Auteur: beheerder

Zoeken naar historie van kanaal

Door de Dichtbijredactie van Nieuwsblad IJmuiden, Santpoort & Velserbroek
28 mei 2015

VELSEN – In maart is op het Vellesan College het project Waren mijn voorouders kanaalgravers? van start gegaan. Het project is ontwikkeld door Pauline van Vliet van stichting KIST, in samenwerking met het Vellesan College.

Lees meer …

‘Het Noordzeekanaal is onze levensader’

Door Jeroen Dikker van Ijmuider Courant
9 maart 2015

VELSEN-ZUID – Het is misschien wel één van de belangrijkste verbindingsroutes van Nederland. Het Noordzeekanaal. Zondag was het precies 150 jaar geleden dat de eerste schep in het zand werd gezet voor het doorgraven van de duinen van het Wijkermeer tot aan de Noordzee. Om dit te vieren, ging historica Pauline van Vliet van Stichting Kist op zoek naar de verhalen achter het kanaal, om uiteindelijk een film te maken over de verbindingsroute. Met de inwoners van de IJmond wil de stichting dit stuk geschiedenis weer tot leven wekken.

Historie Noordzeekanaal wordt verfilmd

Door de redactie van Ijmondiaan
1 februari 2015

In de film ‘Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal’ brengt Stichting KIST uit Castricum de fascinerende geschiedenis van het kanaal in beeld. De première is naar verwachting in augustus 2016, tijdens het Havenfestival in IJmuiden.

Lees meer …

‘Noordzeekanaal is fascinerend’

Door de Dichtbijredactie van Nieuwsblad IJmuiden, Santpoort & Velserbroek
24 november 2014

VELSEN – Filmmaakster Pauline van Vliet heeft de grote lijnen in haar hoofd. Het idee om een film te maken over historie en toekomst van het Noordzeekanaal mag gedurfd genoemd worden. Van Vliet heeft daarentegen ervaring. De Castricumse reconstrueerde de slag van Castricum (1799) in een soort documentaire/docudrama genaamd ‘Soldaat onder het zand’. Ook werden er lezingen over de slag gegeven Het succes was groot. Drie dagen was de plaatselijke bioscoop in Castricum uitverkocht. Ook in de IJmond gaat het project over de realisering van het Noordzeekanaal leven, zo is de motivatie van Van Vliet.

Lees meer …

’De Slag Herdacht’ een feest in Castricum

Door Manon Kentie van Noordhollandsch Dagblad Kennemerland
5 oktober 2014

CASTRICUM – Wie zondag 5 oktober 2014 nietsvermoedend door Castricum reed, moet af en toe gek opgekeken hebben. Soldaten uit de tijd van de Slag bij Castricum, maar ook uit de Tweede Wereldoorlog stonden her en der verspreid in het dorp, verhalen vertellend over een van de twee oorlogen. Zij stonden op acht markante historische plekken, waar de 18 kilometer lange fietstocht, een van de onderdelen van het evenement ’De Slag Herdacht’, langs voerde.

Lees meer …

De Slag Herdacht: delen staat centraal

Door de webredactie van Castricum 105
4 oktober 2014

CASTRICUM – Op 6 oktober is het 215 jaar geleden dat de Slag bij Castricum werd uitgevochten, tussen de Russen, Britten en Fransen. In het weekend voorafgaand aan 6 oktober wordt de slag herdacht.

Nadat vorig jaar de film Slag bij Castricum, soldaat onder het zand in première ging, werd besloten om van de slag bij Castricum een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Dat is dit jaar gelukt, met een vol programma in het weekend van 4 en 5 oktober.

Lees meer …

Slag per fiets herdacht

Door Hans Boot van Werkgroep Oud-Castricum

Zondag 5 oktober 2014 wordt op verschillende plekken in Castricum stil gestaan bij de herdenking van de Slag bij Castricum die 215 jaar geleden plaatsvond.
Ook de Landschapsdag staat in het teken van herinneringen aan deze oorlog. Een fietstocht voert u langs acht interessante punten waar verhalenvertellers in gepaste outfit een toelichting geven.

Lees meer …

Ook Stichting Oer-IJ doet mee aan ‘De slag herdacht’

Door de Dichtbijredactie van Nieuwsblad voor Castricum
23 september 2014

CASTRICUM – Het aftellen naar de herdenking van de slag bij Castricum is begonnen. Eén van de programmaonderdelen van het evenement De Slag Herdacht op zondag 5 oktober is een fietstocht langs een achttal plekken in het landschap in en rond Castricum. Daar valt niet alleen over 1799 een verhaal te vertellen, maar ook over gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer …

Slag bij Castricum óók in het teken van hedendaagse vluchtelingen

Door Hans Boot voor Vluchtelingenwerk Nederland
15 september 2014

De Slag bij Castricum werd gevochten in 1799. De herdenking op 5 oktober 2014 staat niet alleen in het teken van de historische veldslag, maar óók van nieuwe oorlogen, en hedendaagse vluchtelingen. Clemy de Rooy van VluchtelingenWerk Noordwestholland is mede-organisator.

Lees meer …

Strandjutten vroeger en nu

Door de Dichtbijredactie voor Nieuwsblad voor Castricum
25 mei 2011

CASTRICUM – Cineast Paulien Van Vliet, bekend van de documentaire ‘Ik wist niet wat oorlog was’ komt met een nieuwe film: Strandjutten vroeger en nu. “Het is eigenlijk een educatief project” licht de filmmaakster toe.

Lees meer… 

Castricum 1967

Project ‘Castricum in 1967’

In 2017 gaat het spetteren en bruisen in de wijken van Castricum.

Precies vijftig jaar geleden werd de WERKGROEP OUD CASTRICUM opgericht. Ter gelegenheid van dit jubileum zal Stichting Kist alles uit de kast halen om samen met de bewoners “Castricum in 1967” tot leven te brengen. Met o.a. verhalen tijdens vertelbijeenkomsten en een tentoonstelling met foto’s uit dat jaar van de verschillende wijken. Ook komt er een fotowedstrijd over “de wijk in 1967” waarvan de winnende foto groot opgeblazen in diverse straten van Castricum komt te hangen. Tot slot zal het jubileumjaar van de Werkgroep Oud Castricum afgesloten worden met een spetterend feest voor iedereen met muziek, kleding, kunst en alles wat maar aan 1967 herinnert.

Stichting Kist zorgt dat het een jaar lang zindert van de verhalen, muziek en beelden uit 1967.

OPROEP!!

Castricum in 1967. Wat weet u daar u daar (nog) van?

Voor het project “Castricum in 1967” hebben we input nodig van alle Castricummers. Wat weet u nog van die tijd? Ging u voor het eerst naar school, deed u examen, haalde u uw rijbewijs?

Kuste u uw eerste liefde? Trouwde u, werd uw oudste geboren, werd u opa of oma, verloor u misschien een dierbare? Hoe was het onderwijs toen, hoe ging het in de gezondheidszorg?

Hoe was de inrichting van uw huis? Was u een dolle Mina ,een hippie of ????

Duikt u in het verleden , op zoek naar verhalen en foto’s? Kunt u verhalen vertellen uit die tijd, heeft u een huiskamer met een inrichting uit die tijd of heeft u nog iets op het gebied van mode? Neem dan contact op met projectleider Pauline van Vliet Info@stichtingKist.nl

werkgroep_oud_castricum

Plan voor educatief project ‘Castricum in 1967’ wordt enthousiast ontvangen op basisscholen Castricum.

Inmiddels hebben alle acht basisscholen in Castricum en de Kerkuil uit LImmen en De Brug uit Akersloot zich aangemeld om volgend jaar mee te doen met het educatieve project ‘Castricum in 1967′. In total doen er maar liefst vijftig klassen mee. In dit oprichtingsjaar van De Werkgroep Oud Castricum zag het dorp er heel anders uit en waren de manier van leven, de normen en waarden en de kleding niet te vergelijken met die uit het heden. De leerlingen gaan dit onderzoeken in hun eigen buurt via interviews met buurtbewoners, het bestuderen van foto’s uit die tijd en zelf kleding uit 1967 maken. Ook de muziek van toen krijgt aandacht.

Elke maand zal er een nieuwsbrief verschijnen over dit project:

nieuwsbrief_project_1867

Bloemendagen Limmen

Het project Bloemendagen Limmen is een samenwerkingsverband met de Stichting Bloemendagen. In 2017 bestaan de Bloemendagen Limmen 65 jaar.

De film vertelt het verhaal van een groep enthousiaste bewoners die zich hard maken voor het voortbestaan van de Bloemendagen. In de film worden deze Limmenaren gevolgd door de camera. Wat zijn de drijfveren van de dorpelingen om deze traditie, de jaarlijkse bloemendagen, in stand te houden? En lukt het ze ook dit jaar weer?

Door het oog van de camera zien we het dorp en zijn bewoners in actie komen voor de bloemendagen. Maar in feite ook voor het behoud van de dorpscultuur. Met een terugblik naar de historie volgen we het relaas van deze inspirerende dorpbewoners nu, die zich anno 2016 inzetten, voor iets wat toen heel gewoon was, verbinding met elkaar.

beeld2_560

Wijkplaats

wijkplaats

WijkPlaats is een community building evenement. WijkPlaats zoekt raakvlakken tussen de verschillende bevolkingsgroepen, oudkomers en nieuwkomers, in de smeltkroes die de IJmond wordt genoemd. Aan de basis ligt een vergeten locale geschiedenis, waarin vluchtelingen een belangrijke rol speelden. Die vergeten geschiedenis werd de inspiratie voor een project waarin het gaat over de locale samenleving en de vluchtelingen van nu. WijkPlaats spiegelt herkenbare en vergelijkbare patronen in heden en verleden.

Het verleden wordt belicht in de historische tentoonstelling ‘WijkPlaats: vluchtelingen, gastarbeiders en gelukzoekers in de IJmond‘ in Museum Kennemerland. De vergeten geschiedenis over Kibboets Beverwijk krijgt hierbinnen bijzonder de aandacht.

Daarnaast is drie maanden lang het randprogramma: ‘Ontmoetingen‘ gepland. In verschillende culturele producties (film, muziek, vertelmiddagen, een educatief fotoproject en het mini festival ‘Renkonti’) komen uiteenlopende aspecten van immigratie en nieuwkomerschap aan de orde.

Wijkplaats loopt vanaf zaterdag 24 september t/m eind december 2016 zowel in Museum Kennemerland en op enkele andere locaties.

Subsidiënten zijn: Gemeente Beverwijk, Gemeente Velsen, Prins Bernhard Cultuurfonds en VSB Fonds.