Archief

Verhalen geven aan de geschiedenis een betekenis. Het laat zien wat er gebeurt,
hoe het gebeurt en waarom het gebeurt. Verhalen geven ook betekenis aan de zintuigen.
Door de zintuigen te prikkelen, komt de geschiedenis tot leven.
En blijven we langer betrokken bij het verhaal. Het spreekt meer tot de verbeelding dan ‘droge’ cijfers.

Stichting KIST realiseerde de afgelopen periode onder ander de projecten Geur en de film Soldaat onder het zand waarin de geschiedenis tot leven werd gebracht.

Momenteel is Stichting KIST bezig met een nieuw  filmproject: Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal. Samen met bewoners van de IJmond gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: wat is er allemaal veranderd vanaf de eerste schep in het zand? Hoe beleefden omwoners deze veranderingen? Welke veranderingen brengen de komende ontwikkelingen? Het resultaat reikt verder dan de feiten in de geschiedenisboeken.