Markering Kibboets Beverwijk

Lichtperformance op 24 september 2016

Dit is een uitnodiging om de markering van Kibboets Beverwijk te komen mee-maken. Bij deze happening is iedere geïnteresseerde welkom.

In de avond om ca 21:00 uur vindt er op de voormalige locatie van Kibboets Beverwijk een lichtperformance plaats. Met een lichtobject van Bas Bossinade en een afbakening te maken met de hulp van bezoekers wordt de plek waar de fundamenten van het huis nog in de grond zijn teruggevonden gemarkeerd.

Afhankelijk vanaf waar u vandaan komt vertrekken gelijktijdig twee groepen bezoekers wandelend door de avondschemering op weg naar de locatie:

1. bij de poort van de Kinderboerderij De Baak (Westerhoutweg 18, 1942 HK Beverwijk) en
2. op de hoek van de Stratingplantsoen/Wijkerstraatweg in Velsen Noord.

Het vertrek is op beide plaatsen om 20:30 uur.

WijkPlaats is een community building evenement.

WijkPlaats zoekt raakvlakken tussen de verschillende bevolkingsgroepen, oudkomers en nieuwkomers, in de smeltkroes die de IJmond wordt genoemd. Aan de basis ligt een vergeten locale geschiedenis, waarin vluchtelingen een belangrijke rol speelden. Die vergeten geschiedenis werd de inspiratie voor een project waarin het gaat over de locale samenleving en de vluchtelingen van nu. WijkPlaats spiegelt herkenbare en vergelijkbare patronen in heden en verleden. Het verleden wordt belicht in de historische tentoonstelling ‘WijkPlaats: vluchtelingen, gastarbeiders en gelukzoekers in de IJmond’ in Museum Kennemerland. De vergeten geschiedenis over Kibboets Beverwijk krijgt hierbinnen bijzonder de aandacht.

Daarnaast is drie maanden lang het randprogramma: ‘Ontmoetingen’ gepland. In verschillende culturele producties (film, muziek, vertelmiddagen, een educatief fotoproject en het mini festival ‘Renkonti’) komen uiteenlopende aspecten van immigratie en nieuwkomerschap aan de orde.

Wijkplaats loopt vanaf zaterdag 24 september t/m eind december 2016 zowel in Museum Kennemerland en op enkele andere locaties.