WijkPlaats

Project: WijkPlaats
Projectleiders: Hans Turlings, Saskia Sluiter.

Een communitybuilding-evenement waarin raakvlakken tussen de verschillende
bevolkingsgroepen werden gezocht: oudkomers en nieuwkomers, in de
smeltkroes die de IJmond wordt genoemd. Aan de basis ligt een vergeten lokale
geschiedenis, waarin vluchtelingen een belangrijke rol speelden. Die vergeten
geschiedenis werd de inspiratie voor een project waarin het gaat over de lokale
samenleving en de vluchtelingen van nu. WijkPlaats spiegelt herkenbare en
vergelijkbare patronen in heden en verleden. Het verleden werd belicht in de
historische tentoonstelling ‘WijkPlaats: vluchtelingen, gastarbeiders en
gelukzoekers in de IJmond’ in Museum Kennemerland in Beverwijk. De vergeten
geschiedenis over Kibboets Beverwijk kreeg hierbinnen bijzonder de aandacht.