Nieuwsberichten

In deze rubriek vindt u eerdere nieuwsberichten van Stichting KIST. Ze geven een
gevarieerde indruk van onze activiteiten en projecten.

SPETTERENDE AFSLUITING PROJECT CASTRICUM ’67

Project Castricum ’67, waarin Stichting KIST intensief samenwerkt met Werkgroep Oud-Castricum, nadert zijn einde. Met dit project, dat in januari van dit jaar van start ging, wordt het 50-jarig bestaan van de Werkgroep Oud-Castricum gevierd. Na de buurtprojecten in heel Castricum wordt het project afgesloten met een feestweekend in en om Geesterhage.
Houd 3, 4 en 5 november vrij in de agenda en vier met ons mee!

Voor meer informatie: zie de website van Castricum1967.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

[/read]

BIJZONDERE EXPOSITIE IN BEVERWIJK

Van 4 september tot 27 oktober is in de hal van het Stadhuis van Beverwijk een bijzondere expositie te zien. De expositie is het resultaat van een fotoproject van leerlingen van de Internationale Schakelklas. De opdracht was: “Verbeeld hoe je je toekomst in Nederland voor stelt”.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

Acht leerlingen: Aya, Denise, Fahed, Hamza, Irshad, Nour, Karolina en Sedra hadden zich aangemeld voor deelname. De jonge fotografe Sanna Gertenbach begeleidde het project. Deze expositie was medio juni voor het eerst te zien in het Kennemer College waar deze Internationale Schakelklas (ISK) gevestigd is. De leerlingen zijn afkomstig uit diverse landen en krijgen gezamenlijk les in o.a. de Nederlandse taal, zodat ze aansluiting vinden in het reguliere onderwijs.

Het fotoproject was een onderdeel van Wijkplaats. Een samenwerkingsverband van Stichting KIST en Museum Kennemerland. Met als motto ‘100 jaar vluchtelingen in de IJmond’ was eerder een expositie te zien in het museum. Daarnaast werden er diverse ‘ontmoetingen’ georganiseerd met ‘nieuwkomers’ als centraal thema. Zoals het minifestival Renkonti in de Grote Kerk van Beverwijk, filmvoorstellingen, een liedjesprogramma en bijdragen van beeldende kunstenaars op diverse locaties. De expositie is gedurende de reguliere openingstijden van het Stadhuis te bezichtigen.In aanwezigheid van de directie van de school, de projectleiders en bestuursleden van stichting KIST overhandigde de wethouder de acht deelnemers persoonlijk een projectmap. Trots vertelden zij daarna – bij het toosten op en bekijken van de tentoonstelling – hun ervaringen met het project en de verhalen van hun foto’s.

[/read]

DE WREKERS, WIE KENT ZE NOG?

Inmiddels zijn we al weer bij de laatste buurt van het buurtproject ‘Castricum in 1967′ beland. Dit is Noordend. Hier ligt de Visser ’t Hooftschool die enthousiast mee doet met het project (zie foto). Noordend bestond nog niet in 1967. De Alkmaarderstraatweg, de belangrijkste uitvalsweg van Castricum, liep dwars door wat nu Noordend is, heen. Nu kunnen we slechts de sporen van deze hoofdweg terug zien door enkele oude bomen die ooit langs de weg stonden. Op 17 oktober is iedereen uit de Bloemen- en Vogelbuurt evenals andere geïnteresseerden van harte welkom om te horen hoe de buurt ontstaan is.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

Ger Foeken zal de avond met zijn inmiddels befaamde presentatie starten om u vervolgens de gelegenheid te geven met elkaar over die begintijd van gedachten te wisselen. Behalve bij de tot standkoming van de wijk willen we ook stil staan bij de rol van de televisie eind jaren zestig. Naar welke programma’s keek u en welke rol had televisie toen? Met de begintunes van Peyton Place, Farce Majeure en De Wrekers, zullen we uw geheugen opfrissen. Iedereen is van harte welkom en nog leuker is het wanneer u foto’s mee neemt van uw leven eind jaren zestig/begin zeventig in de wijk. Of van hoe Noordend er eind jaren zestig uit zag zonder huizen. We hopen dat er mensen zijn die persoonlijke kiekjes hebben van wat nu Noordend is.

[/read]

NET VERSCHENEN: BOEK OVER ONS PROJECT “WIJKPLAATS”

Na een succesvolle tentoonstelling en een mooi project met jongeren (zie elders in deze nieuwsbrief) is er nu ook een boek over het project Wijkplaats: Wijkplaats – De IJmond: smeltkroes en toevluchtsoord. Het boek geeft een overzicht van immigratie in de IJmond: de actuele problematiek van autochtone Nederlanders en nieuwkomers wordt belicht en in een historisch perspectief geplaatst.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

Het boek kost € 25 en is binnenkort verkrijgbaar via pro-boek.nl. Het is gebaseerd op manifestaties in Beverwijk en Velsen-Noord tussen eind september 2016 en januari 2017. Het ging hierbij om de historische tentoonstelling Wijkplaats – die liet zien dat de IJmond al eeuwenlang een toevluchtsoord is voor mensen uit alle delen van de wereld -, performances, films, documentaires, een workshop, tot en met een muziekavond en een festival. Met de aanschaf van dit boekje steunt u tevens het werk van Stichting KIST.

[/read]

Expositie fotoproject Wijkplaats in de hal van het Stadhuis Beverwijk

Van 4 september tot 27 oktober is in de hal van het Stadhuis van Beverwijk een bijzondere expositie te zien. De expositie is het resultaat van een fotoproject van leerlingen van de Internationale Schakelklas. De opdracht was: “Verbeeld hoe je je toekomst in Nederland voor stelt”.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

Acht leerlingen: Aya, Denise, Fahed, Hamza, Irshad, Nour, Karolina en Sedra hadden zich aangemeld voor deelname. De jonge fotografe Sanna Gertenbach begeleidde het project. Deze expositie was medio juni voor het eerst te zien in het Kennemer College waar deze Internationale Schakelklas (ISK) gevestigd is. De leerlingen zijn afkomstig uit diverse landen en krijgen gezamenlijk les in o.a. de Nederlandse taal, zodat ze aansluiting vinden in het reguliere onderwijs.

Het fotoproject was een onderdeel van Wijkplaats. Een samenwerkingsverband van Stichting KIST en Museum Kennemerland. Met als motto ‘100 jaar vluchtelingen in de IJmond’ was eerder een expositie te zien in het museum. Daarnaast werden er diverse ‘ontmoetingen’ georganiseerd met ‘nieuwkomers’ als centraal thema. Zoals het minifestival Renkonti in de Grote Kerk van Beverwijk, filmvoorstellingen, een liedjesprogramma en bijdragen van beeldende kunstenaars op diverse locaties. De expositie is gedurende de reguliere openingstijden van het Stadhuis te bezichtigen.

[/read]

STICHTING KIST IS OP ZOEK NAAR NIEUWE PROJECTEN!

Met het afronden van projecten als de Bloemendagen in Limmen en Wijkplaats is er bij Stichting KIST weer ruimte voor nieuwe initiatieven en projecten. Heeft u een idee/project dat voldoet aan onze missie?

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

Het doel van stichting KIST is het verbinden van een gemeenschap (community building) door middel van het gezamenlijk realiseren van een cultureel/historisch productie. Stichting KIST heeft veel ervaring opgebouwd in diverse projecten, zoals het project Castricum ’67 en de film Soldaat onder het zand. Wilt u een aanvraag doen bij Stichting Kist? Lees hier hoe wij werken en wat wij van uw aanvraag verwachten.

[/read]

JAARREKENING STICHTING KIST GEPUBLICEERD

Er is hard gewerkt om dit op tijd klaar te krijgen. Het bestuur van Stichting KIST kijkt terug op een goed jaar.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

2016 was een jaar van groei en uitbreiding van de projectenportefeuille. Omdat Stichting Kist zich richt op het opzetten en uitvoeren van historische, educatieve en culturele projecten, constateren we met genoegen, dat het project “Zicht op water” over de geschiedenis en impact van het Noordzeekanaal en het project Wijkplaats over de sociale geschiedenis van lokale immigratie succesvol zijn afgerond. En dat verder in 2017 opnieuw een tweetal projecten hun belangrijkste fasen bereiken, met name “Castricum ’67” en een documentaire over de Limmer Bloemendagen.

U vindt de jaarrekening hier.

[/read]

STICHTING KIST HEEFT EEN NIEUWE VOORZITTER

Vanaf 1 juli 2017 zijn er wijzigingen in het bestuur van Stichting KIST. We nemen afscheid van voorzitter René Orij, bestuurslid van het eerste uur. René heeft een belangrijke rol gehad in het opbouwen van de stichting.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

De eerste 2 jaar heeft René meegewerkt aan het leggen van het fundament van de stichting, van de werkwijze en van een gezonde financiële basis. René, dank je wel voor al je inzet en betrokkenheid! En we zien je natuurlijk nog graag bij onze projecten.
Met ingang van 1 juli heeft Ilja Beudel de rol van voorzitter van René overgenomen. We wensen Ilja, die al veel ervaring heeft met Stichting KIST, veel succes! Daarnaast verwelkomen we twee nieuwe bestuursleden: Aad de Wit en José Ursem-Kuilboer. Beiden waren het afgelopen half jaar al actief bij stichting Kist en dat is zo goed bevallen dat ze vanaf 1 juli zitting nemen in het bestuur. Aad als secretaris en José als algemeen bestuurslid/ PR& Communicatie. We zijn blij met deze versterking en wensen het nieuwe bestuur, dat naast de drie bovengenoemde leden Maarten Geerdes als penningmeester kent, veel succes.

[/read]

Project Castricum 1967 bij Huis van Hilde

Een jaar lang wordt met het Project Castricum 1967 het 50-jarig jubileum van Werkgroep Oud-Castricum gevierd. Iedere maand staat een andere wijk van Castricum centraal en in deze zomerperiode is dat het centrum van het dorp.

Op 9 juli werd een bijeenkomst bij Huis van Hilde gehouden. Na een welkomstwoord door Ilja Beudel van Stichting KIST vertelde Manager Anouk Veldman van Huis van Hilde in het kort iets over dit provinciaal archeologisch depot en over archeologische vondsten uit 1967. Daarna waren er veel foto’s, filmpjes en verhalen uit die tijd, o.a. verteld door de gebroeders Hommes en Peter Levi. Ger Foeken vertelde over veranderingen rond Overtoom en station en tot slot was er een film over de veiling die vroeger op de plek van Huis van Hilde stond. Ook uit het publiek, dat met meer dan 60 personen naar de bijeenkomst was gekomen, kwamen veel anekdotes uit de jaren ’60. Tot slot kon men bij Hilde’s Heerlykhyd nog genieten van hapjes in de sfeer van de jaren ’60.

FILM BLOEMENDAGEN LIMMEN ZEER GOED ONTVANGEN

Veel mensen hebben de film over de Bloemendagen in Limmen al kunnen bekijken en de reacties zijn unaniem positief: de film wordt gezien als een documentaire waarin je als Noord-Hollander de saamhorigheid van het dorp herkent.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]

Iedereen leeft toe naar dit jaarlijkse evenement, het hele dorp is er bij betrokken. In de documentaire gaat filmmaker Marriët Haverkamp in op de historie van het evenement, dat in 2017 voor de 65ste keer plaatsvond. Wat is de achtergrond van dit voor het dorp zo verbindende en kenmerkende evenement?
Bij de vertoning in De Oude School in Limmen hebben veel bezoekers de film gezien en ook bij de officiële première op 1 juni was de zaal goed gevuld. De bezoekers waren heel enthousiast over de documentaire.
Mooi extraatje is de uitzending door RTV NH van de documentaire op 8 juli.

[/read]

Project Castricum ’67 op 9 juli bij Huis van Hilde

Vanwege de zomerperiode is de eerstvolgende bijeenkomst van Project Castricum ’67 niet op een van de Castricumse scholen maar bij Huis van Hilde aan het Westerplein in Castsricum. Een mooie gelegenheid om met dit archeologisch centrum kennis te maken!

Op zondag 9 juli organiseert de Werkgroep Oud-Castricum in het kader van haar 50-jarig jubileum en het project Castricum ‘67 in Huis van Hilde een gratis lezing over het centrum van het dorp. Verhalen over het dagelijks leven in het dorp zijn welkom. Ook worden archeologische vondsten uit 1967 besproken en filmpjes en foto’s uit die tijd vertoond. De lezing is om 14.00 uur. Kom ook genieten van ‘Hildes Historische Hapjes Proeverij’ (12-17 uur, tegen betaling). Heeft u foto’s van het centrum van Castricum uit 1967 of omstreeks dat jaar? Lever die dan in voor de presentatie (kan ook digitaal via foto1967@oudcastricum.com).

Mis hem niet! Zaterdag 8 juli film van de Bloemendagen op RTV NH

Op zaterdag 8 juli wordt de film over de Bloemendagen in Limmen uitgezonden door RTV NH.
U bent drie keer in de gelegenheid om de film te bekijken: om 18.16 uur, om  21.16 en om 23.16 uur.
De film is een mooi document geworden van een echt dorpsevent. Een aanrader dus!
Bekijk hier de trailer om alvast in de stemming te komen:

Poster Buurtproject Castricum

Klik op de poster voor een grotere weergave.

Interessante lezing van Petra Boers over seksuele revolutie

In het kader van het buurtproject van de Werkgroep Oud-Castricum, dat deze keer het centrum van het dorp betrof, was Petra Boers uitgenodigd om op 20 juni bij Boekhandel Laan een lezing te geven over de seksuele revolutie in de jaren ’60. Zij is de schrijfster van het boek ‘Ondersteboven, Jouw Nederland in de jaren zestig’, dat verkrijgbaar is bij Boekhandel Laan.

Petra nam aan de hand van beelden over verschillende onderwerpen als voorlichting, geboorteregeling, partnerruil etc. de toehoorders mee terug in de tijd en gaf ze een interactieve rol door schriftelijk hun mening te vragen over 13 taboes. Dat gaf vanuit het publiek weer aanleiding tot veel reacties en hilarische anekdotes.

De avond was ook bedoeld voor het inleveren van foto’s uit 1967 of omstreeks dat jaar die in het centrum van Castricum zijn gemaakt en bestemd zijn voor onze fotopanelen. Deze kunnen alsnog tot 9 juli bij Boekhandel Laan worden gebracht. Ook verzending per mail via foto1967@oudcastricum.com is mogelijk.

Wethouder Erol opent fototentoonstelling project Wijkplaats

Op donderdag 15 juni heeft wethouder Erol van Beverwijk de fototentoonstelling van project Wijkplaats geopend. Dit gebeurde op het Kennemer College in Beverwijk. De foto’s hangen permanent in een van de gangen van de opleiding Beroepsgericht.

[read more=”Lees verder” less=”Terug”]
In aanwezigheid van de directie van de school, de projectleiders en bestuursleden van stichting KIST overhandigde de wethouder de acht deelnemers persoonlijk een projectmap. Trots vertelden zij daarna – bij het toosten op en bekijken van de tentoonstelling – hun ervaringen met het project en de verhalen van hun foto’s.

Klik hier voor een verslag van het project en natuurlijk voor de foto’s!
[/read]

« Page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8, »