EEN GOED BEGIN VAN 2018

Stichting KIST is het nieuwe jaar voortvarend begonnen met een goedbezochte inspiratiemiddag over ons nieuwe project De Hoogovensbus. U leest er in deze nieuwsbrief meer over, evenals over een ander nieuw project dat in de steigers staat. Mogen wij ook in 2018 weer op uw steun rekenen? Hetzij in de vorm van meedenken en onze activiteiten bezoeken, hetzij als schatkistbewaarder? Wat dat inhoudt, leest u op onze site.

beheerder

View more posts from this author