Categorie: archief

UITZENDING OVT VPRO OVER VROUWEN BIJ DE HOOGOVENS

Een mooi vervolg op ons project ‘Verhalen rond de Hoogovenbus’: Op zondag 31 maart van 10.00 tot 12.00 uur was de uitzending van OVT VPRO gewijd aan vrouwen bij de Hoogovens. U kunt hier het fragment terugluisteren. De uitzending werd door de VPRO als volgt aangekondigd:

Spoor Terug 31 maart 2019
Vrouwen van Staal
Enorme stoomwolken, gloeiend ijzererts, blokken staal en vooral zwetende stoere gespierde mannen, dat was de uitstraling van de staalfabriek aan de IJmond, de Hoogovens. Dat er ook vrouwen werkten is minder bekend. Eerst in typisch vrouwelijke beroepen als secretaresse of koffiejuffrouw, vanaf de jaren vijftig ook in de productie. Eerst gescheiden van mannen, later tussen de mannen. Op een plek waar vooral een machocultuur heerste ging dat -zacht gezegd- niet altijd even gemakkelijk. Samenstelling Gerard Leenders m.m.v. Pauline van Vliet.

JAARREKENING STICHTING KIST GEPUBLICEERD

In de rubriek Over KIST op deze website vindt u de jaarrekening en het verslag over 2018. Er is hard gewerkt om dit op tijd klaar te krijgen. Het bestuur van Stichting KIST kijkt terug op een goed jaar. 2018 was een jaar van consolidatie. In 2018 werd begonnen met een driejarig project ”75 jaar vrij in Castricum”, waarbij lagere schoolleerlingen contact maken met ouderen die de Tweede Wereldoorlog nog zelf hebben meegemaakt. Het derde jaar is gericht op deelname aan de viering van 75 jaar bevrijding. De eerste fase is in 2018 afgerond.
Verder is bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Hoogovens het project “Verhalen rond de Hoogovenbus” uitgevoerd: een week een Hoogovenbus op veel plaatsen in Noord-Holland met name om verhalen te vertellen en op te tekenen. Tenslotte maakte Stichting KIST nu al voor het derde jaar de viering van WereldLichtjesdDag in Heiloo mogelijk.

WIJ ZOEKEN MENSEN DIE WIJ KUNNEN INTERVIEWEN OVER WOII IN CASTRICUM. GRAAG UW TIP!

Heeft u de Tweede Wereldoorlog meegemaakt in Castricum of omstreken? Vindt u het leuk en belangrijk dat uw ervaringen worden overgedragen aan een jongere generatie? Meld u dan aan om geïnterviewd te worden. Maakt u zich geen zorgen dat u niet genoeg weet om te vertellen, gewone dagelijkse zaken zijn meestal al bijzonder genoeg…. Stuur een mail naar: info@stichtingkist.nl , dan nemen wij contact met u op. 

 

WERELDLICHTJESDAG 2018 SFEERVOL EN WARM

Wat was het mooi, onze WereldLichtjesDag in Heiloo op zondag 9 december. Stichting KIST is er trots op dat we dit project mogelijk hebben kunnen maken. En natuurlijk bedanken we ook alle deelnemers en de andere partijen die – in natura of door een financiële bijdrage – WereldLichtjesDag 2018 in Heiloo mogelijk hebben gemaakt. Hierbij een aantal door Jack Schaap gemaakte foto’s, die de sfeer goed weergeven. 

VOORBEREIDINGEN VOOR WERELDLICHTJESDAG 2019 ALWEER GESTART

Inmiddels is de projectgroep alweer druk bezig met de voorbereidingen voor WereldLichtjesDag 2019, die op zondag 8 december op een nieuwe locatie in Heiloo zal worden gehouden, namelijk in het Witte Kerkje. Daarbij doen zij graag een oproep aan de lezers van de Nieuwsbrief van Stichting KIST:

1. Wie heeft voor ons opslagruimte beschikbaar voor alle spullen waarmee we onze locatie voor WLD inrichten? Liefst in de omgeving van Heiloo. U kunt hiervoor contact opnemen via info@stichtingkist.nl
2. Als u WLD 2019 mede mogelijk wilt maken, wilt u dan uw bijdrage storten bij Stichting KIST?
Bankrekeningnr. NL61RABO0190571268, o.v.v. WLD 2019. Bij voorbaat dank!

RADIODOCUMENTAIRE OVER VROUWEN BIJ DE HOOGOVENS

Naar aanleiding van ons project ‘Verhalen rond de Hoogovenbus’ werkt Pauline van Vliet mee aan een  ‘Spoor terug’-uitzending van het VPRO programma Onvoltooid verleden tijd. Dit programma wordt elke zondag uitgezonden op radio 1 van 10 tot 12 uur. Wanneer onze uitzending is, is nog niet bekend. In deze uitzending zijn veel sprekende en soms ook wel schokkende verhalen van vrouwen opgenomen. Schokkend hoe anders vrouwen werden behandeld als mannen. Ze kregen minder loon, minder pensioen, werden ontslagen bij trouwen en waren eigenlijk alleen welkom als er een groot tekort aan arbeidskrachten was. Mannen hadden veel moeite vrouwelijke collega’s te accepteren op de werkvloer. In korte tijd is hier veel in veranderd. Wij laten u weten wanneer u de verhalen van de vrouwen zelf kunt horen. Houd hiervoor ook onze website en Facebookpagina in de gaten.


 

NIEUW EDUCATIEF PROJECT: CORNELIS CORNELISZOON VAN UITGEEST

Cornelis Corneliszoon heeft in 1593 patent aangevraagd op de houtzaagmolen, hij was op dat moment inwoner van Uitgeest en woonde op de Meldijk. Zijn uitvinding heeft vérstrekkende gevolgen gehad: in de Zaanstreek zijn in de loop van de 17e eeuw meer dan tachtig houtzaagmolens gebouwd. Zij hebben met name veel  hout gezaagd voor de scheepsbouw. Met deze schepen heeft Nederland een bloeiende internationale handel opgezet. Indirect kun je dus zeggen dat Cornelis Corneliszoon een belangrijke grondlegger was voor de bloeiende handel in de Gouden eeuw.

Met dit educatieve project willen we kinderen uit het Uitgeest van de 21e eeuw bewust maken van deze belangrijke geschiedenis. Vanaf mei draaien we een pilot in groep 6 van basisschool De Molenhoek. Volgend jaar komt het lesmateriaal ter beschikking voor alle basisscholen van Uitgeest. De eerste fase van dit project wordt gesubsidieerd door Stichting Oer-IJ, omdat het past in hun educatieve programma. Deze stichting wil meer aandacht voor het landschap en het erfgoed van de regio ten noordwesten van Amsterdam. We gaan er voor zorgen dat iedereen weet wie Corneliszoon was en waarom hij zo ontzettend belangrijk is geweest.

STICHTING KIST IS OP ZOEK NAAR NIEUWE PROJECTEN

Bij Stichting KIST is weer ruimte voor nieuwe initiatieven en projecten. Heeft u een idee/project dat voldoet aan onze missie? Het doel van stichting KIST is het verbinden van een gemeenschap (community building) door middel van het gezamenlijk realiseren van een cultureel/historisch productie. Stichting KIST heeft veel ervaring opgebouwd in diverse projecten, zoals het project ‘Verhalen rond de Hoogovenbus’en de films ‘Soldaat onder het zand’ en ‘Zicht op Water’. Wilt u een aanvraag doen bij Stichting Kist? Lees dan op onze website hoe wij werken en wat wij van uw aanvraag verwachten.

 

Agenda

maart-mei 2019   Project ‘75 jaar vrij in Castricum’ (2e jaar)
Vanaf mei 2019   Pilot project Cornelis Corneliszoon van Uitgeest
8 december 2019   WereldLichtjesDag Heiloo 2019
2020   Vervolg project ’75 jaar vrij in Castricum’

‘75 JAAR VRIJ IN CASTRICUM’ VAN START MET WORKSHOP VOOR DOCENTEN

Op woensdag 30 januari organiseerde Pauline van Vliet de eerste workshop voor docenten die binnenkort met hun klas aan de slag gaan met het project ‘75 jaar vrij in Castricum’. Projectleider Pauline van Vliet licht het project toe:  “Het idee achter dit project is dat kinderen beter stil staan bij de begrippen bevrijding en vrijheid. De leerlingen doen dus zelf de interviews en filmen ook zelf mensen die de oorlog in Castricum hebben meegemaakt. Het monteren doen de kinderen eveneens zelf. Ze worden daarbij begeleid door hun leerkrachten. Filmmaker Anton Visser en ik helpen op de achtergrond.”

Na de instructies werden de docenten getraind in interviewtechnieken en zij mochten zelf met behulp van hun telefoon of tablet oefenen met het maken van opnamen. De gemaakte filmpjes zullen dit jaar rond 5 mei in Corso te zien zijn. Hierbij doen wij ook meteen een oproep: Wie heeft zelf nog herinneringen aan de oorlogstijd in Castricum en kan daarover vertellen? Meldt u aan via tel. 06-16625571 of e-mail: info@stichtingkist.nl en help mee het bewustzijn van kinderen over de oorlog te vergroten!
Kijk voor een overzicht van dit project en voor filmpjes van vorig jaar op de website Castricum 75 jaar vrij.

CASTRICUM 75 JAAR VRIJ

Heeft u de Tweede Wereldoorlog meegemaakt in Castricum of omstreken? Vindt u het leuk en belangrijk dat uw ervaringen worden overgedragen aan een jongere generatie? Meld u dan aan om geïnterviewd te worden. Maakt u zich geen zorgen dat u niet genoeg weet om te vertellen, gewone dagelijkse zaken zijn meestal al bijzonder genoeg…. Stuur een mail naar: info@stichtingkist.nl , dan nemen wij contact met u op.

In 2019 voeren we voor het tweede jaar het project ’75 jaar vrij in Castricum’ uit.
Dit jaar doen de volgende Castricumse basisschoolklassen mee:

  • Groep 8 van de Juliana van Stolbergschool
  • Groep 7 van de Visser ’t Hooftschool
  • Twee groepen 8 van Helmgras.

Volgend jaar is het vijfenzeventig jaar geleden dat Nederland bevrijd werd na vijf jaar bezetting. Met dit project staan we stil bij wat bezetting betekende in Castricum. Tijdens het project leren de leerlingen spelenderwijs dat de vrijheden die we nu hebben niet vanzelfsprekend zijn en dat we daar zuinig mee om meten gaan.

In dit project maken leerlingen van groep 7 en 8 zelf filmpjes over Castricum in de Tweede Wereldoorlog. Basis van deze filmpjes is een interview met iemand die zelf de oorlog heeft meegemaakt. De leerlingen monteren de filmpjes ook zelf. Ze werken in groepjes van drie. Op deze website zullen we regelmatig de voortgang van het project laten zien.