Bestuur

  • Mevr. I. (Ilja) Beudel, voorzitter
  • Dhr. A. (Aad) de Wit, secretaris
  • Dhr. M. (Maarten) Geerdes, penningmeester
  • Mevr. J. (José) Ursem-Kuilboer, algemeen lid/PR & Communicatie

Documenten
Stichting Kist heeft meerjaren beleidsplan 2016-2018 (PDF). In dit plan staat wat de voornemens en verwachtingen van de stichting zijn voor de jaren 2016 tot en met 2018.

In de jaarrekeningen wordt weergegeven in welke mate de doelstellingen en plannen zijn gerealiseerd.

En in reglement (PDF) staan de doelstellingen en de taken en verantwoordelijkheden van de stichting en haar medewerkers beschreven, inclusief het beloningsbeleid.