Wie zijn er bij betrokken?

Stichting KIST is opgericht op 15 augustus 2014 met als doelstelling het initiëren, organiseren en uitvoeren van culturele, historische, en educatieve projecten waarbij maatschappelijke binding doel en middel zijn. Het is de missie van KIST om mensen, culturen en generaties met elkaar te verbinden door een gemeenschappelijke lokale geschiedenis tot leven brengen. De projecten van de stichting komen tot stand in samenwerking met zo veel mogelijk mensen, organisaties en instanties in de regio. KIST zoekt volle en vult lege ‘schatkisten’ met verhalen. Wie zorgen er voor dat de verhalen bij Stichting KIST verteld worden?

Bestuur
Stichting KIST heeft een bestuur, dat eindverantwoordelijk is voor het beleid, de uitvoering daarvan en de financiën van de stichting als geheel. Het bestuur heeft daarmee ook de eindverantwoordelijkheid voor de projecten die onder de hoede van de stichting worden uitgevoerd. Het bestuur houdt toezicht en begeleidt en adviseert de projectleiders en geeft opdracht tot het uitwerken van een projectplan.

Projectleiders
De projectleiders spelen een belangrijke rol bij Stichting KIST. Zij zijn over het algemeen de initiatiefnemers van de projecten en zijn vanaf het begin bij het project betrokken. De projectleider is aanspreekpunt voor het bestuur en voor derden en bewaakt het proces gedurende het hele project. Ook stuurt de projectleider het uitvoerende team aan. Kortom: de projectleider is de verbinder.

Steunpilaren
Daarnaast zijn er ook andere vrijwilligers betrokken die ervoor zorgen dat de Stichting KIST haar verhalen kan vertellen. Een mooi voorbeeld is onze boekhouder.

De volgende personen zijn momenteel betrokken bij Stichting KIST:

BESTUUR STICHTING KIST

Ilja Beudel, voorzitter
Ilja Beudel is zowel als documentairemaker als in haar werk bij IVN een echte professional in het opzetten en uitvoeren van projecten en het betrekken van vrijwilligers. Voor de projectleiders van KIST is ze een belangrijk inhoudelijk klankbord, ze heeft een verbindende rol en ze bewaakt het proces.

https://www.linkedin.com/in/ilja-beudel-9319506/

Aad de Wit, secretaris
Het bestuurslidmaatschap van Stichting KIST biedt Aad de Wit de uitdaging om creatieve mensen te faciliteren en daarmee gemeenschapverbindende activiteiten mogelijk te maken. Hij is een geboren en getogen Castricummer en inmiddels al 40 jaar Bakkummer. Voor zijn pensioen was hij werkzaam in het welzijnswerk in Beverwijk en in de rest van de IJmond. Bijna zijn hele leven is hij maatschappelijk actief in de plaatselijke samenleving, o.a. als voorzitter van de ‘Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving’ en als voorzitter van Stichting Meergranen, de vastgoedbeheerder van cultureel podium De Bakkerij.

https://www.linkedin.com/in/aad-de-wit-58665785/

Maarten Geerdes, penningmeester
Maarten Geerdes stelt als ‘pensionado’ zijn kennis en ervaring aan KIST beschikbaar. Hij is vooral gericht op ondernemen in de cultuursector. Hij heeft een eigen (technisch) adviesbureau en veel ervaring met internationale projecten. Hij is actief in verschillende lokale culturele verenigingen.

José Ursem-Kuilboer, algemeen bestuurslid/PR & Communicatie
José Ursem is als communicatieadviseur betrokken bij diverse projecten in Noord-Holland. Rode draad in haar leven zijn mensen en verhalen. Alhoewel zij niet in de gemeente Castricum woont, voelt zij zich verbonden met dit gebied. Zij heeft tien jaar met veel plezier gewerkt als communicatieadviseur bij de lokale Rabobank en is sinds 2016 actief bij Huis van Hilde. In haar werk bij de Rabobank heeft zij ervaren hoeveel initiatieven er in de gemeente Castricum zijn, vooral ook op cultureel gebied, en zij zet zich hier graag via Stichting KIST voor in.

https://www.linkedin.com/in/joseursem/

PROJECTLEIDERS STICHTING KIST

Nienke Blom
Nienke Blom heeft haar eigen bedrijf met libelle levensafronding & uitvaartbegeleiding en ze is projectleider voor Wereldlichtjesdag. Voor Wereldlichtjesdag regelt ze de praktische zaken, sponsoring, organisatie van de dag op de 2e zondag van de maand. Met haar eigen bedrijf wil ze vooral informatie geven zodat mensen zelf keuzes kunnen maken over de laatste levensfase en het afscheid. Dit gaat over uitvaart, en ook over praktische zaken, medische grenzen, emotionele, relationele en spirituele zaken. Net waar iemand behoefte aan heeft.

https://www.linkedin.com/in/nienke-blom-989a9a3/

Mariëtte Haverkamp
Marriët Haverkamp is regisseur en cameravrouw. Ze maakt documentaire films, geeft filmworkshops, en initieert filmprojecten met als doel mensen te activeren en te verbinden. Ze maakte in samenwerking met Stichting Kist de documentaire “Limmer Bloemendagen”. Marriët heeft een eigen productiebedrijf, FilmBlik Mediaprodukties, zie www.filmblik-media.nl

https://www.linkedin.com/in/marriet-haverkamp-32631015/

Marieke Rodenburg
Marieke Rodenburg is een documentaire filmmaakster, met een historische en journalistieke achtergrond. Met haar productiebedrijf Philming maakt ze documentaires, reportages en videoproducties. Haar films hebben vaak een maatschappelijk, historische of culturele inslag, waaronder de documentaire ‘Alles wat klinkt’, over de componist Theo Loevendie. Voor Stichting Kist maakte ze in co-regie met Pauline van Vliet de film ‘Zicht op water’ over de geschiedenis van het Noordzeekanaal en deed ze hiervoor het camerawerk en montage. Ze doceert o.a. videojournalistiek, documentaire, filmstudies en filmgeschiedenis. Zie: www.philming.nl

https://www.linkedin.com/in/philming/

Saskia Sluiter
Saskia Sluiter is beeldend kunstenaar. Ze woont en werkt in Velsen-Noord. Een paar jaar geleden stuitte ze op de vergeten lokale geschiedenis van Kibboets Beverwijk. Een geschiedenis over joodse vluchtelingen uit het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Haar historisch onderzoek leidde een tentoonstelling i.s.m. Stichting Kist. Inmiddels is er – naast een succesvolle tentoonstelling onder de titel WijkPlaats 100 jaar vluchtelingen, gastarbeiders en gelukzoekers in de IJmond – ook een boek verschenen over dit project.

https://www.linkedin.com/in/saskia-sluiter-3bab799a/

Hans Turlings
Hans Turlings stelt als ‘pensionado’ zijn kennis en ervaring voor organisaties als KIST beschikbaar. Gepokt en gemazeld in de podiumkunstenbranche, was hij o.a. actief als theaterprogrammeur, schouwburgdirecteur, educatief projectleider, zakelijk leider van festivals, gezelschappen en zelfstandige makers. Hij woont sinds 2012 in Wijk aan Zee. Hij was vanaf de oprichting tot medio januari 2016 voorzitter van Stichting Kist. Aansluitend was hij zakelijk leider van het project Wijkplaats. Eerder coördineerde hij het educatieve project ‘Geur’ dat Pauline van Vliet en Gaia Nuissl in 2014 uitvoerden op basisscholen in de gemeente Heemskerk.

Pauline van Vliet
Pauline is initiatiefneemster, projectleider en filmregisseur. Zij is eigenaresse van Caleidoscoopfilm en geschiedenisdocent op het Bonhoeffercollege in Castricum. Sinds 2010 verzorgt zij samen met basis- en middelbare scholen in Noord-Holland educatieve geschiedenisprojecten waarbij gebruik gemaakt wordt van film. Pauline ontwikkelt daarnaast oral history projecten met ouderen waarbij het project resulteert in een film over omgevingsgeschiedenis. Het liefst verbindt zij oud en jong via oral history, film en educatie op scholen. Aansprekende projecten waarbij Pauline de leiding had zijn Soldaat onder het Zand, Zicht op Water en Castricum ’67.

https://www.linkedin.com/in/pauline-van-vliet-28191717/

STEUNPILAREN STICHTING KIST

Willie Rückert, boekhouder
Willie Rückert is betrokken bij stichting Kist als boekhouder. Voor Willy is boekhouden een spannende puzzel die zij steeds weer met plezier oplost. Het fijne ervan is dat het meetbaar is: je kunt altijd zien of het klopt. Zij werkt meer dan dertig jaar als algemeen manager, met financieel management als kerntaak. In de eerste jaren van haar ondernemerschap werkte zij naast haar eigen bedrijf parttime bij het Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV). In 2014 heeft zij haar werkzaamheden daar afgerond. Stichting Kist is een leuke aanvulling onder het motto: Aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. http://www.renb-administratie.nl

https://www.linkedin.com/in/willieruckert/ 

Marie Kiebert, mede-oprichter van Stichting KIST en fotograaf

Marie Kiebert is één van de oprichters van Stichting Kist. Ze maakt regelmatig foto’s van diverse Kistbijeenkomsten. Als scenarioschrijfster werkte ze mee aan de documentaire “Soldaat onder het Zand” over de Slag bij Castricum. Zij schrijft levensverhalen en theatermonologen in opdracht.

Met twee collega’s vormt zij Team Scriptease (www.teamscriptease.nl) . Dit team schrijft scenario’s voor film en televisie. Afgelopen zomer ging de film 100% COCO in première, in december 2018 verschijnt de romantische komedie Just say Yes in de bioscoop.

https://nl.linkedin.com/in/mariekiebert