VOORBEREIDINGEN VOOR WERELDLICHTJESDAG 2019 ALWEER GESTART

Inmiddels is de projectgroep alweer druk bezig met de voorbereidingen voor WereldLichtjesDag 2019, die op zondag 8 december op een nieuwe locatie in Heiloo zal worden gehouden, namelijk in het Witte Kerkje. Daarbij doen zij graag een oproep aan de lezers van de Nieuwsbrief van Stichting KIST:

1. Wie heeft voor ons opslagruimte beschikbaar voor alle spullen waarmee we onze locatie voor WLD inrichten? Liefst in de omgeving van Heiloo. U kunt hiervoor contact opnemen via info@stichtingkist.nl
2. Als u WLD 2019 mede mogelijk wilt maken, wilt u dan uw bijdrage storten bij Stichting KIST?
Bankrekeningnr. NL61RABO0190571268, o.v.v. WLD 2019. Bij voorbaat dank!

beheerder

View more posts from this author