Project ’75 jaar vrij in Castricum’ van start

Op de Visser ’t Hooftschool is groep 7 gestart met het project ’75 jaar vrij in Castricum’ . Een project dat betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog en ingaat op wat vrijheid vandaag de dag voor ons betekent.. We lopen vooruit op 75 jaar bevrijding in 2020, dit project heeft een looptijd van drie jaar.

Lees verder

NIEUWE PROJECTEN GEZOCHT

Stichting KIST heeft ruimte voor nieuwe initiatieven. Wilt u een aanvraag doen bij Stichting Kist? Lees dan hier hoe wij werken en wat wij van uw aanvraag verwachten. Wij zijn benieuwd!

INSPIRATIEMIDDAG ‘DE HOOGOVENBUS’

Op 13 januari ging projectleider Pauline van Vliet in gesprek met 25 geïnteresseerden over het nieuwe project De Hoogovensbus. Na een korte inleiding van Pauline en een overzicht van de activiteiten van diverse musea in de regio rond het honderdjarig bestaan van de Hoogovens kwamen de verhalen al snel los. Ook kwamen er uit de groep leuke suggesties om De Hoogovensbus verder vorm te geven.

Achtergrond van dit project: ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van De Hoogovens presenteert Stichting KIST het project ‘De Hoogovenbus’. In de zomer van 2018 gaan we met een Hoogovenbus verhalen ophalen in de provincie Noord-Holland. Die verhalen gaan over drie generaties werken bij en leven met de Hoogovens (Corus, Tata Steel). Het project wordt uitgevoerd van juni tot oktober 2018. Een bus is ons al toegezegd door Jan de Wit Groep, de huidige personenvervoerder van Tata Steel. Dus het begin is er! Deze bus wordt omgebouwd tot een mobiele verhalenkaravaan waarin herinneringen worden gedeeld, vertoond en verder verteld. De Hoogovenbus krijgt in de loop van de zomer steeds meer vorm. Projectleider Pauline van Vliet en het bestuur van Stichting KIST zijn blij met de leuke ideeën die deze middag naar voren zijn gekomen. We gaan er mee aan de slag, u hoort van ons!

NIEUW PROJECT IN DE STEIGERS

Naast het project De Hoogovensbus start Stichting KIST in 2018 waarschijnlijk met een nieuw, langdurig project: 75 jaar vrijheid. Het plan is om – in aanloop naar de viering van 75 jaar vrijheid in 2020 – samen met de scholen in de regio aandacht te besteden aan de Tweede Wereldoorlog en vooral ook aan wat vrijheid betekent: in ons dagelijks leven, voor ons land, enzovoort. Het projectplan moet nog nader uitgewerkt worden. Heeft u hier ideeën voor of wilt u op een of andere manier hier aan mee helpen?

Kom dan naar onze inspiratieavond op 9 maart!

WERELDLICHTJESDAG 2017 SFEER- EN SUCCESVOL

Wereldlichtjesdag 2017 was een sfeervolle, sneeuwrijke editie, voor de vierde keer in de Cultuurkoepel Heiloo. Ouders, familie en vrienden kwamen samen op zondag 10 december om overleden kinderen in het licht te zetten en te herdenken. Dit gebeurt wereldwijd, elk jaar om 19.00 uur op de tweede zondag van december. Een golf van licht stroomt op deze avond over de wereld door alle tijdzones.

Centraal stond een ritueel rondom het thema Sporen. Ieder mens laat sporen na en in de sporen op de vloer van de koepel werden door de ouders lichtjes geplaatst. De kinderen die aanwezig waren mochten spoorzoeken. Dat maakte voor de aanwezigen een mooi schouwspel van lichtjes. Projectleider Nienke Blom (libelle levensafronding & uitvaartbegeleiding) werkte samen met Gea van Donselaar, Evi Velders (Rondomceremonies) en Marinta Rutten (Amphora) voor de organisatie en inhoud van het event. Stichting Kist zorgde voor de administratieve ondersteuning en trad op als sparringspartner. Dit werd door de projectorganisatie als een nuttig en plezierig contact ervaren. Door het afwijzen van verzoeken aan fondsen, moesten financieel alle zeilen bijgezet worden. Dit lukte dankzij gulle giften van particulieren en bedrijven. Daarmee is ook de regionale betrokkenheid vergroot. Kortom: we kijken terug op een mooie Wereldlichtjesdag in 2017 en gaan op naar Wereldlichtjesdag in december 2018.

STICHTING KIST CULTURELE ANBI

Sinds kort heeft de stichting de status van ‘culturele ANBI’. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Wellicht een goede reden om schatkistbewaarder van Stichting KIST te worden! Meer informatie op onze site.

EEN GOED BEGIN VAN 2018

Stichting KIST is het nieuwe jaar voortvarend begonnen met een goedbezochte inspiratiemiddag over ons nieuwe project De Hoogovensbus. U leest er in deze nieuwsbrief meer over, evenals over een ander nieuw project dat in de steigers staat. Mogen wij ook in 2018 weer op uw steun rekenen? Hetzij in de vorm van meedenken en onze activiteiten bezoeken, hetzij als schatkistbewaarder? Wat dat inhoudt, leest u op onze site.