onderneming Amphora Ritueelbegeleiding in Castricum.
Tijd en aandacht is voor haar het meest waardevolle dat zij kan geven aan mensen die net een dierbare hebben verloren. Samen met betrokkenen creëert zij een uniek, persoonlijk en troostrijk afscheid.
Marinta is sinds 2014 betrokken bij de organisatie van WereldLichtjesDag in de regio Noord-Kennemerland, waarbij zij ook de ritueelbegeleiding van de jaarlijkse herdenking verzorgt.

 

Joanne Koeleman
Joanne is werkzaam als teamleider bij de HEMA, maar naast haar werk houdt ze betrokkenheid met de culturele sector. Tijdens haar laatste jaar van de studie Cultureel Erfgoed, heeft ze stage gelopen bij Huis van Hilde en is ze daar actief gebleven als vrijwilliger. Via deze functie is ze betrokken geraakt met de culturele omgeving in Castricum en bij het werk van Stichting KIST. Joanne is projectleider van de Stuurgroep Kunstbunker.

 

Mariëtte Haverkamp
Marriët Haverkamp is regisseur en cameravrouw. Ze maakt documentaire films, geeft filmworkshops, en initieert filmprojecten met als doel mensen te activeren en te verbinden. Ze maakte in samenwerking met Stichting KIST de documentaire “Limmer Bloemendagen”. Marriët heeft een eigen productiebedrijf, FilmBlik Mediaprodukties, zie www.filmblik-media.nl

 

Marieke Rodenburg
Marieke Rodenburg is een documentaire filmmaakster, met een historische en journalistieke achtergrond. Met haar productiebedrijf Philming maakt ze documentaires, reportages en videoproducties. Haar films hebben vaak een maatschappelijk, historische of culturele inslag, waaronder de documentaire ‘Alles wat klinkt’, over de componist Theo Loevendie. Voor Stichting KIST maakte ze in co-regie met Pauline van Vliet de film ‘Zicht op water’ over de geschiedenis van het Noordzeekanaal en deed ze hiervoor het camerawerk en montage. Ze doceert o.a. videojournalistiek, documentaire, filmstudies en filmgeschiedenis. Zie: www.philming.nl

 

Saskia Sluiter
Saskia Sluiter is beeldend kunstenaar. Ze woont en werkt in Velsen-Noord. Een paar jaar geleden stuitte ze op de vergeten lokale geschiedenis van Kibboets Beverwijk. Een geschiedenis over joodse vluchtelingen uit het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Haar historisch onderzoek leidde een tentoonstelling i.s.m. Stichting KIST. Inmiddels is er – naast een succesvolle tentoonstelling onder de titel WijkPlaats 100 jaar vluchtelingen, gastarbeiders en gelukzoekers in de IJmond – ook een boek verschenen over dit project.

 

Hans Turlings
Hans Turlings stelt als ‘pensionado’ zijn kennis en ervaring voor organisaties als KIST beschikbaar. Gepokt en gemazeld in de podiumkunstenbranche, was hij o.a. actief als theaterprogrammeur, schouwburgdirecteur, educatief projectleider, zakelijk leider van festivals, gezelschappen en zelfstandige makers. Hij woont sinds 2012 in Wijk aan Zee. Hij was vanaf de oprichting tot medio januari 2016 voorzitter van Stichting KIST. Aansluitend was hij zakelijk leider van het project Wijkplaats. Eerder coördineerde hij het educatieve project ‘Geur’ dat Pauline van Vliet en Gaia Nuissl in 2014 uitvoerden op basisscholen in de gemeente Heemskerk.

STEUNPILAREN STICHTING KIST

Willie Rückert, boekhouder
Willie Rückert is betrokken bij stichting KIST als boekhouder. Voor Willy is boekhouden een spannende puzzel die zij steeds weer met plezier oplost. Het fijne ervan is dat het meetbaar is: je kunt altijd zien of het klopt. Zij werkt meer dan dertig jaar als algemeen manager, met financieel management als kerntaak. In de eerste jaren van haar ondernemerschap werkte zij naast haar eigen bedrijf parttime bij het Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV). In 2014 heeft zij haar werkzaamheden daar afgerond. Stichting KIST is een leuke aanvulling onder het motto: Aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. http://www.renb-administratie.nl

 

Marie Kiebert, mede-oprichter van Stichting KIST en fotograaf

Marie Kiebert is één van de oprichters van Stichting KIST. Ze maakt regelmatig foto’s van diverse KISTbijeenkomsten. Als scenarioschrijfster werkte ze mee aan de documentaire “Soldaat onder het Zand” over de Slag bij Castricum. Zij schrijft levensverhalen en theatermonologen in opdracht.

Met twee collega’s vormt zij Team Scriptease (www.teamscriptease.nl) . Dit team schrijft scenario’s voor film en televisie. Afgelopen zomer ging de film 100% COCO in première, in december 2018 verschijnt de romantische komedie Just say Yes in de bioscoop.