PROJECT ‘VERHALEN ROND DE HOOGOVENBUS’ OP 7 JULI BIJ HUIS VAN HILDE

Op 7 juli houden wij bij Huis van Hilde in Castricum een voorproefje van het busproject en het verhalen ophalen. Huis van Hilde organiseert in het weekend van 7 en 8 juli een buitenevenement over het maken van ijzer. Deze activiteit past bij de huidige tentoonstelling in Huis van Hilde: ‘Onder het staal’ over de geschiedenis van het land onder Tata Steel, de voormalige Hoogovens. Tijdens dit buitenevenement zijn vertegenwoordigers van Stichting KIST, o.a. projectleider Pauline van Vliet, aanwezig om te vertellen over ons nieuwste project: Verhalen rond de Hoogovensbus. Bij onze stand kun je je laten inspireren door voorwerpen en kun je je verhalen delen. Ook zullen er op 7 juli al opnames gemaakt worden. Dus heeft u bij de Hoogovens gewerkt en heeft u een mooi verhaal over die tijd? Kom het ons vertellen. Of kom luisteren naar de boeiende verhalen van anderen.

VERHALEN ROND DE HOOGOVENBUS

Een educatief en oral-history-project rond 100 jaar staal in de IJmond.

Dit najaar gaat de Hoogovensbus daadwerkelijk rijden om verhalen op te halen en generaties te verbinden! Na een lange aanloopperiode is het gelukt om dit aansprekende project rond ‘100 jaar leven met een grote industrie’ uit de startblokken te krijgen. Wat is de invloed van deze ijzer- en staalfabriek in de regio, op het dagelijks leven, op de woningbouw, in de sociale contacten? Hoe heeft Hoogovens de regio mede gevormd? En hoe is het om in de verschillende generaties bij Hoogovens te werken? Wat is het Hoogovensgevoel? Met dit project gaan we antwoord op deze vragen geven. Financieel kunnen we nog wel wat steun gebruiken! Hierover hoort u binnenkort meer.

Het project bestaat uit twee fasen: een educatieve fase, waarin basisschoolleerlingen een tentoonstelling voorbereiden die in de bus vertoond zal worden. Ook zullen leerlingen op vrijwillige basis mee gaan met de bus om de bezoekers rond te leiden. Dit zal in september-oktober plaatsvinden.

In de ‘Week van de Industriecultuur’ – van 20 tot 28 oktober 2018 – zal de ‘Hoogovenbus’ oud Hoogovenpersoneel ophalen om hen naar de diverse activiteiten te brengen, zoals de kunstmanifestatie op 20 en 21 oktober in Velsen Noord. De opstapplaatsen worden ruim van te voren bekendgemaakt.

Wij houden u op de hoogte!

JAARREKENING STICHTING KIST GEPUBLICEERD

Op deze website vindt u de jaarrekening en het verslag over 2017.
Er is hard gewerkt om dit op tijd klaar te krijgen. Het bestuur van Stichting KIST kijkt terug op een goed jaar.

Voor Stichting Kist was 2017 een jaar van groei en uitbreiding van de projectenportefeuille. Omdat Stichting Kist zich richt op het opzetten en uitvoeren van historische, educatieve en culturele projecten, constateren we met genoegen, dat het project “Zicht op water” over de geschiedenis en impact van het Noordzeekanaal en het project Wijkplaats over de sociale geschiedenis van lokale immigratie succesvol zijn afgerond. En dat verder in 2017 opnieuw een aantal projecten hun belangrijkste fasen bereikten, met name “Castricum ’67”, een documentaire over de Limmer Bloemendagen en de organisatie van Wereldlichtjesdag 2017 in Heiloo.

START PROJECT 75 JAAR VRIJ

‘Voor sommige Duitsers hier in Castricum hoefde die oorlog ook niet’

Woensdag 25 april vond er een bijzondere première plaats in Corso. De leerlingen van groep 7 van de Visser ’t Hooftschool vertoonden in de Corsobioscoop hun zelfgemaakte filmpjes over de Tweede Wereldoorlog. In elke film stond een Castricummer centraal die zelf de oorlog heeft mee gemaakt. Deze première is onderdeel van een groter project, dat toewerkt naar 2020, het jaar waarin Nederland 75 jaar vrijheid viert.

De zaal zat vol. Niet alleen de jonge makers maar ook ruim honderd andere basisscholieren, de ouderen die geïnterviewd waren en de burgemeester zaten in de zaal. Iedereen keek en luisterde ademloos naar de films met verhalen van de tachtigers. Zij vertelden hoe het hier in Castricum het eraan toe ging. ‘Wij moesten verhuizen, e-va-cu-eren heet dat met een moeilijk woord.’ ‘Er waren ook Duitsers, meest oudere Duitsers, voor wie die hele oorlog ook niet hoefde’, zo vertelde een van de geïnterviewden.

De kinderen die aan dit filmproject mee deden geven aan dat ze veel hebben geleerd over Castricum in de oorlog; bijvoorbeeld dat hier De Nachtwacht lag in het duin, over de V1 raketten die bijna gelanceerd waren en dat er heel veel bommenwerpers over Castricum vlogen die elkaar soms ook beschoten. Ze leerden ook heel andere dingen van het project: hoe je met i-movie werkt, een goede cameraman bent en je eigen film presenteert voor een grote groep. Het meeste indruk heeft echter het interview gemaakt, iemand interviewen die het zelf allemaal heeft mee gemaakt. Veel dank is verschuldigd aan alle tachtigers die hun eigen ervaringen hebben willen delen met deze jonge generatie.

Oproep

Volgend jaar gaat het project ’75 jaar vrij, Castricum in de Tweede Wereldoorlog’ door en hopen we andere tachtigers en negentigers voor de camera te krijgen. We roepen alle basisscholen mee te doen zodat bij 75 jaar bevrijding in 2020 alle mensen geïnterviewd en gefilmd zijn die uit eigen ervaring kunnen vertellen. Neem voor meer informatie over dit project contact op met Pauline van Vliet, projectleider, via projectleider@stichtingkist.nl of 06 16625571.

Eigen website

Het project 75 jaar vrijheid heeft een eigen website. Hier vindt u verhalen en foto’s van dit project.

4 MEI, DODENHERDENKING IN CASTRICUM

Stichting Kist was betrokken bij de Dodenherdenking op 4 mei in Castricum. Twee leerlingen van de Visser ’t Hooftschool lazen een fictieve bladzijde uit een dagboek van twee kinderen uit de oorlog voor.

De twee kinderen over wie zij voorlazen – nu oude mensen – stonden naast hen. Ze schreven het dagboekfragment op basis van het interview dat ze hadden gehouden tijdens het educatieve project ’75 jaar vrij’. Zo konden we met dit project iets voor de gemeenschap betekenen.