Lopende projecten

De projecten van Stichting Kist komen tot stand in samenwerking met veel verschillende mensen, organisaties en instanties.

Op dit moment lopen de volgende projecten:

  • ‘Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal’ in samenwerking met o.a. ….
  • ‘Wijkplaats’ in samenwerking met o.a. Museum Kennemerland.
  • ‘Castricum ’67’ in samenwerking met o.a. Stichting Werkgroep Oud Castricum.
  • ‘Bloemendagen Limmen 65 jaar’ is samenwerking met o.a. Stichting Bloemendagen Limmen.