Stichting KIST zoekt een algemeen bestuurslid/PR & Communicatie

Houd jij van verhalen en van geschiedenis? En word je graag betrokken bij lokale initiatieven?
Stichting KIST zoekt een nieuw bestuurslid voor de portefeuille PR & Communicatie.
Iemand die met plezier mensen met goede ideeën ondersteunt en ervan houdt om verbinding te creëren, met name door middel van communicatie. Spreekt dit je aan? Lees dan vooral verder:
wie weet is de functie van bestuurslid bij Stichting KIST iets voor jou!

Wat ga je doen?
Als bestuurslid PR & Communicatie van Stichting KIST zorg je ervoor dat de communicatie op rolletjes loopt. Je verzorgt vier a vijf keer per jaar een aansprekende nieuwsbrief en zorgt er – samen met de webmaster – voor dat de website up-to-date is. Ook ondersteun je de projectleiders bij het maken van persberichten, content voor social media en kopij voor de nieuwsbrief. Daarnaast ben je lid van een klein betrokken bestuur en denk je als bestuurslid mee bij de ontwikkeling en voortgang van diverse projecten.

Over Stichting KIST
Stichting KIST is een kleine stichting die lokaal en regionaal projectleiders de ondersteuning biedt die zij nodig hebben om hun projecten te realiseren. De projecten zijn in de kern verhalen die verteld moeten worden. Dat kunnen verhalen uit het verleden, heden of de toekomst zijn, met ouderen of bijvoorbeeld met kinderen. Via film, beeldende kunst of bijeenkomsten. Stichting KIST is altijd op zoek naar nieuwe projecten en projectleiders om mee samen te werken. Momenteel worden in de regio per jaar 3-5 projecten uitgevoerd. In 2020 o.a. ‘Oorlog in de duinen’, De Wit in de Vrachtrijderij, het project Pop-up Kunstbunker en WereldLichtjesDag. Ook zijn we in 2020 begonnen met het maken van podcasts. De middelen worden grotendeels uit externe fondsenwerving verkregen. Stichting KIST is een culturele ANBI, hetgeen voor donateurs voordelen kan hebben.

Wie zoeken we?
• Je hebt affiniteit met en/of werkervaring in de creatieve sector
• Je hebt ervaring in PR & Communicatie
• Je bent oplossingsgericht
• Enige bestuurservaring is een pre.

Wat bieden we?
• Samenwerken met een klein betrokken bestuur
• Afwisselend lokaal netwerk
• Nieuwjaarsborrel.

Taakomschrijving
Je maakt deel uit van een bestuur met 3 andere bestuursleden. Samen verdeel je de taken en verantwoordelijkheden in afstemming en overleg met elkaar. Tijdens de bestuursvergaderingen worden de lopende projecten besproken, vaak samen met de projectleiders. Je denkt mee met vraagstukken en dilemma’s van de verschillende projecten.

Wat vragen we?
• Een tijdsinvestering van gemiddeld 2 uur per week.
• Ongeveer 4 x per jaar een bestuursvergadering
• Beschikbaar vanaf januari 2021 (in overleg).

Interesse?
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Stichting KIST via info@stichtingkist.nl. Voor meer informatie over de werkwijze en de projecten van KIST zie www.stichtingkist.nl. Hier vind je ook onze jaarrekeningen van de afgelopen jaren.

SUCCES VOOR POP-UP KUNSTBUNKER

Honderden volwassenen, maar ook kinderen, bezochten tussen 1 t/m 24 oktober de Pop-up Kunstbunker, die in een leegstaand winkelpand aan de Dorpsstraat in Castricum was ingericht. De Pop-up is een project van Stichting KIST in samenwerking met Archeologische centrum Huis van Hilde. Een project om aandacht te vragen voor de geschiedenis, maar vooral ook voor de toekomst van de Castricumse ‘Kunstbunker’. In deze bunker in het Castricumse duingebied kregen gedurende de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog vele kunstwerken – waaronder de Nachtwacht – een veilig onderkomen. In de Pop-up was een tentoonstelling ingericht waarin de geschiedenis van de ‘kunstkluis’ uit de doeken werd gedaan. Nadat in de oorlogsjaren de kunstwerken naar elders waren overgebracht deed de bunker nog dienst als munitieopslagplaats, manschappenverblijf en fietsenberging voor het Duitse leger en na de oorlog als aardappelopslag. Vanaf 1958 tot aan de dag van vandaag dient de bunker als opslagplaats voor brandbare nitraatfilms van het EYE-filmmuseum.

De bezoekers van de Pop-up lieten blijken verrast te zijn door de historie van de bunker en de verhalen die daarbij horen. Velen gaven aan dat ze heel graag een keer de echte bunker in willen, om te kijken hoe het eruit ziet. Hen werd gevraagd om aan te geven hoe de Kunstbunker in de toekomst moet worden ingericht. De optie ‘inrichten als de bunker zoals die er uitzag tussen 1940-1942’ kreeg de meeste stemmen. De Stuurgroep Kunstbunker, waarin vele partijen vertegenwoordigd zijn, gaat nu bekijken of en hoe een toekomstige openstelling van de Kunstbunker kan worden gerealiseerd. Daarnaast is in november het project ‘Pop-up Kunstbunker’ geëvalueerd. Indien u geïnteresseerd bent in het
evaluatierapport, dan kunt u dit bij ons opvragen via info@stichtingkist.nl

 

De ‘Nachtwacht’ werd wederom naar de Kunstbunker gebracht.
Veel kinderen brachten een aardappel mee naar de Kunstbunker en gingen daar mee aan de slag.

STICHTING KIST HEEFT EEN NIEUWE VOORZITTER: WELKOM RITA SPRINGER

Ilja Beudel draagt de voorzittershamer over aan Rita Springer

Per 1 september heeft Stichting KIST een nieuwe voorzitter. Ilja Beudel, die vanaf 2014 bij Stichting KIST betrokken was, overhandigde eind augustus de voorzittershamer aan Rita Springer. Wij heten Rita van harte welkom bij Stichting KIST en geven haar gelijk de gelegenheid om zich aan u voor te stellen.

Rita Springer over haar keuze voor Stichting KIST:
“Vertel eens over vroeger”, vroeg ik vroeger aan mijn ouders. Daarmee is denk ik mijn belangstelling voor geschiedenis begonnen. Beide ouders lieten mij door hun verhalen o.a. een verschillend beeld van het vooroorlogse Rotterdam zien en zorgden voor mijn verbinding met hun verleden. Inmiddels vertel ik zelf verhalen aan “mijn” basisschoolleerlingen en weet hun interesse voor historie te wekken. Kortom de belangstelling is gebleven!
Reden ook om Stichting Kist en haar projecten te volgen, te genieten van de projecten en vooral te kijken waar verhalen uit het verleden zich verbinden met het heden. Toen de vraag kwam om de voorzittershamer van Ilja Beudel over te nemen, kon ik dit verzoek alleen maar honoreren. Al vaker heb ik de voorzittershamer gehanteerd (o.a. Gemeentelijk vrouwenoverleg, Medezeggenschapsraad, WMO-raad) en met het “geöliede” huidige bestuur is het goed werken, aldus mijn eerste indruk. Op dit moment zijn mooie projecten in voorbereiding: De Wit in de vrachtrijderij, de jaren zestig in de IJmond, de geschiedenis van de schelpenvissers. Verhalen terughalen middels boek, film, podcast… juist die verschillende vormen om verhalen door te geven vind ik interessant. Dat er veel betrokkenheid nodig is om een project tot stand te brengen en het belangrijk is om samen te werken met andere groepen die geïnteresseerd zijn in historie is evident. Immers met elkaar kunnen we verhalen verzamelen, het verleden zichtbaar maken en deze een plek geven in onze toekomst. Ik hoop u via gezamenlijke projecten te ontmoeten.”

AFSCHEID VAN ILJA BEUDEL

Na ruim zes jaar beëindigt Ilja Beudel haar deelname aan het bestuur van Stichting KIST.
Het waren jaren waarin Ilja veel voor de Stichting heeft betekend. In een persoonlijke brief neemt projectleider Pauline van Vliet afscheid van Ilja en zij doet dat mede namens het bestuur:

DE POP-UP KUNSTBUNKER: VANAF BEGIN OKTOBER IN DE DORPSSTRAAT IN CASTRICUM

In de vorige nieuwsbrief konden we het geheim nog niet verklappen, maar inmiddels is de locatie bekend. De Pop-up Kunstbunker is tussen maandag 28 september en zondag 25 oktober in het centrum van Castricum gevestigd en wel in een winkelpand aan de Dorpsstraat (nr. 58 bij het Bakkerspleintje). De Pop-up Kunstbunker zal in die periode elke donderdag, vrijdag en zaterdag van ’s morgens 11 tot ’s middags 5 uur geopend zijn. In deze pop-up staan de geschiedenis en de verhalen centraal van de ‘echte’ Kunstbunker. Deze bevindt in de duinen van Castricum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog functioneerde deze als veilige opslagplek voor de kunstschatten van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Rijksmuseum.

De kunstbunker in Castricum (foto Werkgroep Oud Castricum)

POP-UP KUNSTBUNKER ZOEKT GASTVROUWEN/MANNEN

Om de bezoekers en schoolklassen te kunnen ontvangen, zijn er nog enkele enthousiaste vrijwilligers nodig. Deze vrijwilligers houden zich voornamelijk bezig met het informeren van de bezoekers, het uitdelen en uitleggen van educatieve programma’s en activiteiten en zij zorgen ervoor dat de bezoekers zich aan de algemene veiligheid- en gezondheidsregels houden. Het is geen vereiste om ervaring te hebben als suppoost of al deskundige te zijn op het gebied van de Kunstbunker. Voor iedereen die zich aanmeldt, komt een handleiding beschikbaar met alle benodigde informatie. Lijkt het je leuk om mee te helpen of heb je nog vragen, mail dan naar onze projectleider Joanne Koeleman via info@stichtingkist.nl

WERELDLICHTJESDAG HEILOO 2020…ANDERS DAN ANDERS?

Dit jaar valt WereldLichtjesDag op zondag 13 december. Overal in de wereld steken mensen samen kaarsjes aan, ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. Traditiegetrouw zal de herdenking in Heiloo plaatsvinden, net als vorig jaar in de Witte Kerk, onder auspiciën van Stichting KIST. Het ziet er naar uit dat de bijeenkomst een ander karakter krijgt dan in voorgaande jaren. Het projectteam houdt er ernstig rekening mee dat de coronaregels ook in december nog van kracht zijn en is druk bezig het programma daar op aan te passen. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover verder informeren. Ons projectteam kan intussen wel versterking gebruiken.  Draagt u ons project een warm hart toe en wilt u graag met ons meedoen? Anne, Marinta en Aad zullen een nieuwe collega van harte verwelkomen en deze graag inwerken. Heeft u interesse of wilt u eerst meer weten? Neem dan contact met ons op via de projectleider van dit project, Anne Smaal, via info@stichtingkist.nl

PODCASTS MAKEN: DE REEKS ‘INWONEN IN DE JAREN ‘50’ ALS OPMAAT NAAR MEER

U heeft in het voorjaar kunnen luisteren naar vier korte podcasts over ‘Inwonen in de jaren vijftig’. Inmiddels is er een vijfde en laatste aflevering van deze podcast. Hierin wordt het inwonen doorgetrokken naar het heden. Je hoort zowel mensen die hebben ingewoond als mensen die een deel van hun huis hebben verhuurd. Projectleider Pauline van Vliet, vraagt zich in deze laatste aflevering af wat we kunnen leren van inwonen voor deze tijd. Deze vijfde podcast beluister u op https://soundcloud.com/user-448563087/podcast-inwonen-vanaf-de-jaren-vijftig-tot-nu  

Deze reeks over ‘inwonen’ was een vingeroefening voor een oral-history-project in de IJmond waarbij we de impact van de jaren zestig willen onderzoeken middels persoonlijke verhalen. We maken hier een podcastreeks over. We organiseren vertelbijeenkomsten en werken bij dit project samen met het Noordhollands Dagblad. We willen vijf thema’s kiezen uit de naoorlogse geschiedenis. Nadrukkelijk willen we de rol van vrouwen betrekken. Zijn er thema’s die u graag uitgelicht zou willen zien? Laat het ons weten. We delen dan ook de thema’s met u waar we tot nu toe aan denken en waarop u kunt reageren. Stuur uw ideeën naar de projectleider van dit nieuwe project, Pauline van Vliet, via projectleider@stichtingkist.nl en u hoort van ons.

NIEUW PROJECT: DE REIS VAN DE SCHELPEN

Tot in de tweede Wereldoorlog was schelpenvissen een belangrijke kostwinning voor de inwoners van Castricum en Bakkum. Dit zware en vergeten beroep willen we uit de vergetelheid halen middels een bordspel over schelpenvissers en de Schulpvaart. Basisschoolleerlingen gaan helpen het spel vorm te geven.  Daarnaast komt er een geocache route over hetzelfde thema. Al lopend of fietsend krijg je informatie over de vergeten geschiedenis van schelpenvissers, schelpenvaarders en de kalkovens van Bakkum, Castricum, Limmen en Akerloot. En je vindt nog overblijfselen ook! Voor jong en oud wordt dit een leuke manier om de eigen unieke geschiedenis te leren kennen. We wachten op de laatste financiële middelen en dan gaan we snel van start. Pauline van Vliet is projectleider van dit project en we werken hierbij samen met de Stichting Oer-IJ. De Schulpvaart is namelijk een van de laatste zichtbare wateren uit de Oer-IJ- tijd en de Stichting Oer-IJ wil het gebruik van dit landschap meer bekendheid geven.

Schelpenvissers aan het werk (foto Werkgroep Oud Castricum)

DE WIT IN DE VRACHTRIJDERIJ: HEEFT U ONZE NIEUWSFLITSEN AL GELEZEN?

Het boek over De Wit in de Vrachtrijderij krijgt langzaam vorm en gaandeweg het schrijven komt er steeds meer informatie  beschikbaar. Het wordt nog een hele uitdaging om alles in één boek te krijgen! In de nieuwsflitsen die we eens per maand over dit project versturen leest u er alles over, de volgende is voor eind september gepland. En natuurlijk vindt u op onze website ook de laatste stand van zaken. Heeft u vragen over dit project of heeft u belangstelling voor het boek?  Neemt u dan contact op met de projectleider, Aad de Wit via info@stichtingkist.nl

IN MEMORIAM ERICA BROUWER

Deze zomer, op 14 juli, overleed Erica Brouwer. Zij was een belangrijke vrijwilliger voor Stichting KIST. Meerdere projecten van Stichting KIST zijn tot stand gekomen met ondersteuning van Erica Brouwer. Met name bij het project ‘Castricum in 1967’, dat plaats vond rond het 50-jarig jubileum van Werkgroep Oud Castricum in 2017, was Erica onvermoeibaar op de achtergrond aan het helpen. Subsidies aanvragen, teksten voor de krant of voor andere publicaties redigeren, meedenken hoe we zoveel mogelijk buurtbewoners betrokken konden krijgen, niets was haar teveel. Ze was bij de vertelbijeenkomsten en stond iedereen te woord. Zij was bij dit project en bij andere projecten op de achtergrond een baken van rust en georganiseerdheid. We missen Erica ontzettend en zullen haar niet vergeten.