STICHTING KIST CULTURELE ANBI

Sinds kort heeft de stichting de status van ‘culturele ANBI’. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Wellicht een goede reden om schatkistbewaarder van Stichting KIST te worden! Meer informatie op onze site.

beheerder

View more posts from this author